Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mall organisationsbild

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mall organisationsbild"— Presentationens avskrift:

1 Mall organisationsbild

2 Förklaring bild Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du själv har ansvar för och deltar i (gul) Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du informerar/deltar i vid behov såväl inom som utanför kommunalförbundet (blå) Ange hur representationen i gemensamma styrande grupper (ALVG/SSVIT) ser ut samt hur deltagarna förbereds och får information från övriga nätverk/arbetsgrupper för att kunna föra hela kommunalförbundets talan (röd) Ange hur interna styrande grupper (t.ex. kommunchef) informeras och förbereds (orange) Kom gärna med synpunkter på och förändringar av bilden så att det på bästa sätt återspeglar din arbetssituation och dina mötesformer och kontaktvägar.

3 Bakgrund GR Bakgrund/Beskrivning Historik Nuläge Otydligheter idag
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Historik   Start: 1996 Initiativtagare: GRs IT-chefsnätverk startades på initiativ av GR Utbildning. Grundtanken var att stärka relationer mellan skola och IT då flertalet frågor i befintliga utbildningsnätverk var av teknisk karaktär och i flera fall involverade IT-avdelningen Medlemmar: IT-chefer och IT-strateger Möten: ca 6 möten/år 3h/möte Mötesstruktur: ordförande är någon av nätverkets medlemmar och detta går runt på årsbasis. Ständig sekreterare är IT-samordnaren. Nuläge Start nuvarande nätverk: Ingen förändring sedan start förutom frågornas karaktär och utbyte av några deltagare. Komplettering med eHälsa-nätverk under 2014 Initiativtagare: se ovan Medlemmar: Se ovan Möten: Se ovan. Ingen anpassning till när ALVG-möten förrän i år 2014. Mötesstruktur: Se ovan Representant för ALVG: oklart Ledning och förankring: Deltar på kommunchefsmöten vid behov (väldigt sällan) Ev ytterligare berörda grupper/nätverk: Separat nätverk för eHälsa, deltar på övriga GR’s nätverk vid behov och önskemål. Kommer under vår 2014 starta upp förberedande möte med förbundsdirektör inför SSVIT/SITIV. Otydligheter idag Kungsbacka kommun ingår i GR men tillhör region Halland i flertalet frågor.

4 GR – Befintlig organisation
Kommunchef Förbundsdirektör + 1 Kommunchef Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) 2 rep Arkitekturlednings- gruppen (ALVG) 2 rep 1 rep Nätverk samordnare ansvarar för IT-chef e-Hälsa Samordnare X1 Nätverk samordnare informerar och deltar i vid behov Socialchef Skol IKT Funktionshinder- chef IFO-chef ÄO-chef Medlemskommuner

5 GR – Önskad organisation – EJ KLAR!!!!
Kommunchef Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) Ordf. ? Arkitekturlednings- gruppen (ALVG) SOCITÉ Socialhandläggare 1 rep 2 rep eSamhälle Samordnare X2 e-Hälsa Socialchef Skol IKT Funktionshinder- chef IFO-chef ÄO-chef Medlemskommuner

6 Kommunalförbund – Befintlig/Önskad organisation
Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) Arkitekturlednings- gruppen (ALVG) SOCITÉ ÄO-chef Kommunchef IFO-chef Socialchef e-Hälsa IT-chef Skol IKT Samordnare X2 Funktions- hinder-chef Medlemskommuner


Ladda ner ppt "Mall organisationsbild"

Liknande presentationer


Google-annonser