Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA LÄRANDE OCH SAMHÄLLE. 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Malmö högskola erbjuder fyra lärarutbildningar: • Förskollärare • Grundlärare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA LÄRANDE OCH SAMHÄLLE. 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Malmö högskola erbjuder fyra lärarutbildningar: • Förskollärare • Grundlärare."— Presentationens avskrift:

1 2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

2 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Malmö högskola erbjuder fyra lärarutbildningar: • Förskollärare • Grundlärare • Ämneslärare • Yrkeslärare Samt utbildnings- program för: • Specialpedagoger • Speciallärare • Studie- och yrkesvägledare • Idrottsvetare

3 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Lärarutbildningarna består av tre integrerade delar: Ämne och ämnesdidaktik Utbildningsvetenskaplig kärna Verksamhetsförlagd utbildning

4 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE I samtliga utbildningar ingår 20 veckors VFU, fördelat på fem 4-veckorsperioder genom hela utbildningen, på en förskola eller skola i ett av Malmö högskolas partnerområden.

5 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Centrala kunskapsområden för lärare såsom bedömningsfrågor, konflikthantering, styrdokument, m.m. studeras inom den utbildningsvetenskapliga kärnan om 60 högskolepoäng. Innehållet är tydligt inriktat mot olika lärarexamina och därmed anpassat för respektive inriktning och verksamhet.

6 2010 05 04 är inriktad mot arbete i förskolan genom att relationen mellan barndom, lek, lärande och ämnesdidaktik är i fokus. Stor vikt läggs vid lekens roll för barns lärande i matematik, språk, natur och teknik. Du lär dig också att använda estetiska uttrycksformer och digitala verktyg för barns lärande och utveckling i en trygg miljö. Stor vikt läggs också vid den omsorg varje barn behöver och har rätt till. http://edu.mah.se/sv/Program/LGLFO?v=1#Syllabus LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Förskollärarutbildning, 210hp – 3,5 år

7 2010 05 04 är inriktad mot undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola genom att integrera fritidspedagogisk verksamhet med undervisning inom skolans ram. Ett av följande undervisningsämnen ingår i utbildningen (30hp): bild, idrott eller musik. Du stödjer och stimulerar barns och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du planerar och genomför undervisning och annan pedagogisk verksamhet så att barn och unga kan lära och utvecklas i en trygg miljö. http://edu.mah.se/sv/Program/LALGR#Syllabus LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildning med inriktning mot i fritidshem, 180hp – 3 år

8 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska (30hp i vardera) samt naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen och engelska (15hp i vardera). Under utbildningens gång väljer du ett av dessa ämnen som fördjupningsämne. http://edu.mah.se/sv/Program/LALGR#Syllabushttp://edu.mah.se/sv/Program/LALGR#Syllabus

9 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska och engelska (30hp i vardera). Dessutom ingår ett av följande ämnen (30hp): naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen, bild, idrott eller musik. Under utbildningens gång väljer du vilket ämne du vill fördjupa dig inom. http://edu.mah.se/sv/Program/LALGR#Syllabus http://edu.mah.se/sv/Program/LALGR#Syllabus

10 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Yrkeslärarutbildning, 90hp Utbildningen riktar sig till den som har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen i gymnasieskolan. I utbildningen ingår utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. http://edu.mah.se/sv/Program/LGLYR#Syllabus http://edu.mah.se/sv/Program/LGLYR#Syllabus

11 LÄRARANDE OCH SAMHÄLLE Ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans åk 7-9, 270hp Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i tre ämnen (90+45+45hp). Malmö högskola har följande utbud antagning 2012: FörstaämnenAndraämnenTredjeämnen EngelskaEngelska Engelska Svenska Svenska som andraspråk Historia HistoriaHistoria ReligionReligion Samhällskunskap Geografi Bild Idrott MatematikMatematik KemiBiologi Teknik Fysik http://edu.mah.se/sv/Program/LALAM#Syllabus http://edu.mah.se/sv/Program/LALAM#Syllabus

12 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 300hp, 5år Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i två ämnen (120+90hp). Malmö högskola har följande utbud antagning 2012: FörstaämneAndraämne Engelska Engelska Svenska Svenska som andraspråk Spanska* Italienska* Franska* Tyska* Historia Historia ReligionReligion Samhällskunskap Idrott Bild Matematik Fysik* Naturkunskap * i samverkan med LU http://edu.mah.se/sv/Program/LALAM#Syllabus http://edu.mah.se/sv/Program/LALAM#Syllabus

13 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90hp – 1,5år Utbildningen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Utbildningen består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktik (60hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (30hp). I utbildningen ingår ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15hp. http://edu.mah.se/sv/Program/LALKP http://edu.mah.se/sv/Program/LALKP

14 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Specialpedagog- och speciallärarutbildning, 90hp – 1,5 år Utbildningarna vänder sig till lärare med minst tre års yrkeserfarenhet Specialpedagogutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med att erbjuda stöd till skolledning och lärare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen: handledning av undervisning, kvalificerade samtal och skolutveckling. http://edu.mah.se/sv/Program/LASPPhttp://edu.mah.se/sv/Program/LASPP Speciallärarutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda individuellt stöd och hjälp för elever med svårigheter inom språk-, skriv-, läs- eller matematikutvecklingen, respektive elever med grav språkstörning eller utvecklingsstörning. http://edu.mah.se/sv/Program/LASPAhttp://edu.mah.se/sv/Program/LASPA

15 2010 05 04 Studie- och yrkesvägledarprogrammet riktar sig till dig med ett genuint människointresse och förmågan att kunna leva dig in i andras situation. Du utbildas till att kunna hjälpa andra hitta vägar till en yrkeskarriär eller utbildning och blicka framåt. Ett positivt jobb där du får mycket tillbaka. Du har individuella samtal men kan också behöva informera större grupper av föräldrar, lärare eller personal http://edu.mah.se/sv/Program/LGSYL LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Studie och yrkesvägledarprogram 180hp – 3 år

16 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Idrottsvetenskapligt program 180hp – 3 år Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom det breda idrottsfältet http://edu.mah.se/sv/Program/LGIDV http://edu.mah.se/sv/Program/LGIDV

17 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Välkommen till Lärande och samhälle! www.mah.se/ls www.mah.se/ls

18 FÖRSKOLLÄRAR- OCH GRUNDLÄRAREXAMEN fr.o.m. 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termin Förskola 210hp Fritidshem 180hp 1 Vft FF HH HHHH U 4 44 FFUFFFF Veckor vfu F-3 4-6 240hp Veckor vfu F – fördjupningsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne - avancerad nivå H 4 FU H 4 FU 1 Vft FF H F 4 4 UF H 4 ÖU U 4 F U H 4 ÖÖ 1 ÖÖ HH HH Ö 4 Ö ÖUÖÖ H 4 FU H 4 FU HH 4 FU HH 4 FF FF LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

19 ÄMNES- OCH YRKESLÄRAREXAMINA fr.o.m. 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termin 7-9 270hp Veckor vfu Yrk 90hp Veckor vfu F – förstaämne/ingångsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne, andra-/tredjeämne 4 UU UU Gy 300hp Veckor vfu 4 UU


Ladda ner ppt "2010 05 04 MALMÖ HÖGSKOLA LÄRANDE OCH SAMHÄLLE. 2010 05 04 LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Malmö högskola erbjuder fyra lärarutbildningar: • Förskollärare • Grundlärare."

Liknande presentationer


Google-annonser