Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dragning 24 nov -11 Jaktkonferens Jan-Olof Skantz och Lars Svensson Tekn. Förvaltn.ledare Kundansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dragning 24 nov -11 Jaktkonferens Jan-Olof Skantz och Lars Svensson Tekn. Förvaltn.ledare Kundansvarig."— Presentationens avskrift:

1 Dragning 24 nov -11 Jaktkonferens Jan-Olof Skantz och Lars Svensson Tekn. Förvaltn.ledare Kundansvarig

2 Disposition Jakthandläggarmöte 24 november 2011 •Allmänt + nyheter - 15 min •Presentation IT-enheten •Varför en gemensam IT-enhet? •Utredningar; debiteringsmodell, ledning & styrning •Info / nyheter från IT-enheten,  Plattformsbytet •Förvaltning - 25 min •Modell •Roller •Frågor - 5 min

3 Lite om…

4 Länsstyrelsen Sverige - 21 län - 21 länsstyrelser - 21 landshövdingar Statlig samordnande myndighet •tillsynsansvar •servicemyndighet •överklagandeinstans •krismyndighet

5 Allmänna val Bingo och lotterier Begravningar Bevakningsföretag Boende Deponering av pengar Djurskydd Fiske Integration Jakt Jämställdhet Kameraövervakning Kommunikationer Krishantering Kulturmiljö Körkort Lantbruk Livsmedelstillsyn Medborgarskap Miljömål Miljöskydd Naturvård Notarius Publicus Näringsliv Länsstyrelsen, verksamheter Pantbanker Regional utveckling Rennäring Samhällsplanering Skogsbruk Sociala frågor Statlig lönegaranti Stiftelser Trafik Vattenverksamhet Vigsel och partnerskap Överförmyndare

6 Syftet …skapa en effektiv, ny gemensam IT-miljö och en gemensam IT-organisation för alla länsstyrelser. Den gemensamma IT-verksamheten ska leverera ett effektivt IT-stöd till verksamheten samt ge en god service till alla länsstyrelser och medarbetare. IT-enheten ska vidare främja utvecklingen av e-förvaltning. Enhetens arbete ska inriktas mot att skapa enhetliga tekniska lösningar, ett gemensamt förhållningssätt och en enhetlig servicenivå gentemot samtliga länsstyrelser. ”

7 IT-direktör Kommunika-tionInfrastrukturKlient-plattformVerksamhets-systemAnvändar-stöd Styrning och utveckling …organisation

8 …nationell Servicedesk: 60 000 per år 60 000 ärenden per år via telefon: 60% via e-post: 40% Telefonärenden som löses samma dag:77%

9 Generell bedömning ”Jag är generellt sett mycket nöjd med IT-stödet och IT-enhetens arbete ”

10 LstNet – en bärare av myndighetsinformation •Myndighetsnät mellan 21 länsstyrelser och 20 samverkande myndigheter •Skyddat nät med full redundans •Säkert nät för myndigheter •Plattform för allmänna val •Grunden för myndighets- samverkan i kris och…? •Startades i slutet av 80-talet

11 Varför en gemensam IT-enhet?

12

13 Läget idag…nästan…

14 Långsiktigt ”bör-läge”……?

15 Konsolidering av Länsstyrelsernas IT- P rojekt KLI 20082009201020112012+ IT-uppdraget/LstIT (”konsolidering 1.0”) Infra- struktur (KLII 2.0) Ny GIS- plattform – Tjänsteutformning – Ny GIS-plattform, steg 2 – Mer ”ensning” av applikationer – Centralisera infrastruktur – Ny GIS-plattform, steg 1 – Flytta/”ensa” applikationer (KLI 3.0) Mål: •100% ”rent” lokalt •Minskad applikations- flora Del 1 – klienten Del 2 – servrar Del 3 – applikationer

16

17

18 Ledning & styrning Länsrådsgruppen Beställarstyrelsen G7 Länsstyrelsernas IT-enhet Gemensamma överenskommelser (”beslut och direktiv”) Ansvarar för styrning och uppföljning av IT-enhetens verksamhet utifrån länsrådsgruppens beslut och direktiv. Ansvarar för utförande av IT-uppdraget utifrån tagna beslut och direktiv.

19

20 Plattformsbyte Q1-Q2 2012 Nya versioner av Windows och Office på alla datorer 2012 ! Windows XP  Windows 7 Office 2003  Office 2010

21 NÄR sker bytet?  Pilot Lantbruksverksamheten på 1-3 län: Jan 2012  Pilotlän – Östergötland och Blekinge: februari 2012  Utrullning övriga län: mars-mitten av juni 2012 Se Ditt IT-stöd för mer info… En plan…

22 Office för hemmabruk Alla anställda på Länsstyrelsen har möjlighet att köpa Office 2010 till sina privata datorer till ett mycket förmånligt pris.

23 Förvaltning

24 Förvaltningsmodell •Förvaltningsspecifikation – ett dokument som beskriver det som ska förvaltas •Förvaltningsplan - ett dokument som beskriver vad som ska göras under ett år •Olika roller – ansvarsfördelning

25 Förvaltningsspecifikation •Beskriver objektet - JAS •Beskriver uppdraget •Visioner / strategi •Organisation och roller •Support / administrering •Teknisk beskrivning

26 Förvaltningsplan •Mål •Budget •Resurser •Årlig revision…

27 VerksamhetLst IT ”Ägare” Ansvarar för att avgörande frågor behandlas och beslut blir tagna Processägare Miljövårdsdirektör Teknisk systemägare Chefen för funktionen Verksamhetssystem Förvaltare Samordnar, planera och följer upp den operativa förvaltningen ProcessförvaltareTeknisk förvaltningsledare Utförare Användarråd Önskemål, brister… (verksamhetssupport?) Olika delar av IT-enheten Roller

28 Processägare Huvudansvarig för att verksamhetsprocesserna. Rapporterar till länsrådsgrupp 5? Övergripande ansvar för verksamhetsprocesserna, ex. effektiva och följer lagar och styrdokument. Attesträtt för de kostnader verksamheten ansvarar för i förvaltningen. Beslutar om förändringar i verksamhetsprocesserna. Fastställa förvaltningsspecifikation och årlig förvaltningsplan tillsammans med teknisk systemägare.

29 Teknisk systemägare Huvudansvarig för teknisk drift och underhåll av JAS. Rapporterar till G7/Beställarstyrelsen. Att teknisk drift och underhåll sker i enlighet med överenskommelse. Attesträtt för IT-kostnader. Fastställa förvaltningsspecifikation och årlig förvaltningsplan tillsammans med processägare.

30 Processförvaltare Samordnar verksamhetens användning och förvaltning av JAS samt önskemål om förändring. Utarbeta förvaltningsspecifikation tillsammans med teknisk förvaltningsledare. Utarbeta förslag till förvaltningsplan varje år tillsammans med teknisk förvaltningsledare. Verkställa förvaltningsplanens mål. Initiera och genomföra uppdrag.

31 Teknisk förvaltningsledare Samordna drift och underhåll av JAS. Utarbeta förvaltningsspecifikation tillsammans med processförvaltare / användarråd. Utarbeta förslag till förvaltningsplan tillsammans med processförvaltare. Verkställa förvaltningsplanens mål avseende drift och underhåll. Initiera och genomföra uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan.

32 Användarråd Utvalda expertanvändare som ansvarar för önskemål/(stöd) till användare tillsammans med processförvaltaren. Secondline support (användarfrågor)? Prioritera förvaltningensplanens aktiviteter. Fånga upp önskemål från användare, utreda och prioritera.

33 20 län JAS Process- Förvaltare Användarråd Lst IT Teknisk förvaltningsledare Konsult Beställning / Utförande Processägare Service Desk Dialog Support Dialog Support

34 Att göra lista 2012 •Norrbottens JAS sammanslagen med övriga län? •Extern webb 15 län flera? och/eller •Moosecar? •Extern webb ”uppdatering” av FTP •Gemensamma mallar •Koppling till Agresso •Restlista på offerten ex. nya rapporter, koordinater •Mallar gemensamma? •Finansiering? •Support? •Användaradministration?

35 Vårt förslag till förvaltning VerksamhetLst IT ”Ägare” Ansvarar för att avgörande frågor behandlas och beslut blir tagna Processägare Anna Otmalm Teknisk systemägare Anna Folkesson Förvaltare Samordnar, planera och följer upp den operativa förvaltningen Processförvaltare Karin Saltin Teknisk förvaltningsledare Jan-Olof Skantz Utförare Användarråd Karin Saltin, Margareta Åkerman, Ingemar Sjöberg, ? Olika delar av IT-enheten


Ladda ner ppt "Dragning 24 nov -11 Jaktkonferens Jan-Olof Skantz och Lars Svensson Tekn. Förvaltn.ledare Kundansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser