Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Den nya generationens intranät” Med SharePoint Portal Server 2003 och Office System 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Den nya generationens intranät” Med SharePoint Portal Server 2003 och Office System 2003."— Presentationens avskrift:

1 ”Den nya generationens intranät” Med SharePoint Portal Server 2003 och Office System 2003

2  Att lättare kunna skapa, dela och hitta information  Att filtrera ut ”min” relevanta information  Att enkelt kunna hantera dokument  Att kunna synliggöra information från företagets affärssystem (LOB)  Att kunna samarbeta lättare och hitta rätt resurser Våra kunders behov Behov  Bättre stöd för processorienterat arbetssätt  En standardiserad informations- och samarbetsplattform  Bättre stöd för projektorienterat arbete  Renodla IT-miljön, utnyttja befintliga produkt- och kunskapsinvesteringar

3  Minskar tidsåtgången för vardagligt informationsarbete (skapa, söka, dela, m.m.).  Effektiva verktyg ökar tillfredställelsen hos medarbetarna (mindre stress och bättre effektivitet).  Bättre affärer genom ”ordning och reda” på affärshandlingar och information.  En standardiserad informations- plattform som kan anpassas till nya behov = lägre kostnader för drift och tillbyggnad.  Besparingar / vinster går att uppskatta och har visat sig vara betydande. Höga ROI värden! … Vad finns att vinna på effektivare lösningar?

4 Produkt- och teknikorientering Nya Microsoft Office System 2003 ”En omfattande vidare-/nyutveckling av Office produkterna med betoning på inbyggda samarbetsfunktioner och enkel åtkomst av affärsinformation, kryddat med XML” Innehåller bland annat: Vidareutveckling av ”trotjänarna”: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Project, mfl. Nya klientprodukter: InfoPath, OneNote Office System 2003 Teknisk infrastruktur Hur vill vi att det ska fungera? Hur fungerar det idag? Andra intressanta teknologier och serverprodukter Windows SharePoint Services och SharePoint Portal Server

5 Fokus – Windows SharePoint Services Funktionalitet  Samarbeta i olika grupper  Dela dokument, kalendrar, diskussioner, m.m  Se varandras närvaro knuten till information  Checka in/ut dokument och hantera olika versioner  Använda funktionalitet direkt från Office 2003  Administrera rättigheter via Active Directory  Enkelt och intuitivt att arbeta med Documents Discussions TasksContacts Surveys Members Calendar Team …

6 Fokus – SharePoint Portal Server 2003 Funktionalitet  Företagsgemensam portal  Samlingspunkt för WSS-webbplatser  Samlingspunkt för affärsinformation  Single Sign-on  Personliga webbplatser  Rollstyrd information  Avancerad sökfunktionalitet  Uppbyggd av webbdelar & webbtjänster  Rättigheter via Active Directory

7 Exempel Vägverket,SSAB och Lindex

8 Tjänster:Moduler för WSS/SPS 2003 Exempel på produkter och tjänster från Signicom  Anpassningar och utveckling  Kravspecifikationer  Införandestöd  Utbildning  Teknisk rådgivning  Support  ISO-baserad dokumenthantering  Rollstyrd företagsportal  Ärendehantering  Styr- och ledningssystem  Projekthantering

9  Björn Bemgård, Marknadschef  Peter Dietrich, Teknikchef Tack för oss! Välkommen att besöka oss i Microsofts monter C10-61! Kontaktinformation


Ladda ner ppt "”Den nya generationens intranät” Med SharePoint Portal Server 2003 och Office System 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser