Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statistik vid Svenska handelshögskolan Huvudämnesvalet 24.4.2014 Niklas Ahlgren Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statistik vid Svenska handelshögskolan Huvudämnesvalet 24.4.2014 Niklas Ahlgren Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi."— Presentationens avskrift:

1 Statistik vid Svenska handelshögskolan Huvudämnesvalet 24.4.2014 Niklas Ahlgren Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

2 Vad är statistik?  Statistiken befattar sig med metodforskning, t.ex. metoder för att studera hur ekonomin fungerar  Utvecklande av nya statistiska metoder  Utvärderande och förbättrande av existerande metoder  Tillämpningar av statistiska metoder på empiriska data  Forskningen i statistik betonar mera metoderna än de fenomen som man studerar Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

3 Studierna i statistik vid Hanken  Tyngdpunkterna i studierna i statistik vid Hanken är ekonomisk statistik och ekonometri  Ekonomisk statistik innefattar alla tillämpningar av statistiska metoder på ekonomiska data  Ekonometrin är både ett delområde inom statistiken och en gren av nationalekonomin  Statistik kan väljas som biämne, studiehelhet på magisternivån i finansiell ekonomi och inriktningsalternativ i forskarutbildningen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

4 Målsättningen med studierna  Ge kunskaper i statistisk teori  Utveckla förmågan att tillämpa statistisk teori på olika forskningsproblem  Praktiska färdigheter att använda olika statistiska metoder och förstå deras begränsningar Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

5 Kunskaper och kompetenser  Utveckla nya statistiska metoder och utvärdera existerande metoder  Förmågan att använda olika statistiska metoder  Avgöra vilka metoder som är lämpliga (för ett givet problem)  Analysera data från t.ex. marknadsundersökningar, finansiella marknader och makroekonomin  Använda statistisk information för ekonomiskt beslutsfattande Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

6 Studiernas innehåll  Grundstudiehelhet (28 sp.) Ekonomisk matematik och statistik6 sp. Ekonometri6 sp. Mathematics for Economists8 sp. Multivariate Data Analysis8 sp.  Kursen Forsknings- och undersökningsmetodik (6 sp.) ingår i huvudämnet Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

7 Studiernas innehåll  Studiehelhet i magisterstudierna (32—4o sp.) Estimation and Inference in Econometrics8 sp. Time Series Analysis8 sp. Advanced Econometrics8 sp. Financial Econometrics8 sp. Topics in Econometrics8 sp. Statistical Inference8 sp.  Kursen Introduction to Mathematical Finance (8 sp.) ingår i huvudämnet finansiell ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

8 Statistik som biämne  Man kan välja statistik som biämne oberoende av huvudämnet  För den som väljer marknadsföring ger statistik som biämne en unik kompetens att göra högklassig kvantitativ forskning i marknadsföring  Statistik är ett naturligt biämne till finansiell ekonomi, speciellt för studerande som är intresserade av pris- sättningen av finansiella tillgångar och finansierings- marknadernas funktion Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

9 Statistik som biämne  Studerande i nationalekonomi borde välja statistik som biämne eftersom ekonometrin är den dominerande ansatsen till empirisk forskning i nationalekonomin Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

10 Institutionen och lärarna  Ämnet statistik har en gemensam institution med finansiell ekonomi  Följande lärare undervisar och forskar i statistik: Niklas Ahlgren, professor i statistik (ekonometri, finansiell ekonometri, bootstrap, spatial ekonometri) Gunnar Rosenqvist, professor i statistik (forskningsledig, mikroekonometri och hälsoekonomi) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

11 Studierna i statistik vid Hanken Agnieszka Jach, universitetslektor (tidsserieanalys, finansiell ekonometri) Paul Catani, forskardoktor (ekonometri, finansiell ekonometri, bootstrap) Susanna Taimitarha, lektor (multivariat dataanalys och statistiska metoder inom marknadsföringen och företagsledning och organisation) Christian Johansson, lektor i Vasa Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Ladda ner ppt "Statistik vid Svenska handelshögskolan Huvudämnesvalet 24.4.2014 Niklas Ahlgren Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser