Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIS förvaltning Objektägare: Veronika Sundström Förvaltningsledare: Monika Öhman VägVISare: Ann-Sofie Persson VägVISare: Klas Gustafsson VägVISare: Sandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIS förvaltning Objektägare: Veronika Sundström Förvaltningsledare: Monika Öhman VägVISare: Ann-Sofie Persson VägVISare: Klas Gustafsson VägVISare: Sandra."— Presentationens avskrift:

1 VIS förvaltning Objektägare: Veronika Sundström Förvaltningsledare: Monika Öhman VägVISare: Ann-Sofie Persson VägVISare: Klas Gustafsson VägVISare: Sandra Sikblad Systemägare: Magnus Persson Förvaltningsledare IT: Ulf Åström IT-specialis: Camilla Henriksson Infra: Magnus Snäll och Emil Eriksson Kontaktpersoner (en/division) Folktandvård Kultur och utbildning Landstings- gemensamt Länssjukvård LänsteknikService Närsjukvård Primärvård Lokala användarstöd (för alla basenheter)

2 Befattningsbeskrivning Objektägare Roll: Objektägare Organisation: Landstingsdirektörens stab Beskrivning: - Objektägaren är ytterst ansvarig för att förvaltningsobjekt VIS ger hög kundupplevd nytta och att förvaltningsverksamheten är kostnadseffektiv. Till sin hjälp har objektägaren en förvaltningsledare - Ytterst ansvar för regelverk och processer gällande VIS

3 Befattningsbeskrivning Systemägare Roll: Systemägare Organisation: Länsteknik Beskrivning: -Systemägaren har det yttersta ansvaret för den tekniska lösningen

4 Befattningsbeskrivning Förvaltningsledare Roll: Förvaltningsledare Organisation: Landstingsgemensamt, verksamhetsavdelningen Tidsåtgång: 50 % av en heltid Beskrivning: -Har övergripande ansvar för dokumenthantering inom NLL där VIS är en del -Ansvarar för mallar och regelverk gällande dokumenthantering -Delta vid demo, styrgruppsmöten och statusmöten

5 Befattningsbeskrivning Förvaltningsledare IT Roll: Förvaltningsledare IT Organisation: Länsteknik Tidsåtgång: En heltid Beskrivning: -Ansvar för breddinförandeplan (förvaltningsplan) och säkerställer att de verksamhetsnära målen och IT-funktionalitet uppnås -Kallar till demo, styrgruppsmöten och statusmöten -Rapport (uppföljning) -Prioriterar utvecklingsinsatser inom förvaltningen -Kravanalys, lösning, beställning

6 Befattningsbeskrivning IT specialist Roll: IT-specialist Organisation: Länsteknik Tidsåtgång: En heltid Beskrivning: -Felavhjälpning -Prestanda -Installation -Övervakning -Statistik

7 Befattningsbeskrivning Infra, drift och underhåll Roll: Infra, drift och underhåll Organisation: Länsteknik Beskrivning: - Ansvar för drift och underhåll, server, backup, teknisk administration

8 Befattningsbeskrivning VägVISare Roll: VägVISare Organisation: Landstingsgemensamt, Verksamhetsavdelningen Tidsåtgång: Tre heltider, två med inriktning mot vårddivisionerna (närsjukvård, länssjukvård, folktandvård) och en med inriktning mot de administrativa divisionerna (kultur, länsteknik, service, landstingsdirektörens stab) Beskrivning: - Fungerar som ambassadör och användarstöd för VIS inom NLL -Sprider information i verksamheten -Ansvarar för att utbilda alla producenter och håller i arbetsdagar för alla som producerar dokument i VIS -Deltar vid demo och statusmöten -Hjälper lokala användarstöd att ta fram dokumentstruktur för enheten

9 Befattningsbeskrivning Kontaktperson Roll: Kontaktperson Organisation: En/division Tidsåtgång: Ca 5 timmar/vecka Beskrivning: -Fungerar som språkrör för divisionen, vidareförmedlar förändringskrav och nya önskemål från den egna divisionen -Fungerar som ambassadör för VIS på den egna divisionen -Sprider information om VIS i den egna divisionen med hjälp av lokala användarstöd -Kontaktperson ansvarar tillsammans med divisionsledningen för att ta fram lokalt användarstöd -Deltar på demo av nya releaser

10 Befattningsbeskrivning Lokalt användarstöd Roll: Lokalt användarstöd Organisation: En/basenhet (samma person kan vara LA för flera basenheter) Tidsåtgång: Ca 5 timmar/vecka Beskrivning: -Fungerar som användarstöd för VIS inom sin enhet -Svarar på frågor gällande VIS och eskalerar till kontaktpersoner vid behov -Vidareförmedlar förändringskrav och nya önskemål gällande IT-stödet VIS till kontaktpersonen för gällande division -Skapar rutin för dokumenthantering på enheten


Ladda ner ppt "VIS förvaltning Objektägare: Veronika Sundström Förvaltningsledare: Monika Öhman VägVISare: Ann-Sofie Persson VägVISare: Klas Gustafsson VägVISare: Sandra."

Liknande presentationer


Google-annonser