Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad krävs av de bibliotek som går med? LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad krävs av de bibliotek som går med? LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22"— Presentationens avskrift:

1 Vad krävs av de bibliotek som går med? LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22 tomfri@libris.kb.se

2 Innehåll –LIBRIS ansvar och arbete –Bibliotekens ansvar och arbete –Kompetenser/roller –Uppskattning av tidsåtgången LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

3 LIBRIS tillhandahåller Den tekniska driftsättningen Den tekniska plattformen Hårdvara Drift och underhåll av systemen Support Utbildning Anpassningar och integration till övriga LIBRIS system LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

4 LIBRIS erbjuder Att sätta upp bibliotekets utvalda resurser –De förkonfigurerade –Skapa nya konfigurationer utifrån (bibliotekens) prioriterade önskemål –Arbeta tillsammans med leverantörer Att sätta upp dynamisk länkning till –Centralt tecknade avtal (tillsammans med BIBSAM) –Lokalt tecknade avtal (tillsammans med biblioteket) Sätta upp gränssnittet Lägga in universitetens/högskolarnas IP-nummer sviter Löpande arbeta med centralt tecknade avtal och att ta fram konfigurationer för nya lokala och centrala databaser LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

5 Bibliotekets ansvar Att skapa en logotyp Att löpande underhålla förändringar i IP-nummer Att löpande sköta lokal administration Tre olika kompetenser/roller –”Ämnesexperten” –”Den e-tidskriftsansvarige” –”Systembibliotekarien” LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

6 ”Ämnesexperten” Arbetar med portalen Välja ut bibliotekets resurser Strukturera resurserna i ämneskategorier Lägga in nya resurser –Skapa egna länkresurser –Lägga in i bibliotekets ”portaldel” nya databaser –Tillsammans med fjärrlåneansvarig lägga in databaser värdefulla för fjärrlån Skapa och underhålla ”snabbsökningsgrupperna” LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

7 ”Den E-tidskriftsansvarige” Arbetar med länkservern Aktivera lokalt tecknade avtal Lägga in och aktivera lokala avvikelser i centrala avtal Löpande underhålla lokala avtal (Viss mån av gemensamt arbete med centrala avtal) LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

8 ”Systembibliotekarien” Arbetar med portalen och länkservern Exempelvis underhåll av IP-nummer Länkservern –Tillhandahålla filer för batchaktivering av lokala avtal –Tillhandahålla filer för batchinläsning av lokala avvikelser i centrala avtal Portalen –Skapa konfigurationer för nya söktjänster –Detta kommer inte att ske i det första steget pga att vi saknar en lämplig plattform för detta arbete LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

9 Tidsåtgång för arbetsinsatser Påverkande faktorer –Bibliotekets ambitionsnivå Hur många resurser Hur man väljer att ämnesmässigt strukturera resurserna –Hur många lokalt tecknade avtal –Hur mycket lokala avvikelser från centrala avtal –Hur korrekt biblioteket vill att informationen ska vara –Hur pass mycket rutin biblioteket/organisationen har För e-resurserna För avtalen –Synergieffekterna av samarbete LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

10 Uppskattad tidsåtgång Uppskattning (!!!) Ett genomsnitt (???) –Ca 25 databaser –Ca 10 lokalt tecknade e-tidskriftsavtal (fulltext) –Ämnesexperten En timme i veckan –Den E-tidskriftsansvarige En dag i veckan ca en kvarts tjänst –Systembibliotekarien En timme i veckan LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22

11 Tomas Friberg LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22 tomfri@libris.kb.se


Ladda ner ppt "Vad krävs av de bibliotek som går med? LIBRIS - det nationella biblioteksdatasystemet Tomas Friberg – ”Biblioteksportalen” 2004-10-22"

Liknande presentationer


Google-annonser