Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIS Verksamhetens InformationsSystem. Hur ser dokumenthanteringen ut idag? Ca 600 000 dokument H: outlook N: I: pärm checklista vårdrutin standardaktivitetsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIS Verksamhetens InformationsSystem. Hur ser dokumenthanteringen ut idag? Ca 600 000 dokument H: outlook N: I: pärm checklista vårdrutin standardaktivitetsplan."— Presentationens avskrift:

1 VIS Verksamhetens InformationsSystem

2 Hur ser dokumenthanteringen ut idag? Ca 600 000 dokument H: outlook N: I: pärm checklista vårdrutin standardaktivitetsplan instruktion HÖK vårdprogram vårdplan rutin Centuri ……..

3 Vad är VIS? VIS dokumenthantering VårdAdminProjektPersoner

4 Vad är VIS vård?

5 En gemensam plattform där man samlar dokument, t ex vårdrutiner, patientinformation och standardvårdplaner.

6 Vad är VIS vård? En gemensam plattform där man samlar dokument, t ex vårdrutiner, patientinformation och standardvårdplaner. Endast godkända och kvalitetssäkrade rutiner finns i VIS vård.

7 Vad är VIS vård? En gemensam plattform där man samlar dokument, t ex vårdrutiner, patientinformation och standardvårdplaner. Endast godkända och kvalitetssäkrade rutiner finns i VIS vård. VIS vård handlar om att patienten ska vårdas efter samma kvalitetssäkrade rutin oavsett var inom Norrbottens läns landsting denne söker vård.

8 Vad är VIS vård? En gemensam plattform där man samlar dokument, t ex vårdrutiner, patientinformation och standardvårdplaner. Endast godkända och kvalitetssäkrade rutiner finns i VIS vård. VIS vård handlar om att patienten ska vårdas efter samma kvalitetssäkrade rutin oavsett var inom Norrbottens läns landsting denne söker vård. Uppbyggt med nationella kodregister, t ex ICD 10, KVÅ, ATC etc.

9 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar.

10 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar. Svårt att hitta rutiner.

11 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar. Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering.

12 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar. Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet.

13 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar. Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet. Ingen spårbarhet.

14 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar. Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet. Ingen spårbarhet. Olika vårdrutiner för samma diagnos/åtgärd.

15 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar. Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet. Ingen spårbarhet. Olika vårdrutiner för samma diagnos/åtgärd. Stuprör.

16 Problematik innan VIS Avsaknad av regelverk, roller och ansvar. Svårt att hitta rutiner. Obefintlig versionshantering. Osäkerhet runt dokuments giltighet. Ingen spårbarhet. Olika vårdrutiner för samma diagnos/åtgärd. Stuprör.

17 Rikta informationen rätt Rutin x Rutin y målgrupp

18 Fördelar för patienten Vård enligt kvalitetssäkrad rutin ger ökad patientsäkerhet. Patienten får samma vård och behandling oavsett var denne söker vård. Vid extern publicering kan patienten få tillgång till information för att veta vad de kan förvänta sig under vårdtiden/ingreppet.

19 Varför VIS? Enklare att hitta rätt dokument. Enklare att samarbeta runt dokument. Patienten behandlas efter samma rutin oavsett var i länet patienten finns = patientsäkerhet. Ordning och reda. Dokument går att spåra bakåt i tiden. Organisationen sparar tid.

20 Bättre sökmöjligheter (Mindre sökning av dokument) Antaganden: Varje anställd söker 2 dokument per dag. En sökning tar 5 minuter Tidsbesparing vid sökning med VIS är 80% (SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, har gjort en utredning om ett nationellt hälsobibliotek, i vilken en liknande uträkning av besparing pga effektivare informationssökning gjorts.) 107 340 000 kronor eller 270 000 timmar eller 108 heltider

21 Mer samarbete runt rutiner Antaganden: 2000 rutiner (50 per hälsocentral (35 st) och sjukhus (5 st)) som kan vara gemensamma 200 nya rutiner görs per år Att ta fram en rutin tar 40 timmar Att underhålla en rutin tar 4 timmar 5 600 000 kronor eller 11 200 timmar eller 6 heltider

22 Det tar 66 dagar för att skapa en ny vana! Kom ihåg! m ihåg! Kom ihåg! Källa: European Journal of Social Psychology (http://hjarnfysik.blogspot.se)

23 Frågor?


Ladda ner ppt "VIS Verksamhetens InformationsSystem. Hur ser dokumenthanteringen ut idag? Ca 600 000 dokument H: outlook N: I: pärm checklista vårdrutin standardaktivitetsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser