Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgodoräknande Administration Studentcentrum Upplägg Hittills under 2014 Ärendegång Ansökan om tillgodoräknande Scenarier Övrig information Diskussion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgodoräknande Administration Studentcentrum Upplägg Hittills under 2014 Ärendegång Ansökan om tillgodoräknande Scenarier Övrig information Diskussion."— Presentationens avskrift:

1

2 Tillgodoräknande Administration Studentcentrum

3 Upplägg Hittills under 2014 Ärendegång Ansökan om tillgodoräknande Scenarier Övrig information Diskussion Studentcentrum

4 Hittills under 2014  Hittills 1459 ansökningar inkommit 2014 (exklusive tillgodoräknande vid examenshandläggning)  Totalt 2013 – 1375 ansökningar  Ökning 28 % aug-okt jämfört med 2013 Studentcentrum

5 Ärendegången Studentcentrum Ansökan kommer in till Studentcentrum/Examina Ansökan skickas till berörd institution för bedömning Berörd institution skickar färdig bedömning till Studentcentrum/Examina Studentcentrum/Examina fattar beslut och meddelar student

6 Ansökan om tillgodoräknande Webbformulär http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/). http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ Information till studenter om tillgodoräknande Studenter bör först ta kontakt med studievägledare innan ansökan 60 dagars handläggningstid - institutionen har 30 dagar att yttra sig Om bifall, inrapportering inom 2 veckor (om möjligt) Studentcentrum

7 Administration av tillgodoräknande -Scenarier Studentcentrum

8 Hel kurs - Kursregistrering Studentcentrum Ansökan kommer in Ärendet utreds och förbereds Om komplett - skickas till institution Institutionen gör bedömning - bifall hela kursen Beslut skickas till student och till institution Beslutet arkiveras Inrapportering kan ske om studenten inte är kursregistrerad Student är kursregistrerad, inrapportering kan inte göras Examina meddelar studieadministratör som måste ta bort registrering Studieadministratör meddelar oss när kursregistrering är borttagen Vi kan rapportera in tillgodo på hel kurs

9 Moment i kurs - Kursregistrering Studentcentrum Ansökan kommer in Ärendet utreds och förbereds Om komplett - skickas till institution Institutionen gör bedömning - bifall moment i kurs Beslut skickas till student och till institution Inrapportering sker när student är kursregistrerad Student är inte ännu kursregistrerad, blir ombedd att meddela Examina när denne är kursregistrerad Inrapportering kan inte ske Beslutet arkiveras Oklart om/när inrapportering är möjligt

10 Moment i kurs - Helkursbetyg Studentcentrum Ansökan kommer in Ärendet utreds och förbereds Om komplett - skickas till institution Institutionen gör bedömning- bifall moment i kurs Beslut skickas till student och till institution Inrapportering av beslut kan ske när student är kursregistrerad Student är kursregistrerad, inrapportering kan ske inom två veckor från det att beslut fattats Beslutet arkiveras Institutionen slutrapporterar kursen när den är slutförd

11 Del av moment - Komplettering Studentcentrum Ansökan kommer in Ärendet utreds och förbereds Om komplett - skickas till institution Institutionen gör bedömning - bifall för del av moment Beslut skickas till student och till institution Inrapportering kan ske när studenten slutfört resterande delar av momentet samt är kursregistrerad Institutionen blir ombedd att kontakta oss när övriga delar av momentet är slutfört samt betyg för dessa Beslutet arkiveras Inst meddelar oss när övriga delar är slutförda och betyg på detta Vi rapporterar in betyg för momentet samt hur många högskolepoäng som tillgodoräknats Insitutionen måste slutrapportera kursen när alla moment är slutförda

12 Exempel i ladok Studentcentrum

13 Del av kurs (utan momentindelning) - Komplettering Studentcentrum Ansökan kommer in Ärendet utreds och förbereds Om komplett - skickas till institution Institutionen gör bedömning- bfall för del av kurs (utan momentindelning) Beslut skickas till student och till institution Inrapportering kan ske när studenten slutfört resterande delar samt är kursregistrerad Institutionen blir ombedd att kontakta oss när övriga delar av kursen är slutfört samt betyg för dessa Beslutet arkiveras Inst meddelar oss när övriga delar är slutförda och betyg Vi kan rapportera in tg på del av kurs OM det finns en ENDA-provkod inlagt i ladok av insittutionen Om en ENDA-provkod inte finns meddelar vi institutionen som då skapar den och meddelar oss Vi kan rapportera in betyg samt hur många högskolepoäng som tillgodoräknats

14 Exempel i ladok Studentcentrum

15 Studenten kan kursregistreras direkt efter det att vi gjort första kontrollen och glömma att meddela oss. Student kan välja att inte påbörja kursen överhuvudtaget. De allra flesta ärenden har olika processer i ett och samma beslut eftersom det gäller både flera kurser och/eller flera moment. Studentcentrum

16 Övrig information Eventuell studievägledning (innan ansökan om tillgodoräknande skickas in) bör hanteras av berörd institution. Studentcentrum skickar kopia för kännedom av beslut till personen som skickat in institutionens motivering och förslag till beslut. Eventuell samordnare som får beslutet är ansvarig att (vid behov)vidarebefordra detta till aktuell kursansvarig samt studieadministratör. Eventuell studieplanering för studenten ombesörjs av berörd institution. Studentcentrum

17 Diskussion Hur upplever ni de olika processerna kring: o Kursregistrering? o Slutbetyg? o Tillgodoräknande i del av moment? o Tillgodoräknande i del av kurs (utan momentindelning)? o Information kring era studenters tillgodoräknande, kontaktar studenterna er? Studentcentrum

18 Tack för idag Studentcentrum Nadja Jernelius nadja.jernelius@umu.se 090-786 65 69 Anna Sjöqvist anna.sjoqvist@umu.se 090-786 58 46

19 Tillgodoräknande på anställdawebben Studentcentrum https://aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stod-till- utbildning/fordjupning-utbildningsadministration/tillgodoraknande/

20 Ansökningsblanketten Studentcentrum

21 Exempel på beslut Studentcentrum

22 Webbansökan på studentwebben Studentcentrum http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/


Ladda ner ppt "Tillgodoräknande Administration Studentcentrum Upplägg Hittills under 2014 Ärendegång Ansökan om tillgodoräknande Scenarier Övrig information Diskussion."

Liknande presentationer


Google-annonser