Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet Vad får vi för pengarna? Centrum för e-hälsa i samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet Vad får vi för pengarna? Centrum för e-hälsa i samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet Vad får vi för pengarna? Centrum för e-hälsa i samverkan

2 Nytt samarbetsavtal 2013-2018 Avtalet reglerar syfte, styrning och arbetsformer. Viktiga utgångspunkter har varit att stärka den politiska styrningen, klarlägga samspelet med SKL och skapa en juridisk tydlighet om CeHis. •Politisk styrgrupp •Beredningsgrupp – tidigare styrelse

3 3 Nationella strategin för eHälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation Ska ha bra service och delaktighet i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom Vård och omsorg Ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg Ska ha ändamålsenliga IT- stöd för att följa upp patient- säkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhets- styrning och resursfördelning

4  Invånare är rörliga – många olika aktörer  Ökade krav på tillgänglig och säker information mellan vårdgivare  Förutsätter standarder – fastställs nationellt/internationellt  Kostnader för drift och förvaltning kan sänkas med ökat samarbete  Kompetens och specialistkunskap kritisk faktor inom många landsting, regioner och kommuner  E-hälsotjänster en naturlig del i vård och omsorg - sällan unika per vårdgivare 2014-06-30 sid 4 www.CeHis.se Varför gemensam utveckling?

5 5 Programområden

6 6 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt Pascal Ordinationsverktyg Rikshandboken i barnhälsovård Svensk informationsdatabas SIL Svenskt Biobanksregister SBR Vårdhandboken Vårdens intyg Barnhälsodata Eira Elektronisk födelseanmälan Händelseanalys Nitha Infektionsverktyget Nationell Ordinationsdatabas NOD Nationell patientöversikt NPÖ •Tillgång till väl fungerande IT-stöd till medarbetare inom vård och omsorg

7 7 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt •Tillgång till kvalitetssäkrad information •Underlätta kontakt •Möjlighet till självservice •Kan utgöra första linjens vård och omsorg •Interaktiva tjänster i flera kanaler (webb, telefon och mobil) •Delaktighet i sin egen vård 1177.se,1177 Sjukvårdsrådgivning Mina vårdkontakter Nationella hjälplinjen UMO.se Min journal på nätet

8 8 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Katalogtjänst HSA Kundservice Kommunikationsnät Sjunet Nationell test Säkerhetstjänster Tjänsteplattform Video/distansmötestjänst •Möjliggör samverkan mellan kommuner, landsting och privata vårdgivare •Överföring av information sker enhetligt, säkert och kostnadseffektivt

9 •Samordning av gemensamma (nationella) arkitekturen •Stödfunktion i beställning och styrning för de olika programområdena •Vidmakthålla och vidareutveckla dokument/modeller/objekt som krävs för effektivt arkitekturstöd •Kommunicera arbetet via flera olika kanaler och sätt 2014-06-30 sid 9 Arkitektur & regelverk •Verksamhetsarkitektur •Teknisk arkitektur

10 1177.se - nuläge • 3 miljoner besök per månad • 27% kännedom med stora regionala skillnader • Designen anpassad för mobiler och läsplattor • Nyproduktion Tema psykisk hälsa, i samarbete med Nationella hjälplinjen • Översättningar till andra språk (Regler och rättigheter) • BVC-app lanserad och har gjort succé

11 Mina vårdkontakter (personliga tjänster) - nuläge • Över 1,1 miljon användarkonton • Mer än 13 000 inloggningar per dag • Mobilanpassning och ny teknisk plattform sedan december • SITHS-inloggning för vårdgivare • Direkttidbokning – införanden pågår i 15 landsting!

12 Journal på nätet – start nationellt genomförande 2013

13 E-tjänster för stöd och behandling – leverans 2013

14 www.CeHis.se 2014-06-30 sid 14 14 Stora utmaningar och möjligheter 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVÅNAREINFRASTRUKTURMEDARBETARE 80% Mer delaktiga i egen vård 60% MVK som första kontakt 100% Journalinfo för all vård & omsorg 100% Följa sin remiss 100% Överblick vaccina- tioner 80% Nå sina intyg 40% Bokninga r via MVK 90% Single- sign-on 100% Drifttill- gänglighet & Säkerhet 100% Delar av journal- information 50% Ta del av resultat & värden 70% 1177 bra komple- ment till kontakt 75% Hur man ansluter sig 100% Historik som besluts- stöd 100% Säker inloggning vård & omsorg 25% Anslutna MVK 50% Råd om vård via 1177

15 Har vi det som krävs i VGR för att kunna genomföra handlingsplanen?


Ladda ner ppt "Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet Vad får vi för pengarna? Centrum för e-hälsa i samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser