Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarlyftet II Möte med lärosäten 2 feb 2011. Lärarlyftet II ht 2011-2014 Mikaela Zelmerlööw Anna-Mia Bergkvist Daniel Lundström Connie Sauerland Zillén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarlyftet II Möte med lärosäten 2 feb 2011. Lärarlyftet II ht 2011-2014 Mikaela Zelmerlööw Anna-Mia Bergkvist Daniel Lundström Connie Sauerland Zillén."— Presentationens avskrift:

1 Lärarlyftet II Möte med lärosäten 2 feb 2011

2 Lärarlyftet II ht 2011-2014 Mikaela Zelmerlööw Anna-Mia Bergkvist Daniel Lundström Connie Sauerland Zillén Ebba Wallin Statsbidrag: Björn Berglund Magnus Saltveit Agnes Stenström Projektgruppen

3 Syfte Med utgångspunkt i Budgetpropositionen diskutera möjliga upplägg för Lärarlyftet II. Tillsammans ringa in frågeställningar och skissa på upplägg.

4 Eftermiddagen 12.00 Lägesbild inför Lärarlyftet II Förutsättningar för Lärarlyftet II 12.30 Lunch 13.45 Skolhuvudmännens behov 14.15 Gemensamt resonemang med utgångspunkt i frågeställningarna Kaffe hämtas vid 15.00 15.45 Avrundning

5 Lärarlyftet II – ur Budgetpropositionen för 2011 ”Effekten av de skärpta behörighetskraven för lärarna i den nya skollagen kan bli successiv och långdragen. Därför införs Lärarlyftet II, som syftar till att alla elever ska få sin undervisning av behöriga lärare, dvs. lärare som har såväl goda ämneskunskaper som god ämnesdidaktisk kompetens för den nivå och i det ämne läraren undervisar. Satsningen riktar sig enbart till lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning. För att vara berättigad att delta i Lärarlyftet II ska läraren undervisa i ämnet eller enligt planen i framtiden undervisa i ämnet utan att ännu ha rätt utbildning för detta. Lärarlyftet II planeras pågå 2012–2014”. (Ur Regeringens budgetprop 2010/11:1 Utg.omr.16, sid 161)

6 Förutsättningar för Lärarlyftet II Lärarexamen Tillsvidareanställning Undervisning i ämne/ämnen där behörighet saknas

7 Målgrupp för Lärarlyftet II Lärare Ämnes- behörig Ämnes- obehörig LL II Ämnes- behörig Ämnes- obehörig Obehöriga lärare VAL Obehöriga lärare VAL (ej LL II) (ej VAL) Lärarexamen Ej lärarexamen Tillsvidareanställd Visstidsanställd

8 Beslutsordningen Riksdagen fattar beslut om lärarlegitimationen Regeringen fattar beslut om förordning om behörighetskrav för lärare Regeringen ger Skolverket i uppdrag att genomföra Lärarlyftet II

9 Skolhuvudmännens behov SKL Statskontorets kartläggning 2007 Skolverkets kommunala referensgrupp Samtal med ca 20 skolhuvudmän

10 Sveriges kommuner och landsting Väldigt olika behov som också förändras Mer krävande än man trott Inte rimligt att göra en detaljerad kartläggning Skolchefsgruppen: Inte tömma skolorna Distans och brett utbud Glesbygd särskild problematik Matematik, språk, No för äldre åldrar

11 Statskontorets rapport 2007 Störst behov av kompetensutveckling: Moderna språk, särskilt spanska - alla åldrar Matematik - äldre åldrar Praktisk-estetiska ämnen -yngre åldrar och gymnasiet No - äldre åldrar

12 Skolverkets kommunala referensgrupp Matematik -Alla åldrar Engelska -Yngre åldrar NO och teknik -Tidigare åldrar och som kompletterande ämne SO -Kompletterande ämne Praktiskt estetiska ämnen Moderna språk

13 Rundringning skolhuvudmän (kommunala och fristående) Matematik -Alla åldrar Engelska -Yngre åldrar företrädesvis NO och teknik -Alla åldrar SO -Alla åldrar Praktiska estetiskt ämnen Svenska som andraspråk Enstaka: Svenska, moderna språk, slöjd

14 Lärarlyftet II – frågeställning 2 Utifrån era nätverk och kontaktytor med skolhuvudmän, vad är er uppfattning av de främsta behoven av fortbildning avsett ämne, skolform och skolår inför ht 2011?

15 Exempel på tidplan Överenskommelser klara Första anmälningsdag Sista anmälningsdag Urval/antagningsbesked Kursstart22 aug 01-apr 01-maj 17-maj 17-jun Flödesschema:

16 Lärarlyftet II – frågeställning 1 Med anledning av införandet av lärarlegitimationen, har ni sett ökad efterfrågan av fortbildning från skolhuvudmän? Hur har det påverkat efterfrågan av uppdragsutbildning och/eller utbudet av reguljära kurser?

17 Lärarlyftet II – frågeställning 3 Avseende målgruppen för Lärarlyftet II – vad är möjligt? Kurskonstruktion av köpta kurser –Vilka ämnen / vilket innehåll –Vilken studietakt –Vilken undervisningsform –Hur bygga moduler av kurser Kursköpsprocessen ht 2011

18 Konferenser för skolhuvudmän Information om införandet av Lärarlegitimationen och Lärarlyftet II Fem konferenser i mars: 15 mars Stockholm, Essinge Konferenscenter 22 mars Malmö, Hilton 23 mars Göteborg, Elite Park Hotel 29 mars Umeå, Folkets Hus 31 mars Arlanda, Conference & Business


Ladda ner ppt "Lärarlyftet II Möte med lärosäten 2 feb 2011. Lärarlyftet II ht 2011-2014 Mikaela Zelmerlööw Anna-Mia Bergkvist Daniel Lundström Connie Sauerland Zillén."

Liknande presentationer


Google-annonser