Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41"— Presentationens avskrift:

1 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING R7e-arkiv Birgitta Torgén Katalin Sztojka

2 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING  bakgrund  projektdirektiv  förvaltning  visning av portal disposition

3 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING bakgrund  digitalisering av handlingar  450 system  legala krav  ursprunglig programvara osäker (informationen ej tolkningsbar över tid) och kostsam  landstingsdirektörernas beslut, Projektdirektiv 2008

4 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING Landstingsdirektörernas beslut 2008 Projektdirektiv

5 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING De sju landstingen har 2009 ett  gemensamt elektroniskt arkiv  gemensam drift och förvaltning direktivet - mål

6 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING Projektägare Erik Hemmingsson, landstingsdirektör Landstinget i Uppsala län Styrgruppens ordförande Birgitta Torgén, arkivchef i Örebro läns landsting Styrgruppens medlemmar Anders Dahlström, IT-strateg (Västmanland), Peter Furster, IT-chef (Värmland) Lars Harbe, arkivchef (Gävleborg) Annika Havås Nissen, arkivchef (Sörmland) Donald Johnson, arkivchef (Uppsala), Claes Schönqvist, IT-direktör (Uppsala) Helena Tallberg, IT-chef (Dalarna) Projektledare Katalin Sztojka projektorganisation

7 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING  utgå från SLLs lösning  erfarenheter från Skåne  R7e-arkiv annat innehåll – nulägesanalys R7-lösning, direktivet

8 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING gränssnitt R7e-arkiv R7e-arkivportal elektroniska dokument i enhetligt format validering, val av mottagarmiljö, återkoppling till inleveransansvarig fysisk förflyttning slutarkivmellanarkiv utlämning utsökning

9 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tre piloter för att skapa projektleverans till acceptanstest pilot 1enkelt journalsystem (MEDEX), utveckling av grundfunktionalitet i portalen pilot 2ekonomisystem (MISTRAL) och diarier (PACT), behörighetsadministration, m m pilot 3journalinformation från flera landsting (JIII), full funktionalitet i portalen avgränsning

10 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING

11 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING lokalt (verksamhet) lokalt (IT) R7 samordning strategisk nivå taktisk nivå operativ nivå SÄ systemägarskap för R7e-arkiv ”affärsbeslut” om innehållet beställning inkl betalning av utveckling/uppgraderingar rapportering, kommunikationsstrategi legala frågor samordning och utredning av konsekvenser inför utveckling/uppgraderingar framställa utbildningsmtrl rapportering systemförvaltning: delta i vidareutveckling, HELPDESK genomföra utbildning rapportering SA systemansvar beställning av förändringar beslut om behörighetsstruktur, infosäkerhet träffa underhålls- och driftavtal beslut om uppgraderingar gränssnitt ext/int systemförvaltning dataadministration processer, roller rapportering systemförvaltning = fysisk drift, kommunikation och vidareutveckling HELPDESK genomföra utbildning rapportering verksamhetIT besluta om inleveranser verifiera vid inleveranser använda beslut om behörigheter delta i vidareutveckling samla ihop, värdera och prioritera förändringsbehov felrapportera logganalys m m lokal behörighetsadministration delta i vidareutveckling lokal HELPDESK samla ihop värderade och prioriterade förändringsbehov, definiera felrapportera genomföra utbildning hjälpa till med inleveranser m m

12 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hur påverkar R7e-arkiv verksamheterna?  Inleveransspecifikationerna styr hur informationen ska se ut när den levereras till mellanarkiv respektive arkivmyndighet. R7:s samtliga journalsystem kommer att ha gemensam struktur och utseende.  Exportkostnader  Idag små öar imorgon en hel kontinent

13 R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41 birgitta.torgen@orebroll.sebirgitta.torgen@orebroll.se Katalin Sztojka070-874 43 82 katalin.sztojka@visuera.com Workshop långsiktigt digitalt bevarande 4 mars 2009 Landstinget DALARNA ● Landstinget Gävleborg ● LANDSTINGET SÖRMLAND ● Landstinget i Uppsala Län ● Landstinget i Värmland ● Landstinget Västmanland ● ÖREBRO LÄNS LANDSTING


Ladda ner ppt "R7e-arkiv Regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv Ansvarig: Birgitta Torgén 070-616 73 41"

Liknande presentationer


Google-annonser