Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Ladok – kort intro till upplägg »Kort repetition av effektmålen för projektet Försöker besvara frågan: Vad är nytt i nya Ladok jämfört med nuvarande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Ladok – kort intro till upplägg »Kort repetition av effektmålen för projektet Försöker besvara frågan: Vad är nytt i nya Ladok jämfört med nuvarande."— Presentationens avskrift:

1 Nya Ladok – kort intro till upplägg »Kort repetition av effektmålen för projektet Försöker besvara frågan: Vad är nytt i nya Ladok jämfört med nuvarande Ladok? »Koncept för Ladok3 Vad finns respektive vad ser man »Vad kan vi se och göra i MIT-miljön (och så småningom i nya Ladok) Så här långt, beskriver koncept och innehåll för olika områden Du visar i MIT-miljön

2 Brasklappar gällande MIT-miljön »Gränssnittet utvecklas fortfarande Bland annat studieplan ska förändras stort, många av delarna finns där i dag men är inte klara utseendemässigt sett Meny och navigering ska göras om en hel del »Det kan se mer klart ut på ”utsidan” än vad det faktiskt är på ”insidan” Det kan exempelvis saknas kopplingar till andra områden, så ett sparat moment skickas inte vidare till nästa del i kedjan ”Jag trycker på knappen men inget händer” Gäller bland annat tillgodoräknande och examenshandläggning

3 Ladok3 – så här långt

4

5 Agenda »Blandar beskrivning och demo »Fokus på stöd för anställda »(Väldigt lite teknik) »(Inte så mycket om projektet) »Jag hoppas att ni ställer mycket frågor!

6 Projektidé från projektplanen Projektet bidrar till att uppfylla de effektmål som definierats i projektdirektivet, sammanfattade som: »smidig och kostnadseffektiv studieadministration »hög tillgänglighet och tillförlitlighet i applikation och data »en kostnadseffektiv förvaltning »möjliggöra förändrade arbetssätt och rationaliseringar på lärosätena »ge förutsättningar att hantera krav på framtida funktionella och tekniska förändringar Detta uppnås genom att ta fram och leverera en ny generation av det studieadministrativa systemstödet Ladok. Det nya systemstödet ska vara anpassat till förändrade och föränderliga behov i verksamheten och utgöras av en nationellt gemensam installation.

7 Effektmål som nås via förändringar ”på insidan” »Förbättrad kommunikation »Tillgänglighet och identitetshantering »Flexibilitet »Tillförlitlighet och säkerhet »Lokal kostnadseffektivitet »Gemensam kostnadseffektivitet Effektmål som nås via förändringar ”på utsidan” »Användbarhet »Lokal kostnadseffektivitet Fokus på självservice Webbaserat Nya Ladok – målbild och önskade effekter

8 3. GRÄNSSNITT FÖR ANSTÄLLDA Principskiss – allt syns inte i användargränssnittet 1. NYA LADOK information 1. NYA LADOK information 2. funktionalitet 5. REST-gränssnitt 6. SQL-gränssnitt 4. GRÄNSSNITT FÖR STUDENTER 1.Information som kan skapas, ändras, och tas bort ”Detta finns i Ladok” 2.Funktionalitet/tjänster som använder informationen i Ladok ”Detta kan Ladok” 3.Gränssnitt som anställda använder för att läsa och skriva ”Detta kan jag se och göra i Ladok” 4.Gränssnitt som studenter använder för att läsa och skriva ”Detta kan studenten se och göra i Ladok” 5.Gränssnitt som läser och skriver/uppdaterar information ”Kopplar andra system till Ladok” 6.Gränssnitt som läser och kan förse ett lokalt Uppföljningssystem med information LOKALA SYSTEM LOKALT UPPFÖLJNINGSSYSTEM

9 Gränssnitt för anställda »Nyheter främst i HUR man gör saker Bättre stöd för processers helhet Flexibilitet Webbaserat Mer enhetlig hantering »VAD i stort sett samma som innan Lite mer kring utbildningsinformation Lite mer kring examenshandläggning Lite mindre kring antagning Bättre stöd för uppföljning »Detta kan jag se och göra i Ladok Behörighet styr Stor flexibilitet i lokala behörighetsstrukturer

10 Nya Ladok – område för område

11 STUD- DELT. STUD- DELT. RESULTAT UTB- INFO UTB- INFO EXAMEN UPPFÖLJ Områden i nya Ladok STATUS- HANT. STATUS- HANT. ATTEST. O SIGN. ÄRENDE- HANT. VERSIONS HANT. Stödfunktionalitet

12 Dessutom… KATALOG- INFO KATALOG- INFO STUDENT- INFO STUDENT- INFO BEHÖRIG- HETER GRUND- DATA ORGANIS- ATION

13 LOKALA GRUNDDATA NATIONELLA GRUNDDATA NATIONELLA GRUNDDATA Koncept i grunddata STUD- DELT. STUD- DELT. RESULTAT EXAMEN UPPFÖLJ Land Ort KATALOG INFORMA TION KATALOG INFORMA TION UTB- INFO Organi- sation Behörig- heter Behörig- heter Betygs- skalor

14 Utbildningsinformation

15 Koncept i utbildningsinformation STUD- DELT. STUD- DELT. RESULTAT UTB- INFO UTB- INFO EXAMEN UPPFÖLJ Startdatum slutdatum Startdatum slutdatum Regel- styrning Regel- styrning Generell modell för utbildning Generell modell för utbildning Versions- hantering Versions- hantering Nationella och lokala mallar Enhetlig hantering av utbildnings- former Enhetlig hantering av utbildnings- former

16 UTBILDNINGSINFORMATION UTVECKLING AV NY UTBILDNING UNDERLAG FÖR BESLUT DOKUMENT- UTFORMNING Skapa utbildning + tillfälle Uppdatera/ ändra utbildning/ tillfälle Uppdatera/ ändra utbildning/ tillfälle Skapa utbildnings- tillfällesstruktur Koppla kurs/tillfälle till programtillfälle Status- Hantering / Påbörjat Komplett Status- Hantering / Påbörjat Komplett Skapa modul och komponent Funktionalitet - utbildningsinformation

17 Utbildningsinformation – generell modell Kurs Modul Komponent Kurstillfälle Modultillfälle Komponentillfälle Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Modul Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination Tentamen Seminarium Laboration Inlämningsupp. M fl Komponent Varianter: Del av examination Laboration Exkursion Inlämningsuppg. M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Modultillfälle Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination Tentamen Seminarium Laboration Inlämningsupp. M fl Komponent- tillfälle Varianter: Del av examination Laboration Exkursion Inlämningsuppg. M fl

18 Utbildningsinformation – generell struktur Kurspaketering Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutb. Yrkeshögskolekurs M fl Kurspaketering- tillfälle Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutb. Yrkeshögskolekurs M fl »Utbildning Kurspaketering Kurs »Utbildningstillfälle Kurspaketeringstillfälle Kurstillfälle

19 Demo utbildningsinformation

20 Studiedeltagande

21 Koncept i studiedeltagande UTB- INFO UTB- INFO RESULTAT STUD. DELT. STUD. DELT. EXAMEN UPPFÖLJ Helhetsbild av varje student Besluts- logg Besluts- logg Enhetlig hantering utb. former Flexibla perioder (inkl termin) Flexibla perioder (inkl termin) Studieplan

22 STUDIEDELTAGANDE Beslutsprocess för tillträde /antagning Uppföljning av av grupper Förväntat deltagande / Återbud Förväntat deltagande / Återbud Registrera student på kurstillfälle / även flera perioder Registrera student på kurstillfälle / även flera perioder Välja kurs- och inriktningstill- fällen för nästa period Hantera förändringar i studier Avbrott / Uppehåll i studier Avbrott / Uppehåll i studier Omregistrering på kurstillfälle Funktionalitet - studiedeltagande

23 Studiedeltagande – pågående eller ännu inte prioriterad funktionalitet »Att hantera studentuppgifter »Att hantera individuella kurser/kurstillfällen »Att hantera flera studenter samtidigt »Att visa historik följa förändringar i en students studiedeltagande

24 Varför studieplan? »Behov av programadministration i olika utsträckning Enhetlig hantering oavsett grupp el individ »Beslutslogg vid förändringar Uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden, omregistrering »Underlag inför kommande termin/studieperiod Enhetlig hantering av förväntat deltagande »Kontroll mot examenskrav Beroende av utbildningsinformation / examenskrav

25 Studieplan ska erbjuda »Möjlighet att ange vilket kurstillfälle studenten ska följa vid förändringar »Stöd för studenterna i att planera och följa upp sina studier »Ger förutsättningar för lärosätet att följa upp individer och grupper »Ger lärosätet underlag för prognoser och uppföljning

26 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN

27 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN

28 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN

29 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN BESLUT OK

30 Studieplan – Vad avser begreppet? Önskat/ preliminärt deltagande Önskat/ preliminärt deltagande Förväntat deltagande Pågående deltagande Genomfört deltagande Godkänd kurs Godkänd kurs STUDIEPLAN BESLUT OK VY / VYER I ANVÄNDARGRÄNSSNITT STUDIEPLAN

31 Studentinformation »Personuppgifter Personnummer Interrimspersonnummer Namn »Kontaktuppgifter »Personnummerbyte »Sekretess »Avstängning »Avgifter

32 Demo studiedeltagande

33 Resultathantering

34 Koncept i resultat UTB- INFO UTB- INFO STUDIE- DELTAG. STUDIE- DELTAG. RESULTAT EXAMEN UPPFÖLJ Nya Ladok inklusive domäner Attestera beslut i systemet Ärendehan- tering för tillgodoräk- nande Mass- hantering Enhetlig hantering utb. former Enkelt att förstå och använda

35 Resultat - exklusive tillgodoräknanden »Möjliggöra självadministration för fler användargrupper, primärt lärare Enkel hantering av modul / komponent »Möjliggöra verifiering och signering direkt i systemet Återautenticering

36 RESULTAT Planera examinations- tillfällen Planera examinations- tillfällen Utgå från anmälan till examination/ grupper Utgå från anmälan till examination/ grupper Rapportera betyg och resultat på kurs Rapportera resultat på komponent Underlag och beslut för tillgodo- räknanden Avisera Rapportera betyg och resultat på modul Funktionalitet - resultat Uppföljning av grupper

37 Modul respektive komponent Kurs Modul Komponent Kurstillfälle Modultillfälle Komponentillfälle Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Modul Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination Tentamen Seminarium Laboration Inlämningsupp. M fl Komponent Varianter: Del av examination Laboration Exkursion Inlämningsuppg. M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Modultillfälle Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination Tentamen Seminarium Laboration Inlämningsupp. M fl Komponent- tillfälle Varianter: Del av examination Laboration Exkursion Inlämningsuppg. M fl

38 Demo resultat

39 Examenshandläggning

40 Koncept i examen UTB- INFO UTB- INFO RESULTAT EXAMEN STUD. DELTAG. STUD. DELTAG. UPPFÖLJ Nya Ladok inklusive domäner Attestering /signering i systemet Inbyggda mallar Ärende- hantering för ”bevis” Enhetlig hantering utb. former Examensbevis respektive kursbevis Examensbevis respektive kursbevis

41 Examen »Skapa examensärende »Välja ingående kurser »Bevaka slutbetyg »Lägga till fotnot »Rapportera in utfärdad examen »Kursbevishantering

42 Kommer snart »Hantera examenskrav »Färdigställa flödet »Gränssnittet

43 Examen Föreslå examen Avancerad layout Definiera grundläggande uppgifter Ta emot ansökan/ skapa, välja, tilldela ärende Bevaka kurser/ välja, sortera kurser, förhands- granska och redigera bilagor Utfärda kursbevis /examensbevis inkl bilagor Utfärda kursbevis /examensbevis inkl bilagor Dokumentera utfärdad examen/bevis Stöd för granskning och kontroll av underlag Funktionalitet - examen

44 Examen - kataloguppgifter »Skapa förutsättningar för examensadministration Skapa examensdefinition Skapa huvudområde Skapa mall för bilaga – Diploma Supplement »Avgränsat; ej ansöka om examen, ej kontrollera och handlägga examen

45 Demo examen

46 Uppföljning

47 Koncept i uppföljning UTB- INFO UTB- INFO RESULTAT UPP- FÖLJN. UPP- FÖLJN. EXAMEN STUD. DELTAG. STUD. DELTAG. Nya Ladok inklusive domäner Enhetlig hantering utb.former Fåtal färdiga rapporter Åtkomst via SQL- verktyg Separata lärosätes- instanser Verksamhets- orienterade tabeller

48 UPPFÖLJNING Rapporter för underlag till årsredovisning enligt regleringsbrev Rapporter för uppföljning Exportmöjlighet av underlag till rapporterna Begränsning, gruppering och sortering Begränsning, gruppering och sortering Data tillgängligt för uppföljning Data tillgängligt för årsberättelser Funktionalitet - uppföljning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Vidare bearbetning i te x Excel

49 Leverans 1: Årsredovidning »Konvertering av den information som är nödvändig för att ta fram underlag för årsredovisning enligt regleringsbrev. »Funktionalitet för att ta fram underlag för årsredovisning enligt regleringsbrev »Möjlighet att läsa information i användargränssnitten för utbildningsinformation, studiedeltagande, resultat och examen

50 Rapporter och informationsobjekt »Uppföljningsdomänen tillhandahåller tre alternativ att få fram uppgifter: Rapporter med begränsningar och grupperingar. Rapportunderlag exporteras till tex Excel (individnivå med begränsning men ej gruppering) Informationsobjekt (vyer) med åtkomst via SQL. »Rapport: det beräknade resultatet av en generering »Informationsobjekt: den underliggande information som rapporter baseras på (hämtas från övriga domäner)

51 Rapporter Exportera underlag till rapport Rapport på skärm Rapport Helårsstudent Rapport Helårsstudent Rapport Utfärdade examina Rapport Utfärdade examina Rapport Helårsprestation

52 Rapporter Helårsstudent Helårsekvivalenter- aktivitet Studiedeltagand- aktivitet Studiedeltagande- registrering Utfärdade examina Helårsprestation Studietid Begränsa och gruppera MEN ej komplett Ingen fullständig funktionalitet ännu Det kommer fler rapporter till leverans 1

53 Rapport på skärm »Användargränssnitt – ej klart »Kommer till leverans 1 (med start april 2015) få en enkel utskriftshantering möjlighet att exportera rapporten till tex Excel

54 Exportera underlag till rapport »Allt underlag som rapporten grundar sig på ner på individnivå. »Behörigheten styr vilka som kommer åt underlaget. Senare kommer två varianter att finnas, en med pnr och en med enbart födelsedata. »Begränsningarna kommer med men ej grupperingar

55 Informationsobjekt »Uppgifter/vyer som kan sökas ut med SQL för att bearbetas vidare/aggregeras med andra data »Utbildningsutbud »Studiedeltagande »Studieaktivitet »Studieresultat »Examen

56 Kvarstår till MIT-leverans 5 »I MIT_leverans 5 levereras fullständig funktionalitet för årsredovisning »Användargränssnittet ska delvis göras om »SQL- åtkomst till informationsobjekten »Rapporter som kvarstår: Studiedeltagande Studietid Helårsekvivalenter

57 ÅR Visningsdimensioner/gruppering/urval »HST Period Utbildningsområde Finansieringsform Undervisningsform Utbildning Organisation Studieavgifter »HPR Period Utbildningsområde Finansieringsform Undervisningsform Utbildning Organisation Studieavgifter »Examen Period Examenskategori Examenstyp Huvudområde Organisation Utbildning (Program, Ämne) »Registreringar Period Organisation Utbildning (Program, Kurs, Ämne) »HST utan resultat Period Utbildningsområde Finansieringsform Undervisningsform Utbildning Organisation

58 Demo uppföljning

59 Principer för användargränssnitt

60 Målet med användargränssnittet »Ladok ska vara självinstruerande »Nya användare ska uppfatta Ladok som enkelt och inbjudande »Det kommer att finnas genvägar och kortkommandon så den vana Ladokanvändaren upplever Ladok som effektivt »Ladok ska utgå från standarder inom webbaserade användargränssnitt

61 Tre grundprinciper för Ladoks användargränssnitt »Ett syfte per sida » Grafiskt rent »Följa en modern navigation

62 Behörigheter och roller

63 Administration av organisation och behörigheter »Stora lokala möjligheter »Stödjer lokala processer och möjliggör förändringar i dem »Flexibla roller, utifrån lokala behov »Organisationsstruktur mkt flexibel

64 Begrepp inom ramen för behörighetshantering »Systemfunktion »Systemaktivitet »Behörighetsprofil »Användarbehörighet »Organisation »Beställning

65 Behörighetsmodell

66 Tidsplan

67 Tidsplan för leverans av nya Ladok »Leveranser till MIT-miljön ca 1 gång/kvartal »Systemleveranser till förvaltning, 3 st »Produktionssättning på lärosäten, 3 st Årsredovisning Uppföljning Resten

68 Produktionssättningsplan Användning ÅrsredovisningUppföljning novemberapril Totalt februari augusti Piloter mars novemberseptember Piloter oktober 2015 2016 2017 Version 2.0 2014-02-17 2014 Leveranser till förvaltningsorganisationen Testmiljö befintlig version uppdaterad Produktionssättningar på lärosätena februarijulimaj Användning Prod.sättning Prod. sättning Prod.sättning Totalt Uppföljning Årsredovisning novembermaj december februaridecember Piloter

69 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Nya Ladok – kort intro till upplägg »Kort repetition av effektmålen för projektet Försöker besvara frågan: Vad är nytt i nya Ladok jämfört med nuvarande."

Liknande presentationer


Google-annonser