Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieuppläggning – datateknik Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt överenskommelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieuppläggning – datateknik Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt överenskommelse."— Presentationens avskrift:

1 Studieuppläggning – datateknik Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 1

2 2 Examina  60 studiepoäng (sp) per läsår (ett läsår är 1600 arbetstimmar)  Obligatorisk kandidatexamen, 180 sp, 3 år  DI-examen, 120 sp, 2 år  Totalt minst 300 sp på max. 7år  Licentiatexamen uppgår till 120 sp - 2 år doktorsexamen därutöver till 120 sp - 2år  Doktorsexamen utan föregående licentiatexamen uppgår till 240 sp - 4år

3 Teknologie kandidat (180 sp) Datateknik Gemensamma studier (53-55 sp) Utbildningsprogrammets studier (60 sp) Oblig. praktik (6 sp) Huvudämne grundmodul (20 sp) Huvudämne Påbyggnads- modul (20 sp) & Kandidatarbete + sem. (10 sp) Fritt valbara studier (9-11 sp) Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 3

4 TkK / Gemensamma studier (53-55 sp)  De gemensamma studierna består av grundstudier i – Matematik – Fysik – Elektronik – Programmering – Industriell ekonomi – Språkstudier  Antalet sp varierar beroende på val av huvudämne Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 4

5 TkK / Utbildningsprogrammets studier (60 sp)  Till denna modul hör kurser som är viktiga för alla stud. inom datateknik oberoende av vilket huvudämne man väljer.  T.ex. programmering, grund- och fortsättningskurs, databaser, datastrukturer, algoritmer Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 5

6 TkK / Huvudämnesstudier (40 sp + 10 sp) i datateknik Huvudämnet väljs inför det andra läsåret. Huvudämnet är ett av följande ämnen: – Inbyggda datorsystem (ES) – Industriell systemteknik (ISY) – Programvaruproduktion (SE)  Huvudämnesstudiena består av en grundmodul (20 sp), en påbyggnadsmodul (20 sp)  Kandidatarbete + sem. 10 sp Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 6

7 Obligatorisk praktik  I utbildningsprogrammet ingår obligatorisk praktik, 6 sp (arbetsmiljö- och yrkespraktik) Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 7

8 TkK / Fritt valbara studier (9-11 sp)  Består av valbara kurser som får väljas fritt  Antalet sp som räknas som fritt valbara beror på valet av huvudämne och om man har gått Repetitionskurs i matematik. Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 8

9 Följ den rekommenderade studiegången!  Studiehandboken  Examensstrukturen, vilka kurser ingår i examen?  Rekommenderad studiegång  Varför en rekommenderad studiegång? – Begränsad studietid – Vissa kurser kräver förkunskaper – Undviker ”kurskrockar” Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 9

10 Tillgodoräknande och utbyte av kurs  Studieprestationer avlagda vid en annan högskola eller vid en annan läroanstalt som inte ingår i en examen kan man anhålla om att få tillgodo.  Fyll i anhållan → ämnesansvarig förordar → studierådgivare/studiesekreterare  Studieprestationer som ingår i en examen kan göra en befriad från en kurs med 0 sp (kursen ersätts då med en annan kurs) Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 10

11 Viktiga handböcker  Studiehandbok -finns på institutionens hemsida: http://www.abo.fi/institution/itstudiehandbok http://www.abo.fi/institution/itstudiehandbok (Studier > Studiehandbok) Kan laddas ner som pdf-fil.  Undervisningsprogrammet -finns som pdf-fil och kan laddas ner här: https://www.abo.fi/student/undervisning Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 11

12 Andra informationskällor  Studieorienteringsveckan –Materialet finns elektroniskt på www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Din tutor  Din egenlärare och övriga lärare vid ämnet  Anslagstavlorna  Webben www.abo.fi/itwww.abo.fi/it  MinPlan (elektroniskt studieplaneringsverktyg) www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan  Studiekansliet (studierådgivaren, studiechefen, studiesekreteraren) –Gripen (2. vån.), Tavastgatan 13 Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 12

13 Frågor, problem?  Tutorerna  Egenläraren och övriga lärare  Studiekansliet (Heidi, Jessica och Pia-Maria) i Gripens andra våning, mottagningstider: se instens webb (studier → studierådgivning → kansliet) biovet-studieradgivare@abo.fi 02 - 215 3540 (Heidi Karlsson) Jessica.lindroos@abo.fi 02 - 215 4517(Jessica Lindroos) biovet-studiechef@abo.fi 02 - 215 4516 (Pia-Maria Kallio)  Studentexpeditionen finns i Gripens första våning (studiestödet, internationella enheten..) Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 13

14 Studieplaneringsverktyget MinPlan  Alla gör en studieplan i MinPlan  Strukturen på examen  Kurser som ingår i examen  Val av kurser / tidsbestämning  Läsordning  Kurs- och tentamensanmälan  www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan  www.abo.fi/student/minplanmanualer www.abo.fi/student/minplanmanualer Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 14

15 Studieplan  Varje år skapar man en ny studieplan (tidsbestämmer det kommande läsåret)  Planen lämnas in till egenläraren i maj – ”Granskning för terminsanmälan”  OBS! Första året lämnas planen även under september (planerar år 1) – ”Begäran om rådgivning” – Egenläraren kollar upp att allt är OK Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 15

16 MinPlan-demonstration www.abo.fi/minplan www.abo.fi/minplan Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik 16


Ladda ner ppt "Studieuppläggning – datateknik Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 Mottagning enligt överenskommelse."

Liknande presentationer


Google-annonser