Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt samarbete Tillit

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt samarbete Tillit"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt samarbete Tillit
Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

2 Innehåll Vad är en federation Vad är Tillit-projektet
Samverkan mellan SAMBI och Tillit

3 Vad är en identitets- och behörighetsfederation?

4 Användar-organisation Användar-organisation
Relationer E-tjänst Användar-organisation E-tjänst Användar-organisation Federativ samverkan

5 En federation kräver Behov av samverkan
Gemensamma regler och riktlinjer för kommunikation, datakvaltiet och identifiering Efterlevnad av överenskomna regler och riktlinjer Kan kräva anpassning av teknik och rutiner för tjänster och användarorganisaioner Gemensam infrastruktur (metadataregister) Gemensamma attribut

6 Medlemmar i federationen
Användarorganisation Tjänsteleverantör Intygar att inloggnings-uppgifter är korrekta Litar på att inloggnings-uppgifter är korrekta Intygs-utfärdare E-tjänst Intyg Inloggning Attributs-register Användare Federationsoperatör Medlems- register

7 Identitet och attribut
Användarorganisation Tjänste-leverantör Inloggning E-tjänst Intyg Pseudonym + Attribut Intygs-utfärdare Lösenords- inloggning Användare E-ID Tjänst i ”Sv e-leg” Attributs-register BankID ”Annan” inloggning

8 Tillit är en fNyttorörutsättning!
Personlig integritet Identiteter Möjlighet att hantera identifiering på sätt som passar användarorganisationen Behörigheter Möjlighet att hantera behörigheter och kataloger nära användaren IT-säkerhet

9 Federationen är inte allt!
> Federationen är inte allt! Användarorganisation Tjänsteleverantör ”Affärsrelation” Övrig samverkan Federativ samverkan Avtal Avtal

10 Vad är Tillit-projektet

11 Tillgänglighet och Tillförlitlighet
Vad pågår inom vård, omsorg och hälsosektorn? Nationell kontaktpunkt, NCP Olika beslutsstöd; Förskrivarprofiler o statistik Tillgänglighet och Tillförlitlighet Elektroniska expertstöd Receptexpeditionssystem Journalsystem Nationellt artikelregister för alla Läkemedel och handelsvaror inom läkemedelsförmånen, Vara Personligt Hälsokonto Mina vårdkontakter Nationell patientöversikt, NPÖ Substansregister Nationell ordinationsdatabas Pascal Veterinärjournalsystem Dosproduktionssystem Fullmaktsregister Nationellt fackspråk o Nationell informationsstruktur Kvalitetsregister Licensdatabas Moderna verktyg i omsorgen

12 2012 – Tillitsprojektets syfte
Att etablera en federativ lösning som på långsikt förväntas ersätta nuvarande säkerhetslösning med beroende till SLL:s säkerhetsinfrastruktur. Verksamheten ska ha tillgång till rätt information för sin behörighet över organisationsgränser på ett effektivt och säkert sätt inom vård och omsorg.

13 SAMBI Ett samarbete mellan Apotekens Service AB och CeHis, med stöd av .SE Federationen ska fungera som en nationell mötesplats för säkra e-tjänster genom att vara en del av det infrastrukturella navet som sammanlänkar e-tjänster och användarorganisationer i en lösning som bygger på tillit och skydd för den personliga integriteten. Sambi möjliggör en säker åtkomst till tjänster för hela sektorn vård, hälsa och omsorg. Sambi driftas av en oberoende part och det är enkelt att ansluta sig.

14 Samverkan SAMBI och Tillit

15 Nationell och regional nivå i samverkan
SAMBI – nationellt projekt Tillit – IT-forum projekt (i Stockholms län) Tillsammans bidrar vi till införandet av en nationell federation för hälsa vård och omsorg.

16 Fokus i regionalt identitets- och behörighetsfederationsprojekt
Styrgrupp (intressenter) Avtal Regelverk Tillitsramverk Tekniska specar Federations-operatör A B C Certifierade granskare (jmfr revisorer) § AL3 LoA3 SAML metadata Identitetsutfärdare (IdP) -SAML Intyg - VEM, VAD, TILLITSNIVÅ, EGENSKAPER, ATTRIBUT E-tjänsteleverantör (SP)

17 Frågor


Ladda ner ppt "Regionalt samarbete Tillit"

Liknande presentationer


Google-annonser