Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildarutbildning 2014-01-21. Ny organisation fr o m 1/1 2014 IdrottOnline (5 personer) IT/Drift (5 personer)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildarutbildning 2014-01-21. Ny organisation fr o m 1/1 2014 IdrottOnline (5 personer) IT/Drift (5 personer)"— Presentationens avskrift:

1 Utbildarutbildning 2014-01-21

2 Ny organisation fr o m 1/1 2014 IdrottOnline (5 personer) IT/Drift (5 personer)

3 IdrottOnline 2014 Fokus på Förenkla, Förbättra och Förtydliga. Men även långsiktigt minska kostnaderna för systemet, för att skapa ökad innovationskraft. VIS WEB MA/FE D AVG VIS IL, LOK, UTB IDROTTO NLINE IH CHN/IH STHLM IH CHN IH CHN WEB MA AVG VIS

4 Utveckling för att förenkla, förbättra och förtydliga TidigareMål 2014 Varje PL har prioriterat ”Sitt” projekt/system utifrån inkomna krav och behov PL-gruppen tillsammans prioriterar helheten ”alla *” delarna mot varandra utifrån inkomna krav och behov. *IdrottOnline vs. VIS Flera kvalitetssäkrar lösningen redan i kravfasen. Bättre krav, när flera tänker till Krav som hänger ihop mellan systemen Vi lägger resurserna där de gör mest nytta. Större förståelse för helheten Möjlighet att i större grad återvinna ”bra” lösningar Ej lika sårbara gällande PL-rollen Tar tid att flytta över kompetens Tar tid och resurser att sätta arbetssättet Har ett arv som vi måste hantera parallellt Vi är sårbara så kompetensöverföring kommer att ta tid.

5 Utveckling för att förenkla, förbättra och förtydliga TidigareMål 2014 Varje PL har haft egen budget kopplat till VP Två potter IdrottOnline vs VIS kopplade till VP Istället för att ha uppföljning hos 4 PL nu i ett gemensamt dokument De resurser vi har gör bättre nytta Samordning och lättare avstämning när vi alla ser samma bild Behöver frånkoppla sig från gammalt tänk ”mina” pengar

6 Utveckling för att förenkla, förbättra och förtydliga TidigareMål 2014-> Utveckling och förvaltning av Medlemsregister, IAS mm i Kina. Förvaltning och utveckling av Hemsidor (Episerver) och LOK, Idrottslyft, Utb mm i Sverige Minskning av resurser i Sverige, ökning av resurser i Kina för att påbörja överflyttning av flera system för att 2015 och i alla fall senast 2016 kunna minska utvecklings- och förvaltningskostnader, vi börjar med hemsidor, LOK-backoffice Långsiktigt en kostnadsbesparing Långsiktigt minskad sårbarhet Vi kommer att få en bättre dokumentation och beskrivning över systemet, för det är nödvändigt när man outsourcar. Detta är en process som måste drivas parallellt och kommer att ge en minskad utvecklingstakt 2014 Vi kommer under 2014 behöva lägga tid på dokumentation, krav och testdokumentation på engelska

7 Budget och verksamhetsplan 2014 Prioriterat IdrottOnline 1.Integration (förenkla) 2.Mobilitet (förenkla) 3.Kommunikation (förtydliga) Förvaltning (förbättra) 1.Prestanda 2.Integration 3.Effektivisering VIP/VIS 1.Regeländringar (?) 2.Mobilitet (förenkla) 3.Integration(förenkla) 4.Kommunikation (förtydliga) Förvaltning (förbättra) 1.Prestanda 2.Integration 3.Effektivisering

8 Kort om budgeten 2014 Vi håller oss inom avsatta ramar, minskning med xxx kr jmf med 2013 Ännu inte klart hur supportpersonalen ska räknas, just nu i IdrottOnlines budget Två potter IdrottOnline och VIS/VIP Förvaltningsdelar, där även mindre utvecklingsbehov ingår samt buggrättning, unittester, ständiga förbättringar utan funktionella krav, är den klart tyngsta posten även i år. Nästa möte redovisar vi budgeten mer i detalj


Ladda ner ppt "Utbildarutbildning 2014-01-21. Ny organisation fr o m 1/1 2014 IdrottOnline (5 personer) IT/Drift (5 personer)"

Liknande presentationer


Google-annonser