Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Vilka bär ansvaret? Först och främst föräldrarna Politiker Chefer Medarbetare Medborgare Allas ansvar ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Vilka bär ansvaret? Först och främst föräldrarna Politiker Chefer Medarbetare Medborgare Allas ansvar ?"— Presentationens avskrift:

1 marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Vilka bär ansvaret? Först och främst föräldrarna Politiker Chefer Medarbetare Medborgare Allas ansvar ?

2 marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Nästkommande generationer: God fysisk och psykisk hälsa Sociala färdigheter Kunskaper Varje barn är en social investering! Att ge förutsättningar för….

3 Tema Gemensam ledning och styrning skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, fritid &kultur 2012 – 2014 Vi har följt sex områden i Sverige Det krävs mod… marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL www.psynk.se

4 Tidig upptäckt/sociala investeringar Första linjen Skolresultat/psykisk hälsa Barn i behov av sammansatt stöd (SIP) marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Teman i psynk:

5 marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Samverkan Kompetens Rutiner - avtal Specialist utveckling Tävlar inte i samma division Risk Inte rätt hjälp Resursslöseri Ojämlikhet Individ Grupp Organisation

6 marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Samverkan Kompetens Rutiner - avtal Specialist utveckling Samhällsekonomi Helhetssyn/lösningar Resurssparande Jämlikhet? Individ Grupp Organisation

7 Vi är många marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL

8 Barn och ungdomshälsan

9 Sammanfattning hittills GLS Vilka bär ansvaret för våra barn? Syftet med vårt arbete – förbättra/utveckla i samverkan Specialisering kräver samverkan Samverkans förutsättningar Vi är många…och vi blir fler Brister i en verksamhet påverkar omgivande verksamheter marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL

10 Att möta barnets behov av samordning Förutsättningar Ledningsbeslut Lagstiftning Överenskommelser Rutiner Åtagande för barnet/familjen Åtagande i samverkan Kunskap marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL www.psynk.se www.psynk.se

11 marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Förvaltningschefer Ledningsgrupp Områdesgrupper Utvecklings projekt Medarbetare närmast barnen Polititiken Departement Region Förbund/ Kommun förbund KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION INFORMATIONINFORMATION Landsting/ regioner

12 POLITISK SAMORDNING – FÖRTROENDEVALDA STRATEGISK SAMORDNING – ÖVERGRIPANDE LEDNING PROFESSIONELL SAMORDNING – PROFESSIONELLA OCH ARBETSLEDNING SAMVERKANKVALITETUTFALL SYSTEMATISKT KONTINUERLIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE TILLSAMMANS UPPÅT, NEDÅT OCH I SIDLED

13 marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Politikens roll Vem bestämmer vad, på vilken nivå? Kommun – Landsting/region i ett lokalt perspektiv Kommuner – Landsting/region i ett länsperspektiv Privata aktörer? Att leda och styra gemensamt - en ny situation Funktion och organisation, på papper och i verkligheten Representativ ledning – en ny situation Stödfunktioner för GLS Att våga utvärdera det inre arbetet Robusta system klarar skarpa lägen Sårbarhet en fråga om person?

14 marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Gemensamma ledningssystems uppdrag Skapa förutsättningar så att barn och unga får bästa möjliga stöd Skapa förutsättningar för samverkan Prioritera gemensamma utvecklingsbehov Följa upp gemensamma utvecklingssatsningar Förbereda nya eller förändrade ansvarsområden Analysera och åtgärda avvikelserapporter Inrätta stödfunktioner

15 marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Chefer i ett gemensam ledningssystem Motivation - Åtagande Vinster för barnen i min egna organisation Vinster för framtida utmaningar Vinster för framtidens samhälle

16 En utmaning att Samverka på riktigt! Samverkan är till för de som vill ha resultat marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL

17

18 Skatta din egna organisation! Vilken eller vilka delar dominerar? Driva innovation och utveckling Upprätthålla Kvalitet Tillförsäkra Rättsäkerhet Säkra lägstanivån Förvalta det uppnådda Få spetsen att dra iväg fredrik lindencrona

19 Vänta inte guiden Utvecklingssteg. ”Vänta inte”

20 BarnSam, Anna Derwinger Hallberg, 0498-26 87 94 GOTLAND

21 RegionKommun/Kunskapsförbundet Väst Region Politisk styrgrupp FC-grupp Ledningsgrupp Verksamhetsgrupp FC/Ordf. Kommun/Kunskapsförbundet Väst Ordf. Kommun/Kunskapsförbundet Väst Organisation gemensam ledning och styrning VÄNERSBORG 37 000 invånare FYRBODAL 15 kommuner VG Regionen 49 kommuner 1 600 000 invånare marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL


Ladda ner ppt "Marie rahlén-altermark psynkprojektet SKL Vilka bär ansvaret? Först och främst föräldrarna Politiker Chefer Medarbetare Medborgare Allas ansvar ?"

Liknande presentationer


Google-annonser