Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för IT 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för IT 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för IT 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna – Rådgivning – Antagningen – Inskrivning – Studiehandboken, undervisningsprogrammet och kursinfo  Introduktionen i studierna och i MinPlan för årets gulnäbbar  Guider och information åt nya studerandena  Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Ev. andra frågor 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Aktuellt från studiekansliet  Personalen på studiekansliet (Gripen, Tavastgatan 13)  Studiechef Pia-Maria Kallio  Studierådgivare Heidi Karlsson  Studiesekreterare Jessica Lindroos  Studierådgivaren handleder studerande på kandidatnivån  Studiechefen handleder studerande på magisternivån 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Antagningen 2013  Emottagna studieplatser: – IT: Datateknik 19 (30), Datavetenskap 24(45), Informationssytem 27 (32) – DI-nivå; programvaruproduktion 1, inbyggda datorsystem 1 – Informationssystem (magisternivå) 1 – Computer Science 8 (26), Embedded Computing 2 (7) Mobile Commerce 8 (13), Software Engineering16 (25)  Inskrivningen – Inskrivningen för första årets studerande sker 26.8-6.9.2013 (efter det vet vi hur många som inleder sina studier detta läsår) – Inskrivningen sker i Gripen, vån. 2 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Studiehandboken, UP och kursinfo  Studiehandboken finns att ladda ner på webben som en pdf-fil: Institution > Studier > Studiehandbok (högst upp i menybalken): www.abo.fi/institution/itstudiehandbokwww.abo.fi/institution/itstudiehandbok – Samtliga institutioners studiehandböcker är nu uppbyggd lika och hittas på motsvarande ställe. Alla insters studiehandböcker och biämnesinfo finns även på studentportalen: www.abo.fi/student/studiehandbokwww.abo.fi/student/studiehandbok  Undervisningsprogrammet finns att ladda ner på webben som en pdf-fil www.abo.fi/student/undervisningsprogram www.abo.fi/student/undervisningsprogram ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart  Kursinformationen finns fr.o.m. ht 2013 på webben: www.abo.fi/student/kurser www.abo.fi/student/kurser 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Ändringar inför 2013-2014  Datateknik, kandidatexamen: – ISY påbyggnadsmodulen: Mätteknik och instrumentering faller bort, Reglerteknik II flyttar till fördjupade modulen, Numerisk analys 5 sp kommer till – Utbildningsprogrammets gemensamma studier: Diskret matematik ersätts med Grundläggande strukturer, Mikrodatorteknik ersätts med Datorteknik. – Gemensamma studierna: Numerisk analys faller bort.  DI-examen: – Försöksplanering ersätts med nya kursen Experimentation in Engineering som obligatorisk fördjupad kurs 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Ändringar inför 2013-2014 forts.  Datavetenskap, kandidatexamen: – Obligatoriska biämnet i matematik 25 sp faller bort. Istället kurser inom DV: Grundläggande strukturer 5 sp (tidigare Diskret matematik), Kombinatorik och problemlösning 5 sp, Interaktiv design och användbarhet 5 sp, Tal och sannolikheter 5 sp, Invariantbaserad programmering 5 sp (tidigare Programmeringens matematik). – Operativsystem har varit obligatorisk ämnesnivå kurs > nu valbar. – GK i informationsssytem och Programmering i C/C++ > valbara ämnesnivå kurser  Magisterexamen – Cryptography and Network Security och Approximation and Randomized Algorithms > nu valbara fördjupade kurser – Specifiaktionsmetodik > nu valbar fördjupad kurs 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8  Informationssystem, kandidatexamen:  Kursen Juridikens grunder ändrar upplägg. Inledningsstudier i juridik 10 sp: – Två obligatoriska juridiska grundmoduler 6 sp: 340050.1 Grundmodul 1Att se på samhället juridiskt 3 sp 340050.2 Grundmodul 2 Individen och affärsverksamhet 3 sp – Två av följande valbara grundmoduler eller grundmodul 6, 4 sp: 340050.3 Grundmodul 3 Affärsjuridik 2 sp 340050.4 Grundmodul 4 Världspolitik: makt eller normer 2 sp 340050.5 Grundmodul 5 Individen och staten 2 sp 340050.6 Grundmodul 6 Att tänka juridiskt - rättsfall och argumentation 4 sp 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8 Ändringar inför 2013-2014 forts.

9 Introduktion i studierna för åk 1 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10 Information om och materialet från studieorienteringen  Information för nya studerande v. 35 www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se www.abo.fi/student/en/orient www.abo.fi/student/en/orient  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdag 2.9.2013 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se www.abo.fi/student/en/studieorientering www.abo.fi/student/en/studieorientering 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 IS: 357005.0 Studieorientering för ekonomie kandidatutbildningen (1 sp)  Obligatorisk kurs  Ersättande kurser: ASF 1-5 (www.abo.fi/stodenhet/asf )www.abo.fi/stodenhet/asf  Se kursguiden/handout för kursöversikt  Tutorerna – påminner gulisarna att själva printa ut kursguiden (från kursen eller webben: www.abo.fi/student/studieorienteringskursek www.abo.fi/student/studieorienteringskursek – går med gulisarna till datorklassen så att alla loggar in på kursen i moodle Kursnyckel (finns i kursguiden): EK2013 Obs! Kursen går i Moodle 2, inte nya Moodle 2.4 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12 MinPlan- handledning för åk 1/IT  Vecka 35 (studieorienteringsveckan): genomgång av studieupplägg och i samband med det en introduktion och demonstration av MinPlan (Heidi: DT, DV, IS)  Vecka 35 (studieorienteringsveckan): tutorerna hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklasserna har bokats: – Datateknik: fre 30.8, pc-klassen Galvani i ASA kl. 10.00-11.00 – Datavetenskap: fre 30.8., aud.Dilbert, ICT-huset kl.9.45-10.45 – Informationssystem gör studieplanen tillsammans med studierådgivaren(och egenläraren) ti 17.9 kl.10-12 Dilbert, ICT-huset  30.9: inlämning av studieplanen för rådgivning i MinPlan, kommentarer av egenlärarna 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 MinPlan-handledning vid IT under våren  April, åk 1: Repetition av hur MinPlan fungerar i samband med info om huvudämnesval  Slutet av april: Alla åk påminns av studiekansliet via e-post att studieplanen ska inlämnas för granskning per 31.5 (inkl. info om MinPlan-guider och manualer). Ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan-relaterade frågor  Maj: egenlärarna kontrollerar att deras studerande håller på med sin studieplan och uppmuntrar alla sina studenter att ta kontakt  Senast genast efter 1.6: egenlärarna granskar studieplanerarna, ber in kompletteringar vid behov och godkänner studieplanerna  Slutet av juli/ början av augusti: byte av egenlärare enligt val av huvudämne i DT 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguide i MinPlan  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan www.abo.fi/student/minplanmanualer (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 Guider och information åt åk 1 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 Guider åt gulisar - packas i kasse som de får ta vid inskrivningen - finns på www.abo.fi/student/guiderwww.abo.fi/student/guider 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17 Lärcentret påminner om aktuell info via facebook  Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar  www.facebook.com/larcentret www.facebook.com/larcentret  bokmärke finns i guliskassen 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finns endast på webben www.abo.fi/student/guider Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20 Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/stodenhet/asf (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.fi www.abo.fi/stodenhet/asflarcentret@abo.fi  Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Akademiska studier 1 sp (nätkurs) – Studieteknik 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) – Kvalitet 1 sp (nätkurs) – Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)  Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp  Lärcentret: Tutorskap 2 sp Sp för förtroendeuppdrag

21 Lärcentrets klinikverksamhet för studerande För alla åk  Handledning i användning av kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning  Spännargruppen För kand- & graduskribenter  Kand- och graduklubben  Kand- och gradukliniken  Individuell IT-handledning www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet Kontakt: larcentret@abo.filarcentret@abo.fi 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 Studiepsykologverksamhet  Studiepsykologen hjälper i bl.a. följande teman: Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering; Försämrad, borttappad studiemotivation; Svårigheter med uppsatsskrivandet; Tankar om att byta studieinriktning; Upptagning av gamla studier; (Misstanke om inlärningssvårigheter); Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm.  Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Studiepsykologen kan också inbjudas till ämnet/kurs. Åbo Akademis studiepsykolog i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg Mottagning: Lärcentret, ASA B-huset Bokning: studiepsykolog@abo.fi, tfn 02-215 4691 www.abo.fi/student/studiepsykologstudiepsykolog@abo.fi www.abo.fi/student/studiepsykolog 22 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

23 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24 Årets tutorer och egenlärare vid IT  Tutorer: www.abo.fi/student/gulistutorwww.abo.fi/student/gulistutor  Egenlärare: www.abo.fi/institution/it_egenlarare 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – Hjälper med planering av studierna – Ger råd på och granskar studieplanen – Diskuterar huvudämnes- och biämnesval, ger goda råd om studiehelheter – Studieteknisk handledning (ämnesspecifik) – Hjälper studerande få helhetsbild av studierna – Integrering i akademiska samfundet – Finns där då studerandena upplever att studierna inte framskrider som de ska  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, använda hemområdet, printning, använda MinPlan – Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista www.abo.fi/student/checklistawww.abo.fi/student/checklista 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25

26 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – DT, ti 27.8.2013 kl. 14-15, aud Cobol – DV, to 29.8 kl. 13-14, aud Cobol – IS, ti 27.8.2013 kl. 14-15, aud Catbert  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 26

27 Övriga egenlärarträffar åk 1, förslag  Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11: http://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdfhttp://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdf  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff efter första tenten – Diskussion om hur tenten gick och vad tänka på då skriver tent i ämnet + annan ämnesspecifik studieteknik (ex. hur skriva tekniska rapporteringar)  Efter 30.9: Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 27

28 Ev. övriga frågor och ärenden? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 28


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för IT 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser