Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-08-22 Solweig RydmarkerRegional eStrateg Andreas TyleniusRegional samordnare eHälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-08-22 Solweig RydmarkerRegional eStrateg Andreas TyleniusRegional samordnare eHälsa."— Presentationens avskrift:

1 2013-08-22 Solweig RydmarkerRegional eStrateg Andreas TyleniusRegional samordnare eHälsa

2 2013-08-22 Regionens e-hälsoarbete - Kort återblick på utvecklingen - Pågående projekt i kommunerna - Gemensam IS/IT- utveckling – Realisering av den digitala agendan

3

4 Ny nationell upphandling av infrastrukturtjänster Översyn av lagstiftning Nationell patientöversikt konsument i Hallands kommuner 201310 i 290 kommuner under 2013 Nationell och regional utvecklingsplan Gemensamma termer och begrepp -Regionalt projekt Gemensam e-tjänstutveckling i Halland

5  541 000 objekt i HSA-katalogen 458 000 personer Resten enheter, funktioner och medarbetaruppdrag  Anslutna organisationer 21 landsting och regioner 290 kommuner 25 privata vårdgivare 4 HSA-ombud 8 övriga  Information läses av många av de nationella tjänsterna SITHS, Säkerhetstjänster, 1177.se, omvård.se, MVK…  Drift har (akut) förstärkts 2012 och ytterligare insatser behövs 2013 (för att bl a klara NOD)  Ska nås via Tjänsteplattformen Tjänstekatalog HSA

6 Identifieringstjänst SITHS – nationell standard  Alla landsting och regioner är anslutna  290 kommuner är anslutna  Drygt 30 privata aktörer  Cirka 357 000 kort har utfärdats  Ca 50 privata tandvårdsorganisationer är anslutna till SITHS  Ny nationell upphandling pågår

7 2014-07-02

8 Målet för projektet ”Gemensam informationsstruktur ” är att: • implementering av vårdprocessen för demens sker i berörd verksamhet i kommun och region enligt Nationella informationsstrukturen och journaldokumentation enligt nationellt fackspråk • informationen för demens kan sorteras fram och vara läsbar i NPÖ när kommun och region är producent och konsument. • journaldokumentationen är standardiserad och information kan skickas från journalen till kvalitetsregistret SveDem när det är tekniskt möjligt. Projekttid: 2012-11-01 till 2013-12-31

9 9 Nationella strategin för eHälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation Ska också ha bra service och delaktighet i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom Vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg ska ha ändamålsenliga IT- stöd för att följa upp patient- säkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhets- styrning och resursfördelning

10 10 Utvecklingsprojekt och förvaltningsobjekt • Tillgång till kvalitetssäkrad information • Delaktighet / samutförande • Underlätta kontakt med vårdgivare • Tillgänglighet • Möjlighet till självservice • Interaktiva tjänster i flera kanaler (webb, telefon och mobil) E-hälsa syftar till att med hjälp av ny informations- och kommunikationsteknik öka kvaliteten och tillgängligheten för brukare, anhöriga och anställda till högkvalitativ vård och omsorg. Både staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) är måna om att påskynda och underlätta utvecklingen av eHälsa inom socialtjänsten. Mina hälsotjänster Din journal på nätet 1177, 1177.se

11 Huvudområden Överenskommelse; SKL och Socialdepartementet (gemensam ansökan) • eTjänster för invånarna • Mobila lösningar för dokumentation etc. • Säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS) • Digitala trygghetslarm • NPÖ konsument under 2013 • NPÖ producent senast 2015 • Permanent regional stödstruktur 2016

12 Områden och kostnadsbedömning 1. eTjänster (ansökningar, bokningar, synpunkter mm) •Alla kommuner och Region Halland har eTjänster idag. •Plattform på plats och gemensam utveckling pågår vilket resulterar i låga externa kostnader. Samordning förutsätter att egna resurser kan sättas in. •Utvecklingen av e-tjänster fortsätter oavsett beslut om utveckling inom eHälsaområdet. Kostnaden består av egna timmar. 2. Mobilitet och utrustning (dokumentation ordinärt boende) •Genomförande i större skala visar att utveckling inom verksamhetsområdet ger återbetalning i form av lägre kostnader. •Är beroende av god täckning i respektive kommun. Befintliga system kan utgöra hinder på grund av brist på integrationsmöjligheter med moderna enheter.

13 3. Säker roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort) •Alla kommuner och Region Halland har kort idag. •Höga krav på patientsäkerhet medför externa kostnader för hanteringen och för att upprätthålla säkerheten i processerna. •Myndighetskraven på allt fler system gör det svårt att backa. En lösning är att hålla användningen på en låg nivå. •Ökade krav på legitimering kommer som en följd av nationella och internationella system. Investering i HAK ca 0,5 mkr. 4. Digitala trygghetslarm •Kostnad för 1000 larm är ca 1,7 mkr/år. Nationell upphandling. Förutsätter täckning. (Varberg och Falkenberg har ca 1000 larm vardera. Totalkostnad i regionen på kanske minst 10 mkr ). •Telias avveckling av koppartråden förutsätter andra alternativ.

14 5. NPÖ konsument (2013) •Rimliga externa kostnader med stor nytta av informationen i verksamheten. Anslutningskostnad. •Stöd från SKL och INERA för införande. Total kostnad 100 tkr för alla 6 kommunerna. NPÖ producent (2014) •Externa kostnader till leverantörer för integrationer. Olika lösningar beroende på leverantör (Tieto, Pulsen och CGI/Logica). •Dokumentationen blir central. Nationellt fackspråk (ICF).

15 Planerad utveckling i kommunerna

16 Övriga pågående samverkansprojekt •Gemensamt fackspråk (ICF) •Demensprojekt i Varberg •Gemensam regional tjänsteplattform •Federationslösningar inom olika områden •Gemensam upphandling inom olika områden •Utveckling och gemensamt regionalt nät

17 Strategisk Grupp Objektägare Lokal samverkansnivå (Aktuella samverkanspartners) Regional samverkansgrup peHälsa Taktiska grupper • Barn o unga • Funktionsnedsatta • Missbruk/Beroende • Psykiatri • Äldre NIT Gemensamma förvaltningsobjekt Kvalitetsregister MEDDIX NPÖ HAK Regionala utvecklingsprojekt IT Ekonomi Regler

18 Hälso o Sjukvård Socialtjänst Skola Näringsliv, arbete besöks- näring Samhälls- byggnad, trafik och miljö Kultur, fritid Demokrati och delaktighet IT-infrastruktur Regional bredbandsstrategi, Regional digital agenda Regional tjänsteplattform, HSA-katalog, SITHS, eKlient federationer m.m. Gemensamma systemlösningar för stödprocesser EA, PA, eTjänster, Lync, Webbar, GIS m.fl. Gemensamma arbetsformer för 1.Utveckling 2. Informationssäkerhet 3.Förvaltning Lärande Strategiska och taktiska grupper Ägande Gemensam systemförvaltning och utveckling Chefsgrupp Halland NI T


Ladda ner ppt "2013-08-22 Solweig RydmarkerRegional eStrateg Andreas TyleniusRegional samordnare eHälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser