Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi."— Presentationens avskrift:

1 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

2 Info om huvudämnesvalet i Vasa Studiebyrån / Britt-Mari Siironen

3 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics Huvudämne Under första studieåret läses alla obligatoriska grundkurser – en uppfattning om ämnet, ditt huvudämne vid Hanken Fundera på vad du vill börja jobba med efter dina studier; -delta i infotillfällena som ämnena håller + minimässan fredagen den diskutera med lärarna och / eller äldre studerande -gå in på -infotillfälle med studerande från varje huvudämne ordnas vid Cella måndagen den 28.4

4 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics  Entreprenörskap och företagsledning  Finansiell ekonomi  Handelsrätt  Marknadsföring  Redovisning Huvudämnen i Vasa

5 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics Ekonomie kandidatexamen -Examen omfattar 180 sp och beräknas ta tre år att slutföra -De viktigaste elementen i examen är följande; Huvudämne minst 60 sp Biämne minst 25 sp Obligatoriska studier i språk – 12 sp inhemska språk + 12 sp främmande språk Valfria studier 24 sp (eller så att examen omfattar minst 180 sp) Obligatoriska grundkurser sammanlagt 60 sp

6 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics Minst 60 sp i ditt huvudämne; -den obligatoriska grundkursen ger 6 sp -Forsknings- och undersökningsmetodik (FUM) 6 sp -övriga kurser på grund- och ämnesstudienivå (5-6 kurser) -kandidatavhandlingen 10 sp Om du läser minst 40 sp i ditt biämne i kandidatexamen har du rätt att läsa ämnet som huvudämne i magisterexamen Även möjligt att söka in till en magisterutbildning eller ett magisterprogram (sve eller eng) Ditt huvudämne i ekon. kandidatexamen

7 Ekonomie magisterexamen -Examen omfattar 120 sp och beräknas ta två år att slutföra -De viktigaste elementen i examen är följande; Huvudämne – fördjupade studier min 60 sp + prorambundna studier 30 sp Valfria studier 30 sp (eller så att examen omfattar minst 120 sp) Examen ska innehålla minst 6 sp språkstudier Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

8 Ditt huvudämne i ekon. magisterexamen Minst 60 sp (90 sp) i ditt huvudämne; -fördjupade studier minst 60 sp -avhandling 30 sp + seminarium 12 sp + forskningsmetodik 8 sp = 50 sp + övriga fördjupade kurser -programbundna studier minst 30 sp, vanligtvis ytterligare fördjupade kurser i huvudämnet (kan även bestå av kurser på ämnes- eller fördjupad nivå från ett annat ämne)

9 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics Biämne Huvudämne + biämne – Vad vill jag jobba med efter mina studier? Biämnet består av 3-4 kurser på grund- och/eller ämnesstudienivå, minst 25 sp Biämne enbart i ekonomie kandidatexamen Du kan välja att avlägga ditt biämne vid ett universitet utomlands (utbytesstudier) eller vid ett annat universitet i Finland (via JOO-studier) Språk kan även läsas som biämne

10 Språkstudier & valfria studier Inom ekon. kand. examen ska du ha minst 24 sp språkstudier -två främmande språk, 6 sp/språk -svenska 6 sp + finska 6 sp Valfria studier 0-30 sp så att examensomfattningen blir minst 180 sp -vilka akademiska studier som helst Inom ekon. mag. examen ska du ha minst 6 sp språk Valfria studier i den omfattning att examensomfattningen blir minst 120 sp Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

11 Erkännande eller tillgodoräknande av studier Högst 90 sp (av 180 sp) får vara tillgodoräknade studier i ekon. kand. examen Högst 60 sp (av 120 sp) får vara tillgodoräknade studier i ekon. mag. examen Kurser som ingår i kandidatexamen kan inte ingå i magisterexamen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

12 Huvudämnesvalet våren kl Studiebyråns info om huvudämnesvalet -info om utbytesstudier (Jonna Mäenpää) -karriärplanering (Ann-Christine Hemming) 25.4 Ämnena presenterar sig + mässa Kl Finansiell ekonomi Kl Entreprenörskap och företagsledning Kl LUNCH + MINIMÄSSA Kl Handelsrätt Kl Marknadsföring Kl Redovisning 28.4 kl Äldre studerande från de olika ämnena informerar samt svarar på frågor (Cella) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

13 Huvudämnesvalet våren 2014 forts. Vid ämnenas infotillfällen medverkar förutom lärarna en alumn / alumner från näringslivet Studieplaneringsworkshopar i datorklass Studiebyrån berättar mer om studieplaneringen och studerandena börjar göra upp sin individuella studieplan i WebOodi enligt studiebyråns anvisningar. Anmäl dig till den workshop som passar dig bäst vid studiebyrån; Workshop kl i 326 Workshop kl i 326 Workshop kl.13 i 325 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

14 Huvudämnesvalet våren 2014 forts. 8.6 Deadline för val av huvudämne och inlämnande av den individuella studieplanen Alla första årets studerande lämnar in sin individuella studieplan i WebOodi ?-8.6 med text där man reflekterar över sitt val senast 8.6. Godkänd individuell studieplan och reflektion över huvudämnesvalet ger dem som är närvaroanmälda första läsåret 1 sp i kursen Individuell studieplan. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

15 Mera information -kurser och studieplaner -individuell studieplan -ämnen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

16 Fördelar med att välja huvudämne Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics  du kan lättare planera dina studier samt kommer “i gång” med studierna  huvudämnet en betydande del av studierna både i ekonomie kandidatexamen (60 av 180 sp) och ekonomie magisterexamen (90 av 120 sp)  möjligt att byta huvudämne i fall du valt “fel” huvudämne  välj det ämne du “brinner för”  det finns inte “bättre” eller “sämre” huvudämnen


Ladda ner ppt "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser