Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politisk Samverkansgrupp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politisk Samverkansgrupp"— Presentationens avskrift:

1 Politisk Samverkansgrupp
Politisk Samverkan i Skaraborg Mötesplats för samråd, samverkan, dialog, förvaltning och utveckling i hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive folkhälsofrågor Politisk Samverkansgrupp I Skaraborg HSN och Kommunalförbundet SkaS, Primärvård, H&H o Tandv Barn- och ungdom Utbildning Vårdpolicy Hjälpmedel Psykiatri FoUU Vårdplanering Styrgrupp (Vårdsamverkan) Administrativ Ledningsgrupp Närsjukvårdsgrupp norra Skaraborg östra Skaraborg västra Skaraborg södra Skaraborg

2 Varför behövs en övergripande politik i Skaraborg?
Politisk Samverkan Skaraborg, PSS, kan vara en mötesplats för samråd, samverkan, dialog, ledning, förvaltning och utveckling. PSS kan forma de gemensamma politiska uppdragen och utgöra ramen för Vårdsamverkan Skaraborg. PSS kan bidra till en gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av befintliga avtal och överenskommelser. PSS är den politiska mötesplatsen där de länsgemensamma frågorna kan behandlas. PSS kan vara ett styrorgan för samverkan inom Vårdsamverkan Skaraborg – uppdragshandling till styrgruppen behöver formuleras. I PSS kan framtida utmaningar inom Hälso- och sjukvård och socialtjänst diskuteras.

3 Vilka skall finnas representerade i PSS?
Hur många från respektive nämnd/styrelse? Träffas hur ofta? Ordförandeskap?


Ladda ner ppt "Politisk Samverkansgrupp"

Liknande presentationer


Google-annonser