Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för IT Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionen – Rådgivning – Antagningen – Inskrivning – Studiehandboken, undervisningsprogrammet och kursinfo  Introduktionen i studierna och i MinPlan för årets gulnäbbar  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Ev. andra frågor Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 2

3 Aktuellt från studiekansliet  Personalen på studiekansliet (Gripen, Tavastgatan 13)  Studiechef Pia-Maria Kallio  Studierådgivare Heidi Karlsson  Studiesekreterare Jessica Lindroos  Studierådgivaren handleder studerande på kandidatnivån  Studiechefen handleder studerande på magisternivån Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 3

4 Antagningen 2014  Emottagna studieplatser: – IT: Datateknik 26 (32), Datavetenskap 24(41), Informationssytem 26 (32) – DI-nivå; programvaruproduktion 1(1), inbyggda datorsystem 1(1) – Informationssystem (magisternivå) 1(2) – Computer Science 8 (25), Embedded Computing 11 (18) Mobile Commerce 7 (11), Software Engineering 14 (25)  Inskrivningen – Inskrivningen för första årets studerande sker (efter det vet vi hur många som inleder sina studier detta läsår) – Inskrivningen sker i Gripen, vån Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 4

5 Studiehandboken, UP och kursinfo  Studiehandboken finns på webben som en pdf-fil Institution > Studier > Studiehandbok (högst upp i menybalken): Alla institutioners studiehandböcker och biämnesinfo hittas även på studentportalen:  Undervisningsprogrammet finns på webben som en pdf-fil Ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart  Kursinformationen finns på webben: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5

6 Introduktion i studierna för åk Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 6

7 Introduktion i studierna  Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdagar (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 7

8 IS: Studieorientering för ekonomie kandidatutbildningen (1 sp)  Obligatorisk kurs  Ersättande kurser: ASF 1-5 (www.abo.fi/stodenhet/asf )www.abo.fi/stodenhet/asf  Se kursguiden/handout för kursöversikt  Tutorerna – påminner gulisarna att själva printa ut kursguiden (från kursen eller webben): – går med gulisarna till datorklassen så att alla loggar in på kursen i moodle (Student-portalen > Verktyg > Moodle) Kursnyckel (finns i kursguiden): EK Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 8

9 MinPlan-handledning för åk 1/IT  Vecka 35 (studieorienteringsveckan): genomgång av studieupplägg och i samband med det en introduktion och kort demonstration av MinPlan (Heidi: DT, DV, IS)  Vecka 35 (studieorienteringsveckan): studierådgivare och tutorer hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklasser har bokats: – Datateknik: fre 29.8, pc-klassen Galvani i ASA kl (Tove F deltar) – Datavetenskap: fre 29.8., aud.Dilbert, ICT-huset kl (Heidi deltar) – Informationssystem gör studieplanen tillsammans med Heidi och egenlärare Markku Heikkilä ti 16.9 kl Dilbert, ICT-huset (obl. del av ekonomernas studieorienteringskurs)  30.9: inlämning av studieplanen för rådgivning i MinPlan, kommentarer av egenlärarna Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 9

10 MinPlan-handledning vid IT under våren  April (Datateknik åk 1): Repetition av MinPlan i samband med information om huvudämnesval  April-maj: studiekansliet påminner alla årskurser via e-post att studieplanen ska inlämnas för granskning senast 31.5  Maj: Ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan-relaterade frågor  Maj: egenlärarna kontrollerar att egenstudenterna håller på med sin studieplan och uppmuntrar alla sina studenter att ta kontakt  Senast genast efter 1.6: egenlärarna granskar studieplanerarna, ber in kompletteringar vid behov och godkänner studieplanerna Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 10

11 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguiden i MinPlan ingår i Studienyckeln  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 11

12 Studienyckeln - packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen - finns på  se videopresentation av innehållet i guiden på  se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen blogs.abo.fi/lararbloggen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 12

13 Lärcentret påminner om aktuell info via facebook  Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar   bokmärke finns i guliskassen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 13

14 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finns endast på webben Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

15 Kurser och handledning som stöder studiefärdigheterna  Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Nätkurser á 1 sp i studieteknik och informationssökning –  Kortkurser i infosökning för naturvet. och tekniska ämnen – Lär dig söka information i Nelli-portalen kl – Lär dig hantera citat och referenser mhja RefWork kl  Studiepsykologverksamhet – Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg – Spännargruppen startar i oktober – Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 15

16 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 16

17 Årets tutorer och egenlärare vid IT  Tutorer:  Egenlärare: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 17

18 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – följer upp studentens studier och planering av studier (via studieplan), bekräftar att allt är ok eller påpekar då planerna inte är vettiga (utgångspunkt 60 sp per läsår, att man kommer igång med biämnet eller språkstudierna tillräckligt tidigt i studierna och inte bara koncentrerar sig på huvudämnet etc.) – ger ämnesspecifik handledning (i vilken ordning ska man läsa kurser, vilka biämneskombinationer är vettiga/rekommenderade med just det huvudämnet, vad kan man jobba med i framtiden, hjälper med ämnesspecifik studieteknik)  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, använda hemområdet, printning, använda MinPlan – Kontrollerar att gulnäbbarna har gjort en studieplan och anmält sig till kurser – Går igenom studiehandbok och undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 18

19 Studierådgivarens rådgivning  om t.ex. helheten (vad saknas ännu för examen), tillgodoräknanden, JOO-studier, byte av huvudämne eller utbildning, teknisk hjälp med studieplan (MinPlan) o.s.v.  gällande examensplanering, examensstrukturer, val av biämnen och allt annat tänkbart Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 19

20  Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11:  Egenlärar-tutor-gulisträff  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff kring studietekniska frågor (ex. efter första tenten om vad tänka på då skriver tent + annan ämnesspecifik studieteknik)  Efter 30.9: Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan Egenlärarträffar åk 1, förslag Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 20

21 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – DT, må kl , aud Catbert – DV, må kl , aud Cobol – IS, ti kl , aud Catbert  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 21

22 För egenlärar-tutordiskussionen idag, bl.a.  Vad är bra att tänka på i introduktionen av nya studerandena, så att de kommer igång med sina studier på ett bra sätt och integreras i ÅA-miljön?  Vad anser egenlärarna att är viktigt att tutorerna framför åt sina gulisar?  Vad anser tutorerna att är viktigt att egenlärarna gör med och för gulisarna? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 22

23 Ev. övriga frågor och ärenden? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 23


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser