Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte om MinPlan / KDB med studiechefer m.fl. 11.5.2012 MonicaN&Tove F 1 Lc-pcinst/MinPlan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte om MinPlan / KDB med studiechefer m.fl. 11.5.2012 MonicaN&Tove F 1 Lc-pcinst/MinPlan."— Presentationens avskrift:

1 Möte om MinPlan / KDB med studiechefer m.fl. 11.5.2012 MonicaN&Tove F 1 Lc-pcinst/MinPlan

2 Dagens ärenden Testning Tidtabell för ibruktagning av förändringar KDB för lärar- och instrollerna KDB för studentrollen Instrollens flikar Diverse ändringar Lägeskoll 2

3 Testning och tidtabell för implementering av uppdateringar Testning – Egenlärarrollen – Lärarrollen, bl.a. Information, Studiehandbok, Tentamen, Våra studerande – Studentrollen, bl.a. Studiehandbok, Tentamen – Instrollen, bl.a. Information, Studiehandbok, Tentamen, Våra studerande, + Institutionens kurser – KDB: skapa kurser, studentens vy av kursinfo Tidtabell – v. 34 – synliga i ’riktiga’ MinPlan – Guiderna görs färdiga med hjälp av test-minplan före det 3

4 KDB för lärar- och instrollerna 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Bilaga: 11

12 12

13 13

14 Studentens vy av kursbeskrivningar Kurs: Ort: Anordnande enhet + ämne: Termin/period: Tidpunkt: Bokningsinformation: (ev. sista ifall dyrt flytta in hit) Målgrupp: Kan avläggas på distans: Förhandsanmälan krävs i MinPlan:/Förhandsanmälan krävs till ÖPU: /Övrig förhandsamälan krävs: Målsättningar och innehåll: Lärandemål: Allmänfärdigheter: Utvärdering: Examinationsformer: Undervisningsformer och arbetsmängd: Övrig information: Ämnesansvarig: Kursansvarig: Litteratur: (skild del) Bokningsinformation: (skild del) 14

15 Instrollen 15

16 Information-fliken Guider och begrepp

17 Egenlärar och tutor-fliken Fliken ”Sammandrag” > Lista

18 Studiehelheter-fliken Ämneslistan städas upp (tabeller/STURE) > påverkar kurssökning & biämnessökning (för stud & lärare), lärarrollens Studiehelheter-flik

19 Institutionens kurser-fliken ”Sök kurser”- fliken som ingångsflik

20 Institutionens kurser För att kunna godkänna många kurser på en gång: På Status-raden läggs till alternativet ”Kursförslag”

21 Studiehandboken (alla roller) Kommer att se ut så här (en flik): – Allmän information (textfält, kan ladda upp filer – nytt fält) – Studiehandböcker (studiekanslierna sätter in info – nytt namn för nuvarande Allmänna uppgifter) – Utbildningarnas strukturer döljs – Studiehelheter (blir kvar) – Kursbeskrivningar (nytt namn för nuvarande Studieprestationer)

22 Övrigt Våra studerande – samma ändringar som för lärarrollen – Sökning på matr.nr och på Alla (inster), Reset- knapp, ”Våra stud”> ”Sök stud” Anmälningar och Tentamen – samma ändringar som för lärarrollen – Främst namn-ändringar Hjälp-knappen i menyn > Guider Sök kurser- knapp läggs till i menyn

23 Diverse 23

24 Förslag på diverse ändringar (ur ”Jocki’s Excel-List”) Under "Sök kurser": dölj knapparna "Handikapp", "Öpu-kurs" och "Nätbaserad" Resursbokningen: borde kunna boka utrymme på flera kurskoder (så att bokningen/kursen skulle synas i läsordningen för alla kurskoder som har gemensamt utrymme, ex. Gemensamma seminarier för rättsvetarnas huvudämnen) KDB: printa till pdf bättre tillgängligt (ännu aktuellt efter att studiehandboksinfon ändras? Hur kommer lärare lättast åt programplan (”obearbetad studieplan”)? > Info 24

25 Lägeskontroll? För extrastuderande (under inst CLL) och för utbytesstuderande (under inst FoU) skapas tomma programplaner. ÖPU:s studievägledare resp. IE fungerar som motsv. egenlärare 25


Ladda ner ppt "Möte om MinPlan / KDB med studiechefer m.fl. 11.5.2012 MonicaN&Tove F 1 Lc-pcinst/MinPlan."

Liknande presentationer


Google-annonser