Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är PSK Syd? Konsultföretag Grundat 1988 8 anställda Helsingborg 2014-08-22PSK Syd AB1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är PSK Syd? Konsultföretag Grundat 1988 8 anställda Helsingborg 2014-08-22PSK Syd AB1."— Presentationens avskrift:

1 Vad är PSK Syd? Konsultföretag Grundat anställda Helsingborg PSK Syd AB1

2 Mät- och ritarbeten Från inmätning till färdig CAD-ritning  Uppmätning med totalstation  Konvertering samt uppritning av inmätningsresultat  Planritningar, Brandskydds-, VA-, Situations-, klassnings-, spillzons-, fasadritning och diverse andra kundspecifika ritningar  Ritningsrevideringar på underlag från entreprenörer PSK Syd AB 2

3 Dokumenthantering Inscanning och inläggning i system Teknisk utrustning Bevakning av tidsbegränsade tillstånd Inscanning och inläggning av ritningar Fotodokumentation Sammanställning av periodiska tillsyner Ansvar för aktualitet PSK Syd AB 3

4 Projektledning Bygglovshandlingar inklusive ritningar och myndighetskontakter Övriga myndighetsärenden, t ex miljö och brand Teknisk konsultation  Omprofileringar  Ombyggnationer PSK Syd AB 4

5 Konsulttjänster Förfrågningsunderlag till entreprenörer Uppföljning av entreprenad  Nya relationsritningar när ombyggnad är klart  Slutbevis Utredningar  Komplett utredning av Yttre VA inklusive kartering PSK Syd AB 5

6 Modulbaserad webbapplikation Systemutveckling Teknisk drift Support och utbildning Hosting av servrar med högsta driftssäkerhet och full backup Mer än 18 olika moduler PSK Syd AB 6

7 Översikt – Teknisk databas - Anläggningar PSK Syd AB7

8 Översikt Anläggningsregister Karta Ritningsregister Blanketter Byggnad/Mark Dokument Miljöprogram Utrustning Egenkontroll Tillsyner Felanmälan Automatlarm Ändringsanmälan Fotomodul Myndighetsrapporter PSK Syd AB 8 Webbaserad applikation Ingen installation krävs Modulbaserad Anpassa efter era behov utan onödiga funktioner som ni ändå inte använder Börja med basmodulen, lägg till fler moduler i efterhand

9 Anläggningsregister PSK Syd AB 9 Innehåller den information ni önskar

10 Karta PSK Syd AB 10 All teknisk utrustning inkl. anläggningen är kopplad mot Google Maps Resultatet efter fritextsökning på region väst Karta visande anläggningens placering

11 Ritningsregister PSK Syd AB 11 Förslagsvis både DWG-fil och färdiga pdf-filer i A3-format. Skalenligt = mätbart Samtliga ritningar tillhörande anläggningen sparas under respektive anläggning

12 Blanketter PSK Syd AB 12 Önskade fält ifylles per automatik PolisanmälanBrandskyddstillstånd

13 Byggnad/Mark PSK Syd AB 13 Underhålls- planering Status Inventera utrustning i byggnad Inventera utrustning på mark

14 Dokument PSK Syd AB 14 Samlingspunkt för dokument som relaterade till anläggningen. Godkända Förvaringstillstånd, Bygglov, Tillsynsdokument, Riskklassificeringar, Ventilationsprotokoll mm. Vilka anläggningar behöver nya förvaringstillstånd? …och det är bara en av fördelarna

15 Miljöprogram PSK Syd AB 15 6 undermenyer för miljödokumentation

16 Utrustning PSK Syd AB 16 Registrering av all teknisk utrustning på anläggningen. exempel på takskjutportar

17 Egenkontroll PSK Syd AB 17 Via denna modul kan även en felanmälan skapas direkt

18 Tillsyner PSK Syd AB 18 tillsyn där entreprenören som tömmer Oljeavskiljarna rapporterar in. Efter varje tömning registreras detta och tranportdokument bifogas.

19 Felanmälan PSK Syd AB 19 Statistik över fel/åtgärder

20 Automatlarm PSK Syd AB 20

21 Ändringsanmälan PSK Syd AB 21

22 Foto PSK Syd AB 22

23 Myndighetsrapporter PSK Syd AB 23

24 Ritarbeten Inmätningar CAD-ritningar Ritnings- revideringar Systemutveckling Modulbaserad webbapplikation Support Utbildning Drift Egenkontroll Projektledning Bygglov Myndighets- ärenden Teknisk konsultation Vad kan PSK göra för er? PSK Syd AB 24


Ladda ner ppt "Vad är PSK Syd? Konsultföretag Grundat 1988 8 anställda Helsingborg 2014-08-22PSK Syd AB1."

Liknande presentationer


Google-annonser