Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi."— Presentationens avskrift:

1 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

2 Info om huvudämnesvalet i Vasa 11.04.2014 Studiebyrån / Britt-Mari Siironen

3 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Huvudämne Under första studieåret läses alla obligatoriska grundkurser – en uppfattning om ämnet, ditt huvudämne vid Hanken Fundera på vad du vill börja jobba med efter dina studier; -delta i infotillfällena som ämnena håller + minimässan fredagen den 25.4 -diskutera med lärarna och / eller äldre studerande -gå in på www.hanken.fiwww.hanken.fi -infotillfälle med studerande från varje huvudämne ordnas vid Cella måndagen den 28.4

4 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi  Entreprenörskap och företagsledning  Finansiell ekonomi  Handelsrätt  Marknadsföring  Redovisning Huvudämnen i Vasa

5 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Ekonomie kandidatexamen -Examen omfattar 180 sp och beräknas ta tre år att slutföra -De viktigaste elementen i examen är följande; Huvudämne minst 60 sp Biämne minst 25 sp Obligatoriska studier i språk – 12 sp inhemska språk + 12 sp främmande språk Valfria studier 24 sp (eller så att examen omfattar minst 180 sp) Obligatoriska grundkurser sammanlagt 60 sp

6 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Minst 60 sp i ditt huvudämne; -den obligatoriska grundkursen ger 6 sp -Forsknings- och undersökningsmetodik (FUM) 6 sp -övriga kurser på grund- och ämnesstudienivå (5-6 kurser) -kandidatavhandlingen 10 sp Om du läser minst 40 sp i ditt biämne i kandidatexamen har du rätt att läsa ämnet som huvudämne i magisterexamen Även möjligt att söka in till en magisterutbildning eller ett magisterprogram (sve eller eng) Ditt huvudämne i ekon. kandidatexamen

7 Ekonomie magisterexamen -Examen omfattar 120 sp och beräknas ta två år att slutföra -De viktigaste elementen i examen är följande; Huvudämne – fördjupade studier min 60 sp + prorambundna studier 30 sp Valfria studier 30 sp (eller så att examen omfattar minst 120 sp) Examen ska innehålla minst 6 sp språkstudier Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

8 Ditt huvudämne i ekon. magisterexamen Minst 60 sp (90 sp) i ditt huvudämne; -fördjupade studier minst 60 sp -avhandling 30 sp + seminarium 12 sp + forskningsmetodik 8 sp = 50 sp + övriga fördjupade kurser -programbundna studier minst 30 sp, vanligtvis ytterligare fördjupade kurser i huvudämnet (kan även bestå av kurser på ämnes- eller fördjupad nivå från ett annat ämne)

9 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Biämne Huvudämne + biämne – Vad vill jag jobba med efter mina studier? Biämnet består av 3-4 kurser på grund- och/eller ämnesstudienivå, minst 25 sp Biämne enbart i ekonomie kandidatexamen Du kan välja att avlägga ditt biämne vid ett universitet utomlands (utbytesstudier) eller vid ett annat universitet i Finland (via JOO-studier) Språk kan även läsas som biämne

10 Språkstudier & valfria studier Inom ekon. kand. examen ska du ha minst 24 sp språkstudier -två främmande språk, 6 sp/språk -svenska 6 sp + finska 6 sp Valfria studier 0-30 sp så att examensomfattningen blir minst 180 sp -vilka akademiska studier som helst Inom ekon. mag. examen ska du ha minst 6 sp språk Valfria studier i den omfattning att examensomfattningen blir minst 120 sp Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

11 Erkännande eller tillgodoräknande av studier Högst 90 sp (av 180 sp) får vara tillgodoräknade studier i ekon. kand. examen Högst 60 sp (av 120 sp) får vara tillgodoräknade studier i ekon. mag. examen Kurser som ingår i kandidatexamen kan inte ingå i magisterexamen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

12 Huvudämnesvalet våren 2014 11.4 kl.14.15 Studiebyråns info om huvudämnesvalet -info om utbytesstudier (Jonna Mäenpää) -karriärplanering (Ann-Christine Hemming) 25.4 Ämnena presenterar sig + mässa Kl. 10.30-11 Finansiell ekonomi Kl. 11-11.30 Entreprenörskap och företagsledning Kl. 11.30-13 LUNCH + MINIMÄSSA Kl.13-13.30 Handelsrätt Kl. 13.30-14 Marknadsföring Kl.14-14.30 Redovisning 28.4 kl.18.00 Äldre studerande från de olika ämnena informerar samt svarar på frågor (Cella) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

13 Huvudämnesvalet våren 2014 forts. Vid ämnenas infotillfällen medverkar förutom lärarna en alumn / alumner från näringslivet Studieplaneringsworkshopar i datorklass Studiebyrån berättar mer om studieplaneringen och studerandena börjar göra upp sin individuella studieplan i WebOodi enligt studiebyråns anvisningar. Anmäl dig till den workshop som passar dig bäst vid studiebyrån; Workshop 1 8.5 kl.14.30 i 326 Workshop 2 9.5 kl.12.30 i 326 Workshop 3 13.5 kl.13 i 325 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

14 Huvudämnesvalet våren 2014 forts. 8.6 Deadline för val av huvudämne och inlämnande av den individuella studieplanen Alla första årets studerande lämnar in sin individuella studieplan i WebOodi ?-8.6 med text där man reflekterar över sitt val senast 8.6. Godkänd individuell studieplan och reflektion över huvudämnesvalet ger dem som är närvaroanmälda första läsåret 1 sp i kursen Individuell studieplan. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

15 Mera information -kurser och studieplaner www.hanken.fi/student/StudyHandbook -individuell studieplan www.hanken.fi/student/ispar -ämnen www.hanken.fi/student/amnen www.hanken.fi/student/huvudamnehfors Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

16 Fördelar med att välja huvudämne Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi  du kan lättare planera dina studier samt kommer “i gång” med studierna  huvudämnet en betydande del av studierna både i ekonomie kandidatexamen (60 av 180 sp) och ekonomie magisterexamen (90 av 120 sp)  möjligt att byta huvudämne i fall du valt “fel” huvudämne  välj det ämne du “brinner för”  det finns inte “bättre” eller “sämre” huvudämnen


Ladda ner ppt "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser