Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional stödstruktur, Plattform Halland Karin Möller, Hälso- och sjukvårdsdirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional stödstruktur, Plattform Halland Karin Möller, Hälso- och sjukvårdsdirektör."— Presentationens avskrift:

1 Regional stödstruktur, Plattform Halland Karin Möller, Hälso- och sjukvårdsdirektör

2 Utmaningar för kommuner och landsting nå systemtänkande – klara välfärden Övergripande Livsprocessen Exempel specifik process Vård och omsorgsprocessen Kommun Dagis Bostad Skola skolhälsa - Landsting Region BB BVC VC Kollektiv- trafik Kommun Äldre- omsorg Social -

3 Samverkan mellan 6 kommuner Region Halland – Bästa livsplatsen Avtal mellan respektive fullmäktige KSO+viceX6 + RSO+vice, HSO+vice 1 gång/månad Att ha samma bild – helhet – vidgat perspektiv Formella beslut i rätt demokratiskt valt forum Tjänstemannasamverkan som bygger på förståelse av helhet – öka kunskapen – se sambanden - nätverk

4 Inventering av befintliga nätverk

5 Styrgrupp

6 Chefsgrupp Halland Gemensam Mötesplats 1gång/år Chefsgrupp Halland

7 Styrgrupp för social, vård och omsorg Statliga samverkanssatsningar eHälsa ”Framtidens hemsjukvård” Förbättra identifierade områden på uppdrag av politiken – ungdomars hälsa ett exempel

8 Regional stödstruktur plattform i Halland Kommunberedning Chefsgrupp Halland Uppdragsgivare Strategisk nivå Taktisk nivå - Barn, unga & familj - Funktionsnedsatta - Missbruk, beroende - Psykiatri -Äldre Reviderad 2013-06-14 Fastställer förslag till mål och handlingsplaner Föreslår och verkställer mål och handlingsplaner Operativ nivå Lokal nivå: projektledare, styr- eller arbetsgrupper m m Regional nivå Lokal nivå Avdelningen för regional samverkan HSD Arbetsgrupper, nätverk Hälso- och sjukvård Socialtjänsten Kommunchefer RDRD Socialchefer Avdelningschefe r HSCH Chefer, tjänstemän C,Tjm 12 KS + 4 RH:s repres. Samordnande organisation

9 Strategisk Grupp Objektägare Lokal styrning och ledning (Inte bara en fråga för HoS och Socialtjänst) Regional eHälsa Förvaltningsledare IT /Verksh/ Ek Taktiska grupper Barn o unga Funktionsnedsatta Missbruk/Beroende Psykiatri Äldre NIT Gemensamma förvaltningsobjekt Kvalitetsregister MEDDIX NPÖ HAK Regionala utvecklingsprojekt IT Ekonomi Regler


Ladda ner ppt "Regional stödstruktur, Plattform Halland Karin Möller, Hälso- och sjukvårdsdirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser