Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentgränssnittet i nya Ladok »Öppen frågestund, 2014-11-05 »Daniel Erlandsson, områdesproduktägare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentgränssnittet i nya Ladok »Öppen frågestund, 2014-11-05 »Daniel Erlandsson, områdesproduktägare."— Presentationens avskrift:

1 Studentgränssnittet i nya Ladok »Öppen frågestund, 2014-11-05 »Daniel Erlandsson, områdesproduktägare

2 Förarbete »Kravinsamling under tre workshops med lärosätesrepresentanter »Workshop 1 – 2013-03-26 Syftet var att göra en om-start och besluta om vi ska utgå från det som kom fram under remissen 2011 eller ta nya beslut Det beslutades att remissen ska vara vår utgångspunkt »Workshop 2 – 2013-05-30 Målet var att få fram en prioriterad kravlista med krav på vad studenten ska kunna se respektive göra i studentgränssnittet »Workshop 3 – 2014-05-27 Syftet var att utifrån en prototyp visualisera den kravlistan som arbetats fram under föregående workshop. Detta för att få in mer kravunderlag samt ge deltagarna ytterligare möjlighet att komma med feedback Syftet var också att se över prioriteringen av kraven (Måst, Bör, Kan, Inte nu) samt förankra ett tekniskt lösningsförslag

3 Kravlistan (delar visas i bilden nedan)

4 Förslag på ny teknisk lösning »Utgångspunkt i kravbilden »Paketering av studenttjänster (tre varianter) Färdigt studentgränssnitt Javascript (delar av det färdiga studentgränssnittet) REST-tjänster »Det ska vara möjligt att välja vilka delar av det färdiga studentgränssnittet som ett lärosäte vill använda (av/på)

5 Färdigt studentgränssnitt - en tjänst i nya Ladok Studentgränssnitt Nya Ladok Student- information Utbildnings- information Studiedel- tagande Resultat Examen REST

6 Javascript – integrerad del av t.ex. en lärosätesportal Nya Ladok Lärosätesportal Lärosäte Java- script Student- information Utbildnings- information Studiedel- tagande Resultat Examen REST

7 REST-tjänster i t.ex. en lärosätesportal Nya Ladok Lärosätesportal Lärosäte Student- information Utbildnings- information Studiedel- tagande Resultat Examen REST

8 Inloggning i studentgränssnittet 1 1 1.Studenten klickar på länk till studentgränssnittet 2.Studenten blir omdirigerad till Swamid 3.Studenten väljer lärosäte i och blir omdirigerad till dess inloggningssida 4.Studenten loggar in och skickas tillbaka studentgränssnittet. Studentgränssnittet kontrollerar studentens behörighet*. *) Studentbehörighet är en gemensam behörighet för alla användare märkta som studenter 2 2 3 3 4 4

9 Förankring av funktionalitet och lösning »Expertgruppen inom Ladok3-projektet »Systemägare (systemägaremötet i våras) »Studentrepresentant »Teknisk arbetsgrupp under Unitcf – ATI-gruppen »Lärosätesrepresentanter under workshop 3 »Nationell utbildningsadministrativ konferens (NUAK)

10 Prototypen – utgångspunkter »Mobilen som primär display »Det som görs oftast av studenter ska vara mest prioriterat »Användarbegrepp ur studentens perspektiv Ex. ta höjd för studenters förvirring mellan antagen till en kurs och registrerad »Tillgänglighetsanpassad »Hitta ett tekniskt ramverk som kan hantera funktionalitet i framtiden och inte bara vid första leveransen

11 Prototypen – resultat efter workshop 3

12 Prototypen - avgränsning »Fokus är övergripande funktionalitet (se och göra) Minimalt fokus på placering av funktionalitet, ledtexter och begrepp »All underliggande logik ännu inte färdigutvecklad Ex. studieplan

13 Prototypen – möjlighet till lokal profilering

14 Studenternas studentgränssnitt »Möte med studenterna Förberedelse inför studentworkshop (Uppsala) – 2014-09-16 Förberedelse inför studentworkshop (Örebro) – 2014-10-02 Studentworkshop – 2014-10-08 o Utföra uppgifter enskilt med hjälp av prototypen (Örebro-versionen). T.ex. lämna återbud till kurs, anmäla sig till tentamen osv. o Enskilt redovisa resultatet från respektive uppgift. Exempel på frågor som ställdes var  Förstod du hur du skulle navigera till rätt sida (rätt del av prototypen)?  Förstod du vad du skulle göra på sidan?  Förstod du att uppgiften var utförd? o Lämna kommentarer på vad som var bra samt vad som kunde förbättras

15 Studenternas studentgränssnitt – slutsatser »Förändringar i prototypen med avseende på navigering och utseende var som störst efter första träffen med studenter »Funktionalitet för avisering, påminnelser och bekräftelser har varit återkommande önskemål under alla träffar »Fokus ska ligga på den utbildning som studenten genomför just nu »Begreppen har inte varit någon stor fråga

16 Studenternas studentgränssnitt – ny prototyp »Ex. anmälan till examination - mobilanpassad

17 Utveckling under 2014 »Uppdrag fram till årsskiftet Lägga den tekniska grunden för en ny produktdel Kartlägga förutsättningar i respektive domän Åskådliggöra helheten i en prototypen Färdigställa minst två delfunktioner av studentgränssnittet »Första leverans till lärosätena i MIT 6 Ge oss synpunkter på funktionaliteten Ge oss synpunkter på uppdelningen av studentgränssnittet (javascript-delar)

18 Uppdelning av gränssnittet »Javascriptdelar (konceptet) Av/på-stängningsbara i tjänsten studentgränssnitt

19 Frågor?

20 Studenternas studentgränssnitt »Möte med studenterna Förberedelse inför workshop (Uppsala) – 2014-09-16 o Förutsättningslöst spåna kring krav på ett studentgränssnitt o Sortera/gruppera egna krav tillsammans med lärosäteskrav o Skapa startsida för studentgränssnittet o Demonstration av prototypen och insamling av synpunkter Förberedelse inför workshop (Örebro) – 2014-10-02 o Gruppera lärosäteskrav efter studenttänk o Skapa användarscenario som andra studenter fick testa med syfte att förstå hur studenter tänker och vill navigera. Ex. anmälan till tentamen, tillgodoräkna kurs o Demonstation av ny prototyp (Uppsala-versionen) och insamling av synpunkter

21 Studenternas studentgränssnitt »Möte med studenterna Studentworkshop – 2014-10-08 o Utföra uppgifter enskilt med hjälp av prototypen (Örebro-versionen). T.ex. lämna återbud till kurs, anmäla sig till tentamen osv. o Enskilt redovisa resultatet från respektive uppgift. Exempel på frågor som ställdes var  Förstod du hur du skulle navigera till rätt sida (rätt del av prototypen)?  Förstod du vad du skulle göra på sidan?  Förstod du att uppgiften var utförd? o Lämna kommentarer på vad som var bra samt vad som kunde förbättras


Ladda ner ppt "Studentgränssnittet i nya Ladok »Öppen frågestund, 2014-11-05 »Daniel Erlandsson, områdesproduktägare."

Liknande presentationer


Google-annonser