Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Börsföretagens krisberedskap. 2 Var har ert företag kontor/anläggningar? (Flera alternativ kan anges)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Börsföretagens krisberedskap. 2 Var har ert företag kontor/anläggningar? (Flera alternativ kan anges)"— Presentationens avskrift:

1 Börsföretagens krisberedskap

2 2 Var har ert företag kontor/anläggningar? (Flera alternativ kan anges)

3 3 Hur upplever du att hotbilden mot ert företag utvecklats de senaste åren?

4 4 Sverige/Norden

5 5 Hur upplever du att hotbilden mot ert företag utvecklats de senaste åren? Alla områden

6 6 Hur tror du att hotbilden kommer att utvecklas de kommande åren?

7 7 Sverige/Norden

8 8 Hur tror du att hotbilden kommer att utvecklas de kommande åren? Alla områden

9 9 Hur väl förberedd anser du att verksamheten är inför en potentiell kris? (1-8 där 1 är oförberedd och 8 mycket väl förberedd)

10 10 Hur väl förberedd anser du att verksamheten är inför en potentiell kris? (1-8 där 1 är oförberedd och 8 mycket väl förberedd) Sverige/Norden

11 11 Hur väl förberedd anser du att verksamheten är inför en potentiell kris? (1-8 där 1 är oförberedd och 8 mycket väl förberedd) Alla områden

12 12 Vem är ansvarig för att leda en kris hos er om den uppstår ? De som svarat Annan på denna fråga har angett: administrativ chef, grupp, platschef, medicinskt ansvarig, ledningsgrupp, ingen speciell, informationsansvarig

13 13 Har ni definierat vilka hotbilder som omger ert företag, gjort scenario- analyser och identifierat vilka affärsprocesser de skulle påverka?

14 14 Har ni definierat vilka hotbilder som omger ert företag, gjort scenario- analyser och identifierat vilka affärsprocesser de skulle påverka? Sverige/Norden

15 15 Har ni definierat vilka hotbilder som omger ert företag, gjort scenario- analyser och identifierat vilka affärsprocesser de skulle påverka? Alla områden

16 16 Vilken typ av risk eller hot tror ni att svenska börsbolag är mest rädda för idag? (Flera alternativ kan anges)

17 17 Vilken är den starkaste ”drivkraften” för en ökad hotbild framöver? (Flera alternativ kan anges)

18 18 Vilken är den starkaste drivkraften för en ökad hotbild framöver? (Flera svar kan ges) Sverige/Norden De som svarat Annat har angett: Kvalitet, inbrott och mer kriminalitet, avbrott i IT-drift

19 19 Vilken är den starkaste ”drivkraften” för en ökad hotbild framöver? (Flera alternativ kan anges) Övriga områden De som svarat Annat har angett: IT-känslighet, ökat industrispionage, marknaden i sig utgör ett hot

20 20 Ställer era intressenter krav på er krisberedskap? (Flera alternativ kan anges)

21 21 Ställer ni krav på era samarbetspartners och leverantörers krisberedskap (som en del av avtalet)?


Ladda ner ppt "Börsföretagens krisberedskap. 2 Var har ert företag kontor/anläggningar? (Flera alternativ kan anges)"

Liknande presentationer


Google-annonser