Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mall organisationsbild. Förklaring bild • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du själv har ansvar för och deltar i (gul) • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mall organisationsbild. Förklaring bild • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du själv har ansvar för och deltar i (gul) • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper."— Presentationens avskrift:

1 Mall organisationsbild

2 Förklaring bild • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du själv har ansvar för och deltar i (gul) • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du informerar/deltar i vid behov såväl inom som utanför kommunalförbundet (blå) • Ange hur representationen i gemensamma styrande grupper (ALVG/SSVIT) ser ut samt hur deltagarna förbereds och får information från övriga nätverk/arbetsgrupper för att kunna föra hela kommunalförbundets talan (röd) • Ange hur interna styrande grupper (t.ex. kommunchef) informeras och förbereds (orange) • Kom gärna med synpunkter på och förändringar av bilden så att det på bästa sätt återspeglar din arbetssituation och dina mötesformer och kontaktvägar.

3 Bakgrund GR Bakgrund/Beskrivning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.13 kommuner GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Historik Start: 1996 Initiativtagare: GRs IT-chefsnätverk startades på initiativ av GR Utbildning. Grundtanken var att stärka relationer mellan skola och IT då flertalet frågor i befintliga utbildningsnätverk var av teknisk karaktär och i flera fall involverade IT-avdelningen Medlemmar: IT-chefer och IT-strateger Möten: ca 6 möten/år 3h/möte Mötesstruktur: ordförande är någon av nätverkets medlemmar och detta går runt på årsbasis. Ständig sekreterare är IT- samordnaren. Nuläge Start nuvarande nätverk: Ingen förändring sedan start förutom frågornas karaktär och utbyte av några deltagare. Komplettering med eHälsa-nätverk under 2014 Initiativtagare: se ovan Medlemmar: Se ovan Möten: Se ovan. Ingen anpassning till när ALVG-möten förrän i år 2014. Mötesstruktur: Se ovan Representant för ALVG: oklart Ledning och förankring: Deltar på kommunchefsmöten vid behov (väldigt sällan) Ev ytterligare berörda grupper/nätverk: Separat nätverk för eHälsa, deltar på övriga GR’s nätverk vid behov och önskemål. Kommer under vår 2014 starta upp förberedande möte med förbundsdirektör inför SSVIT/SITIV. Otydligheter idag Kungsbacka kommun ingår i GR men tillhör region Halland i flertalet frågor.

4 Förbundsdirektör + 1 Kommunchef IT-chef Kommunchef Arkitekturlednings- gruppen (ALVG) Socialchef Skol IKT Funktionshinder- chef IFO-chef ÄO-chef Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) Samordnare X1 Medlemskommuner GR – Befintlig organisation e-Hälsa 2 rep1 rep Nätverk samordnare ansvarar för Nätverk samordnare informerar och deltar i vid behov 2 rep

5 eSamhälle e-Hälsa Kommunchef Arkitekturlednings- gruppen (ALVG) Socialchef Skol IKT Funktionshinder- chef IFO-chef ÄO-chef Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) Samordnare X2 1 rep Ordf. ? Medlemskommuner GR – Önskad organisation – EJ KLAR!!!! SOCITÉ Socialhandläggare

6 SOCITÉ IT-chef e-Hälsa Kommunchef Arkitekturlednings- gruppen (ALVG) Socialchef Skol IKT Funktions- hinder-chef IFO-chef ÄO-chef Styrgrupp för strategisk samordning (SSVIT) Samordnare X2 Medlemskommuner Kommunalförbund – Befintlig/Önskad organisation


Ladda ner ppt "Mall organisationsbild. Förklaring bild • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper du själv har ansvar för och deltar i (gul) • Ange vilka nätverk/arbetsgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser