Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för BioVet 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för BioVet 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för BioVet 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna – Rådgivning – Antagningen – Inskrivning – Studiehandboken, undervisningsprogrammet och kursinfo  Introduktionen i studierna och i MinPlan för årets gulnäbbar  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Ev. andra frågor 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Aktuellt från studiekansliet  Personalen på studiekansliet (Gripen, Tavastgatan 13)  Studiechef Pia-Maria Kallio  Studierådgivare Heidi Karlsson  Studiesekreterare Jessica Lindroos  Studierådgivaren handleder studerande på kandidatnivån  Studiechefen handleder studerande på magisternivån 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4  Antagningen 2014  Emottagna studieplatser: – Biokemi 11 (22), Cellbiologi 13 (22), Miljöbiologi 14 (20), Farmaci 24 (31), Biomedical Imaging 9 (13), Biovetenskap med inr. farmaci 8 (8), Biokemi mag.nivån 2 (3)  Inskrivningen  Inskrivningen för första årets studerande sker 25.8-5.9.2014 (efter det vet vi hur många som inleder sina studier detta läsår)  Inskrivningen sker i Gripen, vån. 2 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Studiehandboken, UP och kursinfo  Studiehandboken finns på webben som en pdf-fil: Institution > Studier > Studiehandbok (högst upp i menybalken): www.abo.fi/institution/biovetstudiehandbok www.abo.fi/institution/biovetstudiehandbok Alla institutioners studiehandböcker och biämnesinfo finns även på studentportalen: www.abo.fi/student/studiehandbokwww.abo.fi/student/studiehandbok  Undervisningsprogrammet finns på webben som en pdf-fil www.abo.fi/student/undervisningsprogram Ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart  Kursinformationen finns på webben: www.abo.fi/student/kurser www.abo.fi/student/kurser 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Ändringar inför 2014-2015  Farmaci, kandidatexamen: Kursen kunskapsinventering (1 sp) faller bort -> mängden fritt valbara studier ökar med 1 sp till totalt 10 sp 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Introduktion i studierna för åk 1 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 Introduktion i studierna  Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se www.abo.fi/student/en/orient www.abo.fi/student/en/orient  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdag 27-29.8.2014 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se www.abo.fi/student/en/studieorientering www.abo.fi/student/en/studieorientering 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9 MinPlan-handledning för åk 1  Presentation av MinPlan under studieorienteringen tisdag 26.8 kl. 10.15-11.00 aud. A, Gadolinia  Studierådgivare Heidi och gulnäbbarna träffas i ämnesvisa grupper i datorklass inom september, tidpunkten överenskoms med tutorerna och egenläraren  Egenlärarna handleder egenstudenterna under september  Studieplanen lämnas in till egenläraren för granskning och godkännande inom september  April/Maj: ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan- relaterade frågor  Egenlärarna handleder egenstudenterna under maj  Studieplanen lämnas in till egenläraren för godkännande för terminsanmälan senast 31.5.2015 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguiden i MinPlan ingår i Studienyckeln  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan www.abo.fi/student/minplanmanualer (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Studienyckeln - packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen - finns på www.abo.fi/student/guiderwww.abo.fi/student/guider  se videopresentation av innehållet i guiden på www.abo.fi/student/guider www.abo.fi/student/guider  se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen blogs.abo.fi/lararbloggen 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12 Lärcentret påminner om aktuell info via facebook  Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar  www.facebook.com/larcentret www.facebook.com/larcentret  bokmärke finns i guliskassen 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finns endast på webben www.abo.fi/student/guider Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13 25.8.2014

14 Kurser och handledning som stöder studiefärdigheterna och -förmågan  Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Nätkurser á 1 sp i studieteknik och informationssökning – www.abo.fi/stodenhet/asf www.abo.fi/stodenhet/asf  Kortkurser i infosökning för naturvet. och tekniska ämnen – Lär dig söka information i Nelli-portalen 20.10.2014 kl. 15-17 – Lär dig hantera citat och referenser mhja RefWork 27.10.2014 kl. 15-17  Studiepsykologverksamhet – Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg – Spännargruppen startar i oktober – www.abo.fi/student/studiepsykolog, www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet www.abo.fi/student/studiepsykolog www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 Årets tutorer och egenlärare vid BioVet  Tutorer: www.abo.fi/student/gulistutorwww.abo.fi/student/gulistutor  Egenlärare: www.abo.fi/institution/biovetegenlarare 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – följer upp studentens studier och planering av studier (via studieplan), bekräftar att allt är ok eller påpekar då planerna inte är vettiga (utgångspunkt 60 sp per läsår, att man kommer igång med biämnet eller språkstudierna tillräckligt tidigt i studierna och inte bara koncentrerar sig på huvudämnet etc.) – ger ämnesspecifik handledning (i vilken ordning ska man läsa kurser, vilka biämneskombinationer är vettiga/rekommenderade med just det huvudämnet, vad kan man jobba med i framtiden, hjälper med ämnesspecifik studieteknik)  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, använda hemområdet, printning, använda MinPlan – Kontrollerar att gulnäbbarna har gjort en studieplan och anmält sig till kurser – Går igenom studiehandbok och undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista www.abo.fi/student/checklistawww.abo.fi/student/checklista 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18 Studierådgivarens rådgivning  om t.ex. helheten (vad saknas ännu för examen), tillgodoräknanden, JOO-studier, byte av huvudämne eller utbildning, teknisk hjälp med studieplan (MinPlan) o.s.v.  gällande examensplanering, examensstrukturer, val av biämnen och allt annat tänkbart 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 Egenlärarträffar åk 1, förslag  Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11: http://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdfhttp://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdf  Egenlärar-tutor-gulisträff  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff efter första tenten – Diskussion om hur tenten gick och vad tänka på då skriver tent i ämnet + annan ämnesspecifik studieteknik  Efter 1.12: Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – Kom överens om tidpunkt tillsammans!  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 För egenlärar-tutordiskussionen idag, bl.a.  Kom överens om tidpunkt för egenlärar-tutor- gulisträff  Vad är bra att tänka på i introduktionen av nya studerandena, så att de kommer igång med sina studier på ett bra sätt och integreras i ÅA-miljön?  Vad anser egenlärarna att är viktigt att tutorerna framför åt sina gulisar?  Vad anser tutorerna att är viktigt att egenlärarna gör med och för gulisarna? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 Ev. övriga frågor och ärenden? 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för BioVet 25.8.2014 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser