Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folktandvården Norrland Ca 1 750 anställda Omsättning på ca 1,3 miljarder Befolkning på ca 880 000 invånare 275 00 vuxna revisionspatienter och 152 00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folktandvården Norrland Ca 1 750 anställda Omsättning på ca 1,3 miljarder Befolkning på ca 880 000 invånare 275 00 vuxna revisionspatienter och 152 00."— Presentationens avskrift:

1

2 Folktandvården Norrland Ca 1 750 anställda Omsättning på ca 1,3 miljarder Befolkning på ca 880 000 invånare 275 00 vuxna revisionspatienter och 152 00 barn (96%) 99 kliniker för allmäntandvård 4 kommuner med specialistcentrum samt tillkommer tandreglering i 5 kommuner 11 kommuner med tandteknisk verksamhet

3 Uppdraget Landstingsstyrelserna i de fyra länen har gett landstingsdirektörerna i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för Folktandvården. Projektet har bland annat att Ta fram förslag till en gemensam organisation för Folktandvården. Belysa effekterna av en gemensam organisation utifrån perspektiven medborgare, processer, medarbetare och ekonomi. Se över vilka alternativ som finns till hur verksamheten juridiskt kan organiseras och belysa effekterna av dessa. Ta fram en plan för införande av den nya organisationen fr o m den 1 januari 2012

4 Varför gemensam organisation?

5 Gemensam organisation 1(2) Förbättra förutsättningar för Landstingen i Norrland att få en leverantör av tandvård, som kan säkerställa landstingens yttersta ansvar för en god och tillgänglig tandvård för länens befolkning Säkerställa tillgången till specialistkompetens i hela området Öka förutsättningarna för en tydlig styrning inom Folktandvården Öka förutsättningarna för att attrahera och behålla medarbetare

6 Gemensam organisation 2(2) Stordriftsfördelar med bättre utvecklade stödfunktioner genom att samordna resurser för personal, ekonomi, information och IT Samordna resurser för vårdutveckling och vårdprocesser, folkhälsoarbete, utåtriktad verksamhet samt FoUU (forskning, utveckling och utbildning) Enhetlig riktlinjer för lönebildning, utbildning/ kompetensutveckling, upphandling och inköp samt IT-system Ett utvecklat samarbete med Odontologiska institutionen kan skapa förutsättningar för en aktiv kunskapsöverföring till Folktandvården i hela Norrland

7 Inriktning/förslag för gemensam organisation av Folktandvården i Norrland

8 Gemensam organisation Förslag till organisationsform utreds fram till 30 april 2011 Gemensam organisation bildas 1 januari 2012

9 Allmäntandvård Bygga vidare på den nuvarande indelningen i verksamhetsområden Sammanhållen organisation som ska svara upp mot samtliga fyra landstings krav på god och tillgänglig tandvård Jämtland12 klinikområden med verksamhet på 21 kliniker Västernorrland 6 verksamhetsområden med verksamhet på 18 kliniker Västerbotten 10 basenheter med verksamhet på 31 kliniker Norrbotten 7 verksamhetsområden med verksamhet på 29 kliniker

10 Specialisttandvård Sammanhållen, dvs en gemensam organisation Kompetenscentrum i Östersund, Sundsvall, Umeå och Luleå Odontologiska ämnesråd ska hålla ihop och utveckla specialiteten/ämnet Verksamhetsmässig koppling till allmäntandvården

11 FoUU (forskning, utveckling och utbildning) Folkhälsa Utåtriktad verksamhet Uppsökande verksamhet Samordning av befintliga resurser inom respektive område för att skapa gemensamma resurser och organisation för utvecklat stöd till klinikerna

12 Stödfunktioner Gemensamma funktioner för –Vårdutveckling, ekonomi, personal, information och IT Resurser ska finnas lokalt placerade Funktionernas uppdrag och ansvar blir att ge utvecklat och kvalificerat stöd till verksamheten och ledningen för Folktandvården För organisationen ska gemensamma lösningar och system successivt utvecklas Distansöverbryggande teknik ska utvecklas för att ge möjlighet till geografisk spridning och samordning

13 Tidsplan Rev. 101207

14 Nuläget Delrapport lämnas till Styrgruppen Planerade aktiviteter under december och januari –Förankring med verksamhetschefer –Information till medarbetare –Information till fackliga organisationer –Uppdragsbeskrivningar till delprojekt

15 Nästa steg - delprojekt –Utvärdering och förslag på organisations- och associationsform –Förutsättningar och former för samverkan och utveckling i allmäntandvård –Förutsättningar och former för samverkan och utveckling i specialisttandvård –Ekonomi- och styrmodell för Folktandvårdens gemensamma organisation –Personalstrategier för gemensam personalförsörjning och ledningsstöd


Ladda ner ppt "Folktandvården Norrland Ca 1 750 anställda Omsättning på ca 1,3 miljarder Befolkning på ca 880 000 invånare 275 00 vuxna revisionspatienter och 152 00."

Liknande presentationer


Google-annonser