Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

D EMO AV VERSION B Adobe Connect, den 16 februari 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "D EMO AV VERSION B Adobe Connect, den 16 februari 2016."— Presentationens avskrift:

1 D EMO AV VERSION B Adobe Connect, den 16 februari 2016

2 2 Hållpunkter Snabb tillbakablick Nytt i version B Demo Fördjupad titt på bevisfunktionalitet

3 3 Version A – tillbakablick Verifierat i version A: skapa utbildningsform samt studieordning skapa grunddatavärden (nationella och lokala) skapa organisationsenhet skapa kurs skapa och tilldela behörighetsprofiler (nationellt och lokalt) (inkl student) konfigurera återautentiseringskrav för aktiviteten besluta betyg skapa kursbevis

4 4 Förutsättningar för version B Nationell administratör skapar en utbildningstyp Program med utbildningsgrundtypen Kurspaketering inom utbildningsformen Förutbildning med studieordningen Förutbildning (veckor) Nationell administratör skapar och publicerar en nationell utbildningsmall för Program för förutbildning. Lokal administratör aktiverar en lokal utbildningsmall för Program för förutbildning. Lokal administratör anpassar och publicerar en lokal utbildningsmall för Program för förutbildning. Nationell administratör skapar nationella mallar för perioder. Lokal administratör skapar perioder för lärosätet.

5 5 Nytt i version B – anställdas gränssnitt Sammanföra kurser till paketeringar (program, kurspaket, ämne på forskarnivå mm) Skapa och publicera struktur för kurspaketeringar och kurspaketeringstillfällen Utskriftshantering/förhandsgranskning Lämna återbud åt student (kurstillfälle och programtillfälle) Lista förväntade deltagare Hantera felaktigt resultatbeslut Ändra students uppgifter Utfärda bevis över genomförd utbildning

6 6 Nytt i version B – studentens gränssnitt Se programstudier Lämna återbud Ändra egna uppgifter Ansöka om bevis över avslutade kurser

7 MIT-miljön

8 8 Lärosätenas MIT-demomiljöer Administratörsgränssnittet: https://www.mit.ladok.se/https://www.mit.ladok.se/ Studentgränssnittet: https://student.mit.ladok.se:8443/idp/Authn/UserPas sword https://student.mit.ladok.se:8443/idp/Authn/UserPas sword Demodata finns på ladok.se Miljön återställs två gånger per vecka, onsdag kväll samt fredag kväll

9 9 Uppgradering av MIT-demo MIT-demo uppgraderas på torsdag den 18 februari Ny pre-version C (hela A+B+delar av C) Det är den version vi använder för demon i dag Gränssnittet ser annorlunda ut Tillkommit en del som inte visas i dag

10 Demo

11 Bevisfunktionalitet

12 12 Begrepp Bevis som generellt begrepp med två bevisgrundtyper: - examen - bevis över genomförd utbildning (tex. kursbevis) Bevistyp (sätts nationellt) Bevisbenämning (motsvaras av tex. examensbenämning) Beviskombination (anpassning av bevisbenämning, kan kombineras med preciseringar i senare versioner) (Precisering – tex. huvudområde, ingår inte i version B)

13 BEVIS BEVISTYP KANDIDATEXAMEN EXAMENSBEVIS BEVIS ÖVER GENOMFÖRD UTBILDNING BEVIS- GRUNDTYP KURSBEVIS JURISTEXAMEN BEVIS- BENÄMNING FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN JURISTEXAMEN KURSBEVIS BEVIS- KOMBINATION EKONOMIE KANDIDATEXAMEN FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN MED HUVUDOMRÅDET ENGELSKA EKONOMIE KANDIDATEXAMEN MED HUVUDOMRÅDET FÖRETAGSEKONOMI JURISTEXAMEN KURSBEVIS BEVIS ÖVER NATUR- VETENSKAPLIG BASÅRSUTBILDNING BEVIS ÖVER GENOMFÖRD FÖRUTBILDNING BEVIS ÖVER GENOMFÖRD BASÅRS- UTBILDNING

14 14 Version B i förhållande till examen I version B stöds bevis över genomförd utbildning, där kursbevis är ett exempel Alla bevis följer samma grundflöde, och examen kommer att bygga vidare på det som finns i version B, dvs. det som kommer att visas här. Stöd för examen finns inte förrän i version C

15 15 Delar av systemet Grunddata – här finns mallarna (visas ej på demon) Bevisinformation – här finns information om och möjlighet till upplägg/redigering av bevistyper, bevisbenämningar, beviskombinationer, fördefinierade texter, mallar Bevisärenden – här handläggs specifika ärenden Studentgränssnittet – här kan studenten ansöka om bevis

16 Frågor?


Ladda ner ppt "D EMO AV VERSION B Adobe Connect, den 16 februari 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser