Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIS Verksamhetens InformationsSystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIS Verksamhetens InformationsSystem"— Presentationens avskrift:

1 VIS Verksamhetens InformationsSystem

2 Hur ser dokumenthanteringen ut idag?
vårdprogram H: HÖK outlook instruktion vårdrutin pärm rutin I: vårdplan N: Ca dokument checklista Centuri standardaktivitetsplan ……..

3 VIS dokumenthantering
Vad är VIS? VIS dokumenthantering Vård Admin Projekt Personer

4 Vad är VIS vård?

5 Vad är VIS vård? En gemensam plattform där man samlar dokument, t ex vårdrutiner, patientinformation och standardvårdplaner.

6 Vad är VIS vård? En gemensam plattform där man samlar dokument, t ex vårdrutiner, patientinformation och standardvårdplaner. Endast godkända och kvalitetssäkrade rutiner finns i VIS vård.

7 Vad är VIS vård? En gemensam plattform där man samlar dokument, t ex vårdrutiner, patientinformation och standardvårdplaner. Endast godkända och kvalitetssäkrade rutiner finns i VIS vård. VIS vård handlar om att patienten ska vårdas efter samma kvalitetssäkrade rutin oavsett var inom Norrbottens läns landsting denne söker vård.

8 Vad är VIS vård? En gemensam plattform där man samlar dokument, t ex vårdrutiner, patientinformation och standardvårdplaner. Endast godkända och kvalitetssäkrade rutiner finns i VIS vård. VIS vård handlar om att patienten ska vårdas efter samma kvalitetssäkrade rutin oavsett var inom Norrbottens läns landsting denne söker vård. Uppbyggt med nationella kodregister, t ex ICD 10, KVÅ, ATC etc.

9 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.

10 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.
Svårt att hitta rutiner.

11 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.
Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering.

12 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.
Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet.

13 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.
Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet. Ingen spårbarhet.

14 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.
Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet. Ingen spårbarhet. Olika vårdrutiner för samma diagnos/åtgärd.

15 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.
Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet. Ingen spårbarhet. Olika vårdrutiner för samma diagnos/åtgärd. Stuprör.

16 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.
Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet. Ingen spårbarhet. Olika vårdrutiner för samma diagnos/åtgärd. Stuprör.

17 Rikta informationen rätt
målgrupp Rutin x målgrupp målgrupp Rutin y

18 Fördelar för patienten
Vård enligt kvalitetssäkrad rutin ger ökad patientsäkerhet. Patienten får samma vård och behandling oavsett var denne söker vård. Vid extern publicering kan patienten få tillgång till information för att veta vad de kan förvänta sig under vårdtiden/ingreppet.

19 Varför VIS? Enklare att hitta rätt dokument. Ordning och reda.
Enklare att samarbeta runt dokument. Dokument går att spåra bakåt i tiden. Patienten behandlas efter samma rutin oavsett var i länet patienten finns = patientsäkerhet. Organisationen sparar tid.

20 Bättre sökmöjligheter (Mindre sökning av dokument)
Antaganden: Varje anställd söker 2 dokument per dag. En sökning tar 5 minuter Tidsbesparing vid sökning med VIS är 80% (SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, har gjort en utredning om ett nationellt hälsobibliotek, i vilken en liknande uträkning av besparing pga effektivare informationssökning gjorts.) kronor eller timmar eller 108 heltider

21 Mer samarbete runt rutiner
Antaganden: 2000 rutiner (50 per hälsocentral (35 st) och sjukhus (5 st)) som kan vara gemensamma 200 nya rutiner görs per år Att ta fram en rutin tar 40 timmar Att underhålla en rutin tar 4 timmar kronor eller timmar eller 6 heltider

22 Det tar 66 dagar för att skapa en ny vana!
Kom ihåg! m ihåg! Det tar 66 dagar för att skapa en ny vana! Källa: European Journal of Social Psychology (http://hjarnfysik.blogspot.se)

23 Frågor?


Ladda ner ppt "VIS Verksamhetens InformationsSystem"

Liknande presentationer


Google-annonser