Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Elektronisk attestering och signering »Ola Ljungkrona, Umeå, 2014-09-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Elektronisk attestering och signering »Ola Ljungkrona, Umeå, 2014-09-11."— Presentationens avskrift:

1 1 Elektronisk attestering och signering »Ola Ljungkrona, Umeå, 2014-09-11

2 2 Vad jag skall prata om »Förhållande mellan Handlingar »Vad har signatur för funktion »Vad skall vi ha det till? »Två dimensioner i Ladok »Vad finns det för tjänster »Vad är attestering (och hur fungerar det)? »Vad är signering (och hur fungerar det)?

3 3 Förhållande mellan Handlingar

4 4 Exempel E-handling - Examensbevis 1.När Examensbeviset skapas det en PDF, då säger man att – ”En E-handling av Handlingsslag Examenshandlingar och är av Handlingstyp Examensbevis, är framställd” 2.När Examensbeviset E-signeras med en Extern signeringstjänst så är E-handlingen ett ”Elektroniskt original”

5 5 Elektroniska Original »Kan finns i flera exemplar »Kan återskapas utifrån samma uppgifter »Kan skickas iväg och i efterhand tekniskt verifiera äktheten Pappersoriginal »Finns bara som ett originalexemplar »Finns papperskopior som behöver vidimeras »Mer tradition att ”lita” på äkthet än realitet Jämförelse

6 6 Vad har E-signatur för funktion –Juridisk effekt: samma funktioner som en fysisk signatur Identifiera beslutsfattare, avsikt med underskrift Garantera riktighet, dvs jag läser och intygar att det är korrekt Spårbarhet –Teknisk effekt: säkerställa autenticitet, informationens integritet, och även konfidentialitet, säkerhetsaspekt Att i efterhand kunna garantera att signaturen och innehållet är äkta –Källa CS

7 7 Vad skall vi med detta till? –Minimera/minska pappershantering –Förbättra/förenkla processtödet för beslutshandlingar –Skapa förutsättningar för digitalt bevarande av orginalhandlingar

8 8 Två dimensioner i Nya Ladok –Intern hantering, dvs handlingar som aldrig skall lämna myndigheten - Attestering –Externa handlingar, dvs handlingar som skall lämna myndigheten – Signering

9 9 Interna E-handlingar –Myndigheten har kontroll över handlingen –Bevarandekrav –Spårbarhetskrav –Identifiera användare –Svårare med bevarandeaspekten –Oklart om det juridiskt går att sätta upp en intern fullflödig signeringstjänst pga. Avtalsaspekter –Komplex lösning att bygga – mycket krav ala ”certifiering”

10 10 Externa E-handlingar –Bevarandekrav –Spårbarhetskrav –Identifiera användare –Äkthet – det går inte att ”fippla” med handlingen –Transportsäkring –Verifiera E-handling utanför myndighetens vetskap –Verifiera E-handling utan kontakt med Internet (kräver dock giltigt rot-cert) –Varje lärosäte kan avropa en signeringstjänst

11 11 Vad finns för tjänster –Det går att avropa tjänster inom E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

12 12 Vad är attestering (och hur fungerar det)? –Attestering är ett enklare sätt att internt i Nya Ladok dokumentera ett beslut eller bekräfta en inläggning etc. –Används när det krävs ”lite mer” än att bara ”klicka” på en spara-knapp –När man Attesterar sparas information om attesteringen tillsammans med beslutet eller inläggningen –Att Attestera betyder att användaren får identifiera sig genom att ”logga in igen”

13 13 DEMODAX!!!

14 14 (Vad är attestering) och hur fungerar det? –Demo! – Vi använder oss av lärosätets egna IdP och begär att användaren skall återautentisera sig igen. Vi tar hand om svaret och lägger viss information tillsammans med beslutet och ännu mer information i ”loggen”, dock lite oklart ännu eftersom vi endast gjort POC av tekniken –https://ladok3-23.ladok.umu.se/gui/https://ladok3-23.ladok.umu.se/gui/

15 15 E-attestering –I Nya Ladok tänkt att använda för att dokumentera beslut –Alla beslut relaterat till studieadministrationen ligger kvar i Ladok, dvs det är interna beslut –Det behövs inte en extern signeringstjänst för beslut som är interna eftersom vi har kontroll på alla delar Vi använder oss av SWAMID Vi loggar i beslutet, vem, när, transaktions-ID etc. –Enklare lösning utifrån än att använda en extern E-signatur- tjänst –E-handlingen skall inte lämna myndigheten –Bevarandet kan lösas genom att se utdrag av beslut på samma sätt som externa handlingar – tänk arkivlista

16 16 Vad är signering (och hur fungerar det)? –Signering är mer avancerad och uppfyller samma juridiska krav som en underskrift –Används för att visa att ett dokument är äkta och utsällt av en myndighet –Lite krångligare än Attestering både tekniskt och användarmässigt –När man signerar sparas information om signeringen i själva dokumentet –Att signera betyder att användaren får identifiera sig genom att använda myndighetsstämpel, BankID eller liknande tjänster

17 17 DEMODAX!!!

18 18 (Vad är signering) och hur fungerar det)? –Demo!! – jag använder mig av en extern tjänst och laddar upp ett orginalhandlingen som jag signerar med BankID och verifierar det sedan i Acrobat Reader. Alternativt så verifierar jag orginalhandlingen via tjänsten som signerade handlingen –http://scrive.com/sv/http://scrive.com/sv/ –http://scrive.com/sv/verifyhttp://scrive.com/sv/verify

19 19 E-signering –I Nya Ladok tänkt att använda för att signera externa dokument –Beslut signeras inte utan de attesteras –All signering och verifiering görs externt –Klarar kraven för avancerad eller kvalificerad underskrift –E-handlingen kan lämna myndigheten och verifieras oavsett om kontakt med myndigheten finns eller inte –Bevarandet kan göras genom att lägga ett bevarandeexemplar utanför Nya Ladok

20 20 Bra sida som visar exempel http://service.secmaker.com/efrf/default.aspx

21 21 Frågor?


Ladda ner ppt "1 Elektronisk attestering och signering »Ola Ljungkrona, Umeå, 2014-09-11."

Liknande presentationer


Google-annonser