Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentgränssnittet i Ladok3 »NUAK 2014, 2014-09-22 »Daniel Erlandsson, områdesproduktägare »Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentgränssnittet i Ladok3 »NUAK 2014, 2014-09-22 »Daniel Erlandsson, områdesproduktägare »Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare."— Presentationens avskrift:

1 Studentgränssnittet i Ladok3 »NUAK 2014, 2014-09-22 »Daniel Erlandsson, områdesproduktägare »Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare

2

3 Kravinsamling »Två workshops under våren 2013 »WS 1: Syftet var att göra en om-start och besluta om vi ska utgå från det som kom fram under remissen 2011 eller ta nya beslut »WS 2: Målet var att få fram en prioriterad kravlista med krav på vad studenten ska kunna se respektive göra i studentgränssnittet »Kravbild som växte fram Ladokinformation i tjänsterna Stomme av tjänster – nyckelfärdigt för slutanvändaren Anpassningsbart, gemensamma begrepp Stabilt, sömlöst integrerbart, öppet Användarvänligt, tydligt, enkelt och relevant

4 Förslag på ny teknisk lösning »Utgångspunkt i kravbilden »Paketering av studenttjänster (tre varianter) Färdigt studentgränssnitt Javascript (delar av det färdiga studentgränssnittet) REST-tjänster

5 Färdigt studentgränssnitt - en tjänst i nya Ladok Studentgränssnitt Nya Ladok Student- information Utbildnings- information Studiedel- tagande Resultat Examen REST

6 Javascript – integrerad del av t.ex. en lärosätesportal Nya Ladok Lärosätesportal Lärosäte Java- script Student- information Utbildnings- information Studiedel- tagande Resultat Examen REST

7 REST-tjänster i t.ex. en lärosätesportal Nya Ladok Lärosätesportal Lärosäte Student- information Utbildnings- information Studiedel- tagande Resultat Examen REST

8 Vidare arbete under våren »Förankring – funktionalitet/lösning Ladok3 – expertgrupp Systemägare Studentrepresentant Teknisk arbetsgrupp under Unitcf – ATI-gruppen »Skapa en prototyp som exemplifierar det färdiga studentgränssnittet

9 Utgångspunkter för arbetet med prototypen »Mobilen som primära display »Det som görs oftast av studenter ska vara mest prioriterat »Användarbegrepp ur studentens perspektiv Ex. ta höjd för studenters förvirring mellan antagen till en kurs och registrerad »Tillgänglighetsanpassad »Hitta ett tekniskt ramverk som kan hantera funktionalitet i framtiden och inte bara vid första leveransen

10 Startsida: Mobil och Dator/Surfplatta

11 Arbetet med prototypen »Ytterligare en workshop med lärosätesrepresentanter »Förutsättningar Prioriterad kravlista (resultat från workshop 1 och 2) Första förslag på prototyp utarbetad av Anders Stenebo »Mål – visualisera kravlistan Vidareutveckla prototypen enligt kravlista Stämma av funktionalitet mot dagens LPW-tjänster Fokus på funktionalitet i prototypen var kravlistans prio 1- och prio 2- krav

12 Arbetet med prototypen »Resultat Exempel på ett studentgränssnitt för ett lärosäte som ska kunna fungera som underlag för fortsatt kravarbete

13 Avgränsning i arbetet med prototypen »Fokus är övergripande funktionalitet (se och göra) Minimalt fokus på placering av funktionalitet, ledtexter och begrepp »All underliggande logik ännu inte färdigutvecklad Ex. studieplan

14 Demonstration av prototypen http://5v8fkm.axshare.com

15 Kommentarer på prototypen »Många kommentarer rörde detaljer vilket tolkades som att representanterna var nöjda med den övergripande funktionaliteten »”Mycket saknas om man tänker på koppling till studieplan” Studieplan är under utveckling. Fortfarande saknas funktionalitet vilket leder till svårigheter av att presentera studieplanen i prototypen »”Det måste gå att ställa in (på kursnivå eller organisationsnivå) att registrerade studenter automatanmäls till ordinarie tentor.” Krav på funktionalitet »”Tidsbegränsad adress -> bortsett från datum, så känns det ganska meningslöst att kunna redigera varje rad för sig” Krav på prototypen

16 Möjlighet till lokal profilering

17 Fortsatt arbete i höst »Sammanställa resultatet från workshop 3 »Påbörja utvecklingen Teknisk infrastruktur på plats redan i sprint 30 »Kartlägga funktionalitet samt kravställa på övriga domäner »Studenternas studentgränssnitt Diskutera begrepp och placering av funktionalitet samt genomföra användartester o Träffa studenter (träffar i Uppsala 17/9 och i Örebro 2/10) o Workshop med studenter den 8 oktober Harmonisera med andra nationella studentingångar t.ex. antagning.se »Fortsatt arbete med prototypen för att senare fastställa den

18 Frågor?

19 Mer information om Ladok3 »Din lokala projektledare för införandet »Ladok.se > Fliken Ladok3 »Wikin: »Ladokbrevet: elektroniskt nyhetsbrev »Öppna frågestunder


Ladda ner ppt "Studentgränssnittet i Ladok3 »NUAK 2014, 2014-09-22 »Daniel Erlandsson, områdesproduktägare »Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare."

Liknande presentationer


Google-annonser