Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppet hus Tillgodoräknande Studentcentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppet hus Tillgodoräknande Studentcentrum."— Presentationens avskrift:

1

2 Öppet hus Tillgodoräknande Studentcentrum

3 Bakgrund Studentfallskrivelse 2010 1 december 2012
Tillgodoräknanden har hanterats på olika sätt vid Umeå universitet. Höja rättssäkerheten för studenterna. Studentcentrum ska ha sammanhållande roll och en tydlig ingång för studenterna. Rektorsbeslut 24 april 2012 1 december 2012 Ansökningar om tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå hanteras av Studentcentrum. Studentcentrum

4 Ärendehanteringen Service Desk Plus Ansökan inkommer
Scannas in och registreras Kontroll av bifogade dokument Ärende skickas till berörd institution, fakultet (el. motsv.) via systemets epostfunktion. Berörd institution, fakultet (el. motsv.) avger sitt yttrande via systemets epostfunktion. Studentcentrum/Examina meddelar studenten beslut om tillgodoräknande och rapporterar in i Ladok. Vid avslag meddelar studenten via epost med överklagandehänvisning. Studentcentrum

5 Ansvarsområden Vem utför/ ansvarar? Tidsåtgång Kommentar Ansökan
Student - Ansökan skickas till Studentcentrum. Diarieföring Studentcentrum 1-3 dagar Diarieförs på Studentcentrum. Utredning 1-2 veckor En utredning görs. Yttrande Berörd fakultet/institution (motsv) 1-4 veckor Yttrande begärs in från berörd fakultet/institution(motsv.) Beslut Handläggare vid Studentcentrum fattar det formella beslutet. Expediering av beslut Beslutet skickas till den sökande. Inrapportering i Ladok Se ovan Vid gynnande beslut: tillgodoräknade poäng rapporteras in i Ladok. Överklagande Inom tre veckor efter mottaget beslut Om beslutet helt eller delvis går den sökande emot kan den sökande överklaga beslutet. Omprövning Skyndsamt Vid ett överklagande kan universitetet antingen ändra sitt beslut till den sökandes fördel eller vidhålla sitt tidigare beslut. Studentcentrum

6 Övrigt 1228 ansökningar inkommit (exklusive tillgodoräknande vid examenshandläggning) 963 avslutade ärenden (avslag/bifall/inget tg behövs) 166 pausade ärenden Hos student eller inst. 84 beslutade men inte avslutade 98 Öppna (hos Examina) 8 överklaganden Studentcentrum

7 forts. Övrigt Utvärdering av Examensrådet senast 28 februari 2014.
Rapporteringar i Ladok hel kurs och del av kurs: År 2010 – 2 513 År 2011 – 2 444 År 2012 – 2 302 Hittills Betygssteg – ”TG” vid moment Studentcentrum

8 Handläggningstid Ungefärlig genomsnittlig handläggningstid
1 jan-28 feb 2013 – cirka 16 dagar 1 aug-22 okt 2013 – cirka 16 dagar (Helt avslutade ärenden där registrering i Ladok är gjord) Studentcentrum

9 Hur går det till egentligen? Sex studenter söker om tillgodoräknande

10 Student Amanda Andersson
En ansökan om tillgodoräknande kommer till Studentcentrum/Examina Hinder: -otydlig ansökan -inga bifogade dokument (kursplaner och studieintyg) Hantering: -Examina ber studenten komplettera med nödvändig information. När ansökan är komplett skickas ärendet till berörd kontaktperson för bedömning. Handläggningstiden startar när ärendet är komplett.

11 Student Björn Bernardt
Ansökan: Björn vill tillgodoräkna en hel kurs (7,5 hp) till ett moment i en kurs (30 hp). Björn får bifall från institutionen. Hinder: Björn har inte påbörjat sina studier i kursen (30 hp). Inrapportering av det beviljade momentet är inte möjligt. Hantering: Björn meddelas bifall och uppmanas i beslutet att kontakta Examina när han har påbörjat kursen så att tillgodoräknande kan rapporteras in i Ladok.

12 Student Cecilia Cornelis
Ansökan: Cecilia vill tillgodoräkna Juridisk översiktskurs 15 hp från Mittuniversitetet till Juridisk översiktskurs 15 hp vid UmU. Hinder: Inga. Hantering: Tillgodoräknande är inte nödvändigt. Kursen används som den är i en examen. Cecilia meddelas detta via beslut. Ärendet avslutas.

13 Student David Didriksson
Ansökan: David har varit på utbyte och vill tillgodoräkna fyra kurser till valfria studier inom sitt program. Hinder: Inga. Hantering: Ansökan skickas till berörd institution för bedömning. Institutionens bedömning är att en av kursernas innehåll överlappar med en av kurserna i Davids program. Beslutet blir bifall för tre av kurserna och avslag för en. David meddelas detta via beslut. För att utlandsstudier ska synas i Ladok ska de tillgodoräknas.

14 Student Erik Eriksson Ansökan: Erik vill tillgodoräkna en kurs i Statsvetenskap 15 hp (läst vid MIU) till kursen Statsvetenskapliga analysinriktningar, grund 15.0 hp då denna kurs, enligt examensbeskrivningen, krävs för examen. Hinder: Institutionen bedömer att kursen från MIU till stor del motsvarar kursen som ges vid UmU men att en väsentligt beståndsdel saknas. Om Erik ska få hela kursen tillgodoräknad ska han därför delta i ett seminarium (2,5 hp) i kursen vid UmU. Hantering: -Erik meddelas detta via beslut -Erik slutför seminariet -Institutionen meddelar detta till Examina -Examina rapporterar in de tillgodoräknade högskolepoängen

15 Student Fredrik Fredriksson
Ansökan: Fredrik vill tillgodoräkna yrkeserfarenhet som projektledare till kursen Projektledning 7,5 hp. Hinder: Inga. Hantering: Ansökan skickas till berörd institution för bedömning. Institutionen anser att Fredriks yrkeserfarenhet motsvarar den praktiska delen av kursen men han måste genomföra den obligatoriska tentamen. Fredrik meddelas detta via beslut. Studentcentrum

16 Sammanfattning Endast helt kompletta ärenden behandlas.
För att utlandsstudier ska visas i Ladok ska studierna tillgodoräknas. Kurser vid svenska lärosäten behöver inte tillgodoräknas förutom när: Kursen ska motsvara specifik kurs (enligt examensbeskrivningen). Kursen ska användas som annat huvudområde än vad den är klassad som vid ursprungslärosätet. För ämnesfrågor Aktuell utbildningsplan samt universitetets kursplanesök. Berörd studievägledare vid institutionen.

17 Frågor? Studentcentrum

18 Ansökningsblanketterna
Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier: Ansökan om tillgodoräknande av yrkeserfarenhet: Studentcentrum


Ladda ner ppt "Öppet hus Tillgodoräknande Studentcentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser