Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solweig Rydmarker. Regional eStrateg Andreas Tylenius

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solweig Rydmarker. Regional eStrateg Andreas Tylenius"— Presentationens avskrift:

1 Solweig Rydmarker. Regional eStrateg Andreas Tylenius
Solweig Rydmarker Regional eStrateg Andreas Tylenius Regional samordnare eHälsa

2 Regionens e-hälsoarbete - Kort återblick på utvecklingen - Pågående projekt i kommunerna - Gemensam IS/IT- utveckling – Realisering av den digitala agendan

3

4 Gemensam e-tjänstutveckling i Halland
Nationell och regional utvecklingsplan Gemensam e-tjänstutveckling i Halland Nationell patientöversikt konsument i Hallands kommuner i 290 kommuner under 2013 Ny nationell upphandling av infrastrukturtjänster Gemensamma termer och begrepp -Regionalt projekt Översyn av lagstiftning

5 Tjänstekatalog HSA 541 000 objekt i HSA-katalogen
personer Resten enheter, funktioner och medarbetaruppdrag Anslutna organisationer 21 landsting och regioner 290 kommuner 25 privata vårdgivare 4 HSA-ombud 8 övriga Information läses av många av de nationella tjänsterna SITHS, Säkerhetstjänster, 1177.se, omvård.se, MVK… Drift har (akut) förstärkts 2012 och ytterligare insatser behövs 2013 (för att bl a klara NOD) Ska nås via Tjänsteplattformen

6 Identifieringstjänst SITHS – nationell standard
Alla landsting och regioner är anslutna 290 kommuner är anslutna   Drygt 30 privata aktörer Cirka   kort har utfärdats Ca 50 privata tandvårdsorganisationer är anslutna till SITHS Ny nationell upphandling pågår

7

8 Målet för projektet ”Gemensam informationsstruktur ” är att:
implementering av vårdprocessen för demens sker i berörd verksamhet i kommun och region enligt Nationella informationsstrukturen och journaldokumentation enligt nationellt fackspråk informationen för demens kan sorteras fram och vara läsbar i NPÖ när kommun och region är producent och konsument. journaldokumentationen är standardiserad och information kan skickas från journalen till kvalitetsregistret SveDem när det är tekniskt möjligt. Projekttid: till

9 Nationella strategin för eHälsa inom vård och omsorg
Invånare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation Ska också ha bra service och delaktighet i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom Vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg ska ha ändamålsenliga IT- stöd för att följa upp patient- säkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhets- styrning och resursfördelning 9 9

10 Tillgång till kvalitetssäkrad information
Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt Tillgång till kvalitetssäkrad information Delaktighet / samutförande Underlätta kontakt med vårdgivare Tillgänglighet Möjlighet till självservice Interaktiva tjänster i flera kanaler (webb, telefon och mobil) E-hälsa syftar till att med hjälp av ny informations- och kommunikationsteknik öka kvaliteten och tillgängligheten för brukare, anhöriga och anställda till högkvalitativ vård och omsorg. Både staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) är måna om att påskynda och underlätta utvecklingen av eHälsa inom socialtjänsten. Mina hälsotjänster Din journal på nätet 1177, 1177.se 10 10

11 Huvudområden Överenskommelse; SKL och Socialdepartementet
(gemensam ansökan) eTjänster för invånarna Mobila lösningar för dokumentation etc. Säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS) Digitala trygghetslarm NPÖ konsument under 2013 NPÖ producent senast 2015 Permanent regional stödstruktur 2016

12 Områden och kostnadsbedömning
1. eTjänster (ansökningar, bokningar, synpunkter mm) Alla kommuner och Region Halland har eTjänster idag. Plattform på plats och gemensam utveckling pågår vilket resulterar i låga externa kostnader. Samordning förutsätter att egna resurser kan sättas in. Utvecklingen av e-tjänster fortsätter oavsett beslut om utveckling inom eHälsaområdet. Kostnaden består av egna timmar. 2. Mobilitet och utrustning (dokumentation ordinärt boende) Genomförande i större skala visar att utveckling inom verksamhetsområdet ger återbetalning i form av lägre kostnader. Är beroende av god täckning i respektive kommun. Befintliga system kan utgöra hinder på grund av brist på integrationsmöjligheter med moderna enheter.

13 3. Säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort)
Alla kommuner och Region Halland har kort idag. Höga krav på patientsäkerhet medför externa kostnader för hanteringen och för att upprätthålla säkerheten i processerna. Myndighetskraven på allt fler system gör det svårt att backa. En lösning är att hålla användningen på en låg nivå. Ökade krav på legitimering kommer som en följd av nationella och internationella system. Investering i HAK ca 0,5 mkr. 4. Digitala trygghetslarm Kostnad för 1000 larm är ca 1,7 mkr/år. Nationell upphandling. Förutsätter täckning. (Varberg och Falkenberg har ca 1000 larm vardera. Totalkostnad i regionen på kanske minst 10 mkr ). Telias avveckling av koppartråden förutsätter andra alternativ.

14 5. NPÖ konsument (2013) Rimliga externa kostnader med stor nytta av informationen i verksamheten. Anslutningskostnad. Stöd från SKL och INERA för införande. Total kostnad 100 tkr för alla 6 kommunerna. NPÖ producent (2014) Externa kostnader till leverantörer för integrationer. Olika lösningar beroende på leverantör (Tieto, Pulsen och CGI/Logica). Dokumentationen blir central. Nationellt fackspråk (ICF).

15 Planerad utveckling i kommunerna
1. E-tjänsterna samordnas för kommunerna. Ett arbetet som pågår. 2. SITHS breder ut sig beroende på kraven. Nationell upphandling kan ge bättre priser 3. Etableringen av NPÖ konsument är ett av de stora grundläggande målen 4. Att ersätta analoga larm med digitala är en nödvändighet, Totalt ska cirka 6000 analoga larm ersättas 5. Mobilitet Rapportera Kan innehålla flera olika metoder för rationell rapportering IntraPhone är ett av dom 6. 15

16 Övriga pågående samverkansprojekt
Gemensamt fackspråk (ICF) Demensprojekt i Varberg Gemensam regional tjänsteplattform Federationslösningar inom olika områden Gemensam upphandling inom olika områden Utveckling och gemensamt regionalt nät

17 Regional samverkansgruppeHälsa
IT Ekonomi Regler NIT Strategisk Grupp Objektägare Regional samverkansgruppeHälsa Taktiska grupper Barn o unga Funktionsnedsatta Missbruk/Beroende Psykiatri Äldre Gemensamma förvaltningsobjekt Kvalitetsregister MEDDIX NPÖ HAK Regionala utvecklingsprojekt Lokal samverkansnivå (Aktuella samverkanspartners)

18 Strategiska och taktiska grupper Ägande
Chefsgrupp Halland Hälso o Sjukvård Socialtjänst Strategiska och taktiska grupper Ägande Lärande Skola Näringsliv, arbete besöks-näring Samhälls-byggnad, trafik och miljö Kultur, fritid Demokrati och delaktighet Gemensam systemförvaltning och utveckling NIT Gemensamma arbetsformer för 1.Utveckling 2. Informationssäkerhet 3.Förvaltning Gemensamma systemlösningar för stödprocesser EA, PA, eTjänster, Lync, Webbar, GIS m.fl. Regional tjänsteplattform, HSA-katalog, SITHS, eKlient federationer m.m. IT-infrastruktur Regional bredbandsstrategi, Regional digital agenda


Ladda ner ppt "Solweig Rydmarker. Regional eStrateg Andreas Tylenius"

Liknande presentationer


Google-annonser