Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 NETinfo 2009-10-09 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 NETinfo 2009-10-09 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 NETinfo 2009-10-09 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL

2 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 En snabbare förändringstakt på LU nu och framöver kräver en snabbare anpassning av IT-stödet till nya arbetssätt Ökad rörlighet bland studenterna inom LU Större samverkan mellan fakulteter och även mellan olika lärosäten Nuvarande IT-miljö är väldigt spretig – gäller även gemensamma system Högre krav på tillgänglighet på IT-tjänster - 24/7 Varför samordning och detta projekt? Säkerställa att LU har ett effektivt IT-stöd som uppfyller forskningens, utbildningens och ledningens behov.

3 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Vanlig situation och önskad förändring Ny funktionalitet 8% Integration av nya applikationer till gamla system 25% Support och IT-drift (Infrastruktur & applikations- underhåll) 67% Ny funktionalitet 45% Integration 15% Support och IT-drift (Infrastruktur & applikations- underhåll) 40% Före Efter Hantera befintligt Nya projekt Hantera befintligt Procentsatserna är exempel från annan organisation

4 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Status och pågående aktiviteter 13 augRektor beslutar om genomförande enligt projektplanen juni-sepWorkshop med IT-medarbetare sepMöte med respektive områdesledning sepReferensbesök på Göteborgs och Linköpings universitet oktPrefektmöten för information och diskussion okt-decBehovskartläggning – besök vid varje institution nov-decMöten med studenter, forskare och andra anv. grupper okt-novInventering av IT-infrastruktur, IT-system och IT-tjänsten

5 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Vad omfattar projektet? All IT inom LU Inkl. speciella miljöer Lokala system, gemensamma system, support, bas-IT-tjänster, etc. Samordnade bas-IT-tjänster Projektet undersöker Projektet har som uppgift att definierar denna gräns. Förslag till samordnade bas-IT-tjänster

6 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Tidplan 1. Kartlägg nuläge och behov 2. Definiera tjänster & arbetssätt 3. Roller och organisationsformer 4. Förbered ny organisation 5. Etablera arbetssätt och org Start av nya arbetssätt Aug-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Beslut om vilka IT-tjänster LU:s verksamheter skall erbjudas Beslut om hur IT-verksamheten leds, styrs och följs upp Beslut om organisationsform

7 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Behovskartläggning Mål: att kartlägga LUs behov av och visioner för IT-stödet I första hand kartlägga behov som är gemensamma Webb med backend kartläggs inom webbprojektet Kartläggningen pågår oktober – december Besök 1½ timme på varje institution inom LU Relaterade aktiviteter: Workshoparna Inventeringen

8 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Inventering av IT-tjänster, system och IT-infrastruktur Att skapa en överblick över nuläget med avseende på IT- tjänster och system samt IT-infrastruktur. En uppskattning av nuvarande IT-kostnader skall även genomföras. Inventeringen sker genom att ett frågeformulär fylls i av IT- ansvariga i olika delar av verksamheten. Relaterade aktiviteter: –Behovskartläggningen –Workshoparna

9 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Inventering av IT-tjänster, system och IT-infrastruktur Inventering klar 15/11!

10 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Workshop för IT-medarbetare Genomfört 16 stycken workshops Totalt har ca 250 medarbetare deltagit Ca 60 grupper har arbetat med frågeställningarna Har fått in totalt 953 svar (förslag)

11 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Hur skall användarna uppleva IT-stödet? 1.Tillgängligt, 12% (21 av 179) 2.”Bara funka”, 11% (19) 3.Användarvänligt, 9% (17) 4.Snabbt åtgärd, 7% (13) 5.Standardiserade/gemensamma lösn./enhetligt, 7% (12) 6.Nära support, 7% (12) 7.Kompetent, kvalitet, 4% (8) 8.Trevlig bemötande, 4% (7) 9.Individanpassat, 4% (7) 10. Flexibelt, 4% (7)

12 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Vilka nya IT-tjänster behövs inom LU? Single sign-on (11 av 166) Bättre dokumentation/information (10 av 166) Katalogtjänst (7) Learning Management System (LMS) (5) Fillagring (5) Backup, Integration, Intranät, LU- kort,Tjänstekatalog (4) Videokonferens, klient (3)

13 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 Skicka synpunkter, idéer och frågor till: Samordnat-IT-stod@lu.se... eller ring och prata med någon av oss i projektledningen Följ projektet via webbplatsen: www.lu.se/samordnat-it-stod


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Oktober 2009 NETinfo 2009-10-09 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders."

Liknande presentationer


Google-annonser