Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola."— Presentationens avskrift:

1

2 www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013 XX CFS Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling Göteborgs stad

3 www.gu.se Utbildning – fortbildning - forskning Regionalt utvecklingscentrum RUC Din ingång till universitetet

4 www.gu.se Regionalt utvecklingscentrum - RUC Monica Sandorf monica.sandorf@gu.se Karin Careborg karin.careborg@ped.gu.se Helena Nilsdotter helena.nilsdotter@gu.se Lärarutbildningsnämnden (LUN) Besöksadress: Skolgatan 2 i HagaSkolgatan 2 i Haga

5 www.ruc.gu.se RUC för samverkan Skolverk- samhet Forskning Lärar- utbildning XX Skola på vetenskaplig grund… och beprövad erfarenhet

6 www.gu.se RUC Lärarutbildning”Skola” Skola på vetenskaplig grund Samverkan

7 www.ruc.gu.se Program Center för Skolutveckling Christer Holmström Lars Havstad Annika Söderberg Skolverket Särskolans behörighetskrav, Lee Gleichmann Linnarsson Lärarlyftet – Tilläggsuppdrag särskola, Lena Ålander Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, GU Ulla Alexandersson Paus – fika Panelsamtal Skolverket, Lee Gleichmann Linnarsson, Lena Ålander Skolinspektionen, Kristina Svensson Specialpedagogiska skolmyndigheten, Annika Jansson, Maud Wildow Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Ulla Alexandersson www.gu.se Utbildning – fortbildning - forskning

8 www.ruc.gu.se Center för Skolutveckling – Göteborgs Stad Syfte med dagens möte Handlingsplaner; rektorer i särskolan i Göteborgs stad Annika Söderberg Christer Holmström Lars Havstad

9 www.ruc.gu.se Behörighetskrav för särskola/integrerad verksamhet –Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd Skolverkets tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II - Lena Ålander, undervisningsråd

10 www.ruc.gu.se Speciallärarutbildning - Specialpedagogutbildning Ulla Alexandersson, universitetslektor Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

11 www.ruc.gu.se Tilläggsuppdrag särskola - utvecklingsstörning Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet, 90 hp –Halvfart – 40 platser –Tillgodoräkning tillämpas: –Kurser som läraren har inom sin lärarexamen tillgodoräknas inte, behandlas således inte i valideringsprocessen. –Marianne Fridlund, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik marianne.fridlund@ped.gu.se 031-786 2284 månd-onsd 9.00 - 10.00 onsd 15.30 - 16.30 torsd 11.00 - 12.00

12 www.ruc.gu.se Lärare med specialpedagogexamen från åren 1990-2001 får tillgodoräkna 15 hp. Lärare med specialpedagogexamen från åren 2001-2007 får tillgodoräkna 30 hp. Lärare med specialpedagogexamen efter 2007 får tillgodoräkna minst 30 hp + 15 hp (vetenskapsteori). Lärare med magisterutbildning i specialpedagogik får tillgodoräkna ca 25%. Lärare med lärarexamen som studerat div kurser på grund/avancerad nivå efter sin lärarutbildning bedöms från fall till fall. Tillgodoräkning tar sin utgångspunkt mot examensordningens mål samt de lokala styrdokument som gäller för respektive lärosäte Tilläggsuppdrag särskola – utvecklingsstörning – forts.

13 www.ruc.gu.se VAL – Vidareutbildning av lärare (8 lärosäten) Förskollärare/fritidspedagoger verksamma i särskolan kan antas till VAL –HT 13 inriktning 60 hp svenska –Halvfart – stor del på distans –De kortare utbildningarna –AUO 90 hp – en del har läst AUO Examensarbete 15 hp (ingår i AUO) Ansökan ska ha inkommit senast 15 april till Umeå universitet www.lun.gu.se/utbildning/val

14 www.ruc.gu.se Frågeställningar Fritidspedagoger som utbildar sig i praktiskt- estetiska ämnen, med specialpedagogexamen resp speciallärarutbildning, blir de behöriga att undervisa och sätta betyg i särskolan?

15 www.ruc.gu.se Vilka lärare kommer inte att bli behöriga? Vilka grundutbildningar kommer att ge, respektive kommer inte att ge behörighet i särskolan?

16 www.ruc.gu.se Vilken behörighet krävs för undervisning av de barn i grundskolan som följer särskolans läroplan? Ofta finns stöd från en specialpedagog med förskollärarexamen

17 www.ruc.gu.se Panelsamtal Moderator – Christer Holmström, Center för skolutveckling, Gbg Skolverket –Lee Gleichmann Linnarsson –Lena Ålander Skolinspektionen –Kristina Svensson Specialpedagogiska skolmyndigheten –Annika Jansson, Maud Wildow Institutionen för pedagogik och specialpedagogik –Ulla Alexandersson

18 www.gu.se monica.sandorf@gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet CFS Center för Skolutveckling Center för Skolutveckling Göteborgs Stad christer.holmstrom@stadshuset.goteborg.se lars.havstad@stadshuset.goteborg.se annika.soderberg@stadshuset.goteborg.se Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "www.ruc.gu.se RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Regionalt utvecklingscentrum Göteborgs universitet Välkomna till Mötesplats Särskola."

Liknande presentationer


Google-annonser