Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionen – Rådgivning – Antagningen – Inskrivning – Studiehandboken, undervisningsprogrammet och kursinfo  Introduktionen i studierna och i MinPlan för årets gulnäbbar  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Ev. andra frågor 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Aktuellt från studiekansliet  Personalen på studiekansliet (Gripen, Tavastgatan 13)  Studiechef Pia-Maria Kallio  Studierådgivare Heidi Karlsson  Studiesekreterare Jessica Lindroos  Studierådgivaren handleder studerande på kandidatnivån  Studiechefen handleder studerande på magisternivån 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Antagningen 2014  Emottagna studieplatser: – IT: Datateknik 26 (32), Datavetenskap 24(41), Informationssytem 26 (32) – DI-nivå; programvaruproduktion 1(1), inbyggda datorsystem 1(1) – Informationssystem (magisternivå) 1(2) – Computer Science 8 (25), Embedded Computing 11 (18) Mobile Commerce 7 (11), Software Engineering 14 (25)  Inskrivningen – Inskrivningen för första årets studerande sker 25.8-5.9.2014 (efter det vet vi hur många som inleder sina studier detta läsår) – Inskrivningen sker i Gripen, vån. 2 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Studiehandboken, UP och kursinfo  Studiehandboken finns på webben som en pdf-fil Institution > Studier > Studiehandbok (högst upp i menybalken): www.abo.fi/institution/itstudiehandbok Alla institutioners studiehandböcker och biämnesinfo hittas även på studentportalen: www.abo.fi/student/studiehandbok www.abo.fi/institution/itstudiehandbokwww.abo.fi/student/studiehandbok  Undervisningsprogrammet finns på webben som en pdf-fil www.abo.fi/student/undervisningsprogram Ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart  Kursinformationen finns på webben: www.abo.fi/student/kurser 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Introduktion i studierna för åk 1 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Introduktion i studierna  Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se www.abo.fi/student/en/orient www.abo.fi/student/en/orient  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdagar 27-29.8.2014 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se www.abo.fi/student/en/studieorientering www.abo.fi/student/en/studieorientering 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 IS: 357005.0 Studieorientering för ekonomie kandidatutbildningen (1 sp)  Obligatorisk kurs  Ersättande kurser: ASF 1-5 (www.abo.fi/stodenhet/asf )www.abo.fi/stodenhet/asf  Se kursguiden/handout för kursöversikt  Tutorerna – påminner gulisarna att själva printa ut kursguiden (från kursen eller webben): www.abo.fi/student/studieorienteringskursek www.abo.fi/student/studieorienteringskursek – går med gulisarna till datorklassen så att alla loggar in på kursen i moodle (Student-portalen > Verktyg > Moodle) Kursnyckel (finns i kursguiden): EK2014 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9 MinPlan-handledning för åk 1/IT  Vecka 35 (studieorienteringsveckan): genomgång av studieupplägg och i samband med det en introduktion och kort demonstration av MinPlan (Heidi: DT, DV, IS)  Vecka 35 (studieorienteringsveckan): studierådgivare och tutorer hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklasser har bokats: – Datateknik: fre 29.8, pc-klassen Galvani i ASA kl. 9.00-11.00 (Tove F deltar) – Datavetenskap: fre 29.8., aud.Dilbert, ICT-huset kl.9.45-10.45 (Heidi deltar) – Informationssystem gör studieplanen tillsammans med Heidi och egenlärare Markku Heikkilä ti 16.9 kl.10-12 Dilbert, ICT-huset (obl. del av ekonomernas studieorienteringskurs)  30.9: inlämning av studieplanen för rådgivning i MinPlan, kommentarer av egenlärarna 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10 MinPlan-handledning vid IT under våren  April (Datateknik åk 1): Repetition av MinPlan i samband med information om huvudämnesval  April-maj: studiekansliet påminner alla årskurser via e-post att studieplanen ska inlämnas för granskning senast 31.5  Maj: Ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan-relaterade frågor  Maj: egenlärarna kontrollerar att egenstudenterna håller på med sin studieplan och uppmuntrar alla sina studenter att ta kontakt  Senast genast efter 1.6: egenlärarna granskar studieplanerarna, ber in kompletteringar vid behov och godkänner studieplanerna 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguiden i MinPlan ingår i Studienyckeln  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan www.abo.fi/student/minplanmanualer (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12 Studienyckeln - packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen - finns på www.abo.fi/student/guiderwww.abo.fi/student/guider  se videopresentation av innehållet i guiden på www.abo.fi/student/guider www.abo.fi/student/guider  se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen blogs.abo.fi/lararbloggen 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Lärcentret påminner om aktuell info via facebook  Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar  www.facebook.com/larcentret www.facebook.com/larcentret  bokmärke finns i guliskassen 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finns endast på webben www.abo.fi/student/guider Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14 25.8.2014

15 Kurser och handledning som stöder studiefärdigheterna  Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Nätkurser á 1 sp i studieteknik och informationssökning – www.abo.fi/stodenhet/asf www.abo.fi/stodenhet/asf  Kortkurser i infosökning för naturvet. och tekniska ämnen – Lär dig söka information i Nelli-portalen 20.10.2014 kl. 15-17 – Lär dig hantera citat och referenser mhja RefWork 27.10.2014 kl. 15-17  Studiepsykologverksamhet – Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg – Spännargruppen startar i oktober – www.abo.fi/student/studiepsykolog, www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet www.abo.fi/student/studiepsykolog www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17 Årets tutorer och egenlärare vid IT  Tutorer: www.abo.fi/student/gulistutorwww.abo.fi/student/gulistutor  Egenlärare: www.abo.fi/institution/it_egenlarare 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – följer upp studentens studier och planering av studier (via studieplan), bekräftar att allt är ok eller påpekar då planerna inte är vettiga (utgångspunkt 60 sp per läsår, att man kommer igång med biämnet eller språkstudierna tillräckligt tidigt i studierna och inte bara koncentrerar sig på huvudämnet etc.) – ger ämnesspecifik handledning (i vilken ordning ska man läsa kurser, vilka biämneskombinationer är vettiga/rekommenderade med just det huvudämnet, vad kan man jobba med i framtiden, hjälper med ämnesspecifik studieteknik)  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, använda hemområdet, printning, använda MinPlan – Kontrollerar att gulnäbbarna har gjort en studieplan och anmält sig till kurser – Går igenom studiehandbok och undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista www.abo.fi/student/checklistawww.abo.fi/student/checklista 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 Studierådgivarens rådgivning  om t.ex. helheten (vad saknas ännu för examen), tillgodoräknanden, JOO-studier, byte av huvudämne eller utbildning, teknisk hjälp med studieplan (MinPlan) o.s.v.  gällande examensplanering, examensstrukturer, val av biämnen och allt annat tänkbart 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20  Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11: http://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdfhttp://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdf  Egenlärar-tutor-gulisträff  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff kring studietekniska frågor (ex. efter första tenten om vad tänka på då skriver tent + annan ämnesspecifik studieteknik)  Efter 30.9: Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan Egenlärarträffar åk 1, förslag 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – DT, må 25.8.2014 kl. 14-15, aud Catbert – DV, må 25.8.2014 kl. 14-15, aud Cobol – IS, ti 26.8.2014 kl. 13-14, aud Catbert  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 För egenlärar-tutordiskussionen idag, bl.a.  Vad är bra att tänka på i introduktionen av nya studerandena, så att de kommer igång med sina studier på ett bra sätt och integreras i ÅA-miljön?  Vad anser egenlärarna att är viktigt att tutorerna framför åt sina gulisar?  Vad anser tutorerna att är viktigt att egenlärarna gör med och för gulisarna? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Ev. övriga frågor och ärenden? 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser