Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statistik vid Svenska handelshögskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statistik vid Svenska handelshögskolan"— Presentationens avskrift:

1 Statistik vid Svenska handelshögskolan
Huvudämnesvalet Niklas Ahlgren Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

2 Vad är statistik? Statistiken befattar sig med metodforskning, t.ex. metoder för att studera hur ekonomin fungerar Utvecklande av nya statistiska metoder Utvärderande och förbättrande av existerande metoder Tillämpningar av statistiska metoder på empiriska data Forskningen i statistik betonar mera metoderna än de fenomen som man studerar Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

3 Studierna i statistik vid Hanken
Tyngdpunkterna i studierna i statistik vid Hanken är ekonomisk statistik och ekonometri Ekonomisk statistik innefattar alla tillämpningar av statistiska metoder på ekonomiska data Ekonometrin är både ett delområde inom statistiken och en gren av nationalekonomin Statistik kan väljas som biämne, studiehelhet på magisternivån i finansiell ekonomi och inriktningsalternativ i forskarutbildningen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

4 Målsättningen med studierna
Ge kunskaper i statistisk teori Utveckla förmågan att tillämpa statistisk teori på olika forskningsproblem Praktiska färdigheter att använda olika statistiska metoder och förstå deras begränsningar Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

5 Kunskaper och kompetenser
Utveckla nya statistiska metoder och utvärdera existerande metoder Förmågan att använda olika statistiska metoder Avgöra vilka metoder som är lämpliga (för ett givet problem) Analysera data från t.ex. marknadsundersökningar, finansiella marknader och makroekonomin Använda statistisk information för ekonomiskt beslutsfattande Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

6 Studiernas innehåll Grundstudiehelhet (28 sp.)
Ekonomisk matematik och statistik 6 sp. Ekonometri sp. Mathematics for Economists 8 sp. Multivariate Data Analysis 8 sp. Kursen Forsknings- och undersökningsmetodik (6 sp.) ingår i huvudämnet Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

7 Studiernas innehåll Studiehelhet i magisterstudierna (32—4o sp.)
Estimation and Inference in Econometrics 8 sp. Time Series Analysis 8 sp. Advanced Econometrics 8 sp. Financial Econometrics 8 sp. Topics in Econometrics 8 sp. Statistical Inference 8 sp. Kursen Introduction to Mathematical Finance (8 sp.) ingår i huvudämnet finansiell ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

8 Statistik som biämne Man kan välja statistik som biämne oberoende av huvudämnet För den som väljer marknadsföring ger statistik som biämne en unik kompetens att göra högklassig kvantitativ forskning i marknadsföring Statistik är ett naturligt biämne till finansiell ekonomi, speciellt för studerande som är intresserade av pris-sättningen av finansiella tillgångar och finansierings-marknadernas funktion Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

9 Statistik som biämne Studerande i nationalekonomi borde välja statistik som biämne eftersom ekonometrin är den dominerande ansatsen till empirisk forskning i nationalekonomin Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

10 Institutionen och lärarna
Ämnet statistik har en gemensam institution med finansiell ekonomi Följande lärare undervisar och forskar i statistik: Niklas Ahlgren, professor i statistik (ekonometri, finansiell ekonometri, bootstrap, spatial ekonometri) Gunnar Rosenqvist, professor i statistik (forskningsledig, mikroekonometri och hälsoekonomi) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

11 Studierna i statistik vid Hanken
Agnieszka Jach, universitetslektor (tidsserieanalys, finansiell ekonometri) Paul Catani, forskardoktor (ekonometri, finansiell ekonometri, bootstrap) Susanna Taimitarha, lektor (multivariat dataanalys och statistiska metoder inom marknadsföringen och företagsledning och organisation) Christian Johansson, lektor i Vasa Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics


Ladda ner ppt "Statistik vid Svenska handelshögskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser