Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gustavgruppen, Älvsjö Gårdsväg 5, 125 30 ÄLVSJÖ www.gustav.it, 08-727 17 91.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gustavgruppen, Älvsjö Gårdsväg 5, 125 30 ÄLVSJÖ www.gustav.it, 08-727 17 91."— Presentationens avskrift:

1 Gustavgruppen, Älvsjö Gårdsväg 5, 125 30 ÄLVSJÖ www.gustav.it, 08-727 17 91

2 Vad är Gustav? G emensam U tveckling av U tveckling av ST udieförbundens ST udieförbundens A dministrativa V erksamhetssystem

3 Datadelegation Gustavgrupp Organisation Arbetsgrupper, utbildare, tekniker, supportfolk, externa konsulter Gustavansvariga

4 Gustavgrupp, FBF  Maria Olsson, IT-chef  Jonas Boman, mjukvaruarkitekt  Pelle Falk, programmerare  Inka Hiltunen, systemutvecklare  Olof Nilsson, programmerare  Christian Kihlstrand, webbprogrammerare

5 Datadelegation  Magnus Nordholm, Sensus  Öivind Henriksson, ABF  Jan Lundeen, Medborgarskolan  Lena Nilsson, Bilda  Kenneth Lundmark, Kulturens  Lennart Lundin, NBV  Ulrika Tellander, SV  Vakant, Ibn Rushd  Maria Olsson, FBF  Karl-Arne Eriksson, FBF

6 Finansiering  FBF äger rättigheter till Gustav (källkod)  Studieförbunden avsätter en del av statsbidraget för förvaltning och vidareutveckling av Gustav  Gustavekonomin är skild från FBF

7 Gustavgruppens uppdrag  Förvaltning – underhåll av befintlig funktionalitet  Vidareutveckling - nya versioner och ny funktionalitet varje år  Framtidsbevakning - konvertering och uppgradering till nya tekniker och miljöer  Att ge stöd, support och utbildning

8 Utveckling och leveranser  Utveckling sker i samarbete med Gustavansvariga på studieförbunden  Arbetsgrupper tillsätts efter behov för att sammanställa kravspecifikationer  Gustavansvariga insamlar önskemålen samt prioriterar bland ärendena  DD beslutar om större utvecklingsinsatser  Två officiella versioner släpps årligen  Ev uppdateringar och rättningar skickas löpande vid behov

9  Visual StudioTeam Foundation Server (versions-, ärende- och dokumenthantering, kompilering, kvalitetssäkring mm)  MS Windows (operativsystem)  MS SQL-server (databashanterare)  Crystal Reports (rapporter)  List & Label (blanketter)  MS.NET, C# (programmering)  MS Exchange (mejlsystem)  MS Office (för sedvanliga kontorsrutiner) Teknisk plattform

10 Synergieffekter  Personnummertillsättning (FBR, Spar)  Postnummeruppdatering (Posten)  Gemensamma driftsavtal (Appnet)  Gemensamma licensavtal (MS, Adobe)  Export av data till olika webblösningar och olika ekonomi- och lönesystem  Gemensamma lösningar kring E-brev, E-lista  Support och utbildningar

11 Hur vill användarna ha sitt datasystem?  Enkelt att lära  Lätt att hitta i  Rätt funktionalitet för respektive yrkesgrupp  Innehålla all viktig information för arbetsprocessen  Ge god överblick över informationen  Underlätta den verkliga arbetsuppgiften (fältarbete)  Stödja samarbete och extern kommunikation  Vara snabbt och driftsäkert

12 GustavDB Gustav AdminDB Gustav windowsapplikation GustavAdmin windowsapplikation Gustav SecurityDB GustavEkonomiExport windowsapplikation GustavSpar windowsapplikation Gustav ExportService WCF service Gustav RegistrationService WCF service Gustav NarvaroService WCF service Gustav ArrViaWebbService WCF service Externa system Gustav NarvaroClient webbapplikation Gustav ArkivDB WebbDB ExportGUI windowsapplikation Gustav ArrViaWebbClient webbapplikation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 23 28 25 26 Active Directory 27 Div. fristående Gustav komponenter ImportExport windowsapplikation Lönrapport windowsapplikation 28 29 GustavInvoiceService schemalagd windowsapplikation 30


Ladda ner ppt "Gustavgruppen, Älvsjö Gårdsväg 5, 125 30 ÄLVSJÖ www.gustav.it, 08-727 17 91."

Liknande presentationer


Google-annonser