Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 26.8.2013 Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 26.8.2013 Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 26.8.2013 Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna – Inskrivning och rådgivning – Antagningen – Studiehandboken, utbildningsprogram och kursinformation  MinPlan: handledningen  Guider och information åt nya studenterna  Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Ev. andra frågor 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Inskrivning och rådgivning  Inskrivningen för första årets stud. sker 26.8.-6.9.2013 (därefter vet vi hur många stud. som inleder studierna detta läsår)  Inskrivningen sker i Gripen, 2 vån. (studiekansliet)  studiechef Ulla Bäckström (handledning mag.nivån)  studierådgivare Kerstin Fagerström (handledning kand.nivån)  studiesekreterare Maria Hertell-Jalava (sture, TeRes)  byråsekreterare Mary-Ann Hamberg-Ahola (tenter)  Öppethållningstider på Gripen: må-fre 10-15 (vån 1), må-to 10-15 (vån 2) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Antagningen  Mottagit studieplatsen: – Kemiteknik 42 st (60 antagna) – Fysik 11 st (37 antagna) – Geologi och mineralogi 10 st (17 antagna) – Kemi 7 st (32 antagna) – Matematik 18 st (38 antagna) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Studiehandboken  KT-studiehandboken finns på webben: www.abo.fi/institution/ktstudiehandbok www.abo.fi/institution/ktstudiehandbok  NatVet-studiehandboken finns på webben: www.abo.fi/institution/natvetstudiehandbok www.abo.fi/institution/natvetstudiehandbok  Alla insters studiehandböcker, inkl. biämnen, finns samlade på www.abo.fi/student/studiehandbok www.abo.fi/student/studiehandbok 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Undervisningsprogram  finns på webben: www.abo.fi/student/undervisningsprogram www.abo.fi/student/undervisningsprogram – ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Kursinformation  Kursinformationen finns fr.o.m. ht 2013 på webben: www.abo.fi/student/kurser 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 MinPlan 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9 Egenlärarens och tutorernas studenter, vårens granskningar  Gulnäbbarna tilldelas egenlärare och tutorer efter att de närvaroanmält sig och finns i systemen.  Endast de som närvaroanmäler sig får en egenlärare och tutor.  Tutorerna hittar sina gulisar under fliken ”Min tutorgrupp” och egenlärarna hittar sina egenstudenter under fliken ”Egenlärarens studenter”  Vårens granskningsprocess förlängdes till hösten och studieplanerna skall vara inlämnade, granskade och godkända senast 13.9. 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10 Handledningen i studieplaneringsverktyget MinPlan vid KT och NatVet, hösten 2013  V. 35 (studieorientering): KT: fredag 30.8 kl 12.15 i pc-klass Galvani, ASA NatVet: onsdag 28.8 kl 10.15 i Aud A, Gadolinia  KT: tutorerna hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklass har bokats: KT: 6.9 kl. 13.15-14.45 i Axelias pc-klass  NatVet: Kerstin, tills. med egenlärare och tutorer, handleder gulisarna i september; tar kontakt senare om tiden  KT: senast 30.9 inlämning av studieplanen (funktionen ”för rådgivning”), kommentarer av egenläraren  Natvet: inlämning senast 31.10 (funktionen ”för rådgivning”) kommentarer av egenläraren

11 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguide i MinPlan ingår i Serviceguiden  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan www.abo.fi/student/minplanmanualer (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12 Guider och information åt gulisar 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Guider åt gulisar - packas i kasse som de får ta vid inskrivningen - finns på www.abo.fi/student/guiderwww.abo.fi/student/guider 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Lärcentret påminner om aktuell info via facebook  Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar  www.facebook.com/larcentret www.facebook.com/larcentret  bokmärke finns i guliskassen 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 Information om och materialet från studieorienteringen  www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se www.abo.fi/student/en/orient www.abo.fi/student/en/orient  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdag 2.9.2013 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se www.abo.fi/student/en/studieorientering www.abo.fi/student/en/studieorientering 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finns endast på webben www.abo.fi/student/guider Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17 Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18 Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/stodenhet/asf (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.fi www.abo.fi/stodenhet/asflarcentret@abo.fi  Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Akademiska studier 1 sp (nätkurs) – Studieteknik 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) – Kvalitet 1 sp (nätkurs) – Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)  Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp  Lärcentret: Tutorskap 2 sp 1-7 sp för förtroendeuppdrag

19 Kortkurser i informationssökning  Lär dig söka information i Nelli - portalen för databaser, e-tidskrifter och e-resurser, 2 h 19.11.2013 kl. 10-12, för naturvetenskapliga eller tekniska ämnen PC-klass Stansen, ASA  Lär dig hantera citat och referenser mhja RefWork, 2 h 3.12.2013 kl. 10-12, för naturvetenskapliga eller tekniska ämnen PC-klass Stansen, ASA Närmare information och anmälan: www.abo.fi/stodenhet/informationskompetens www.abo.fi/stodenhet/informationskompetens 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Lärcentrets klinikverksamhet för studerande För alla åk  Handledning i användning av kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning  Spännargruppen (start på våren) För kand- & graduskribenter  Kand- och graduklubben (start i oktober)  Kand- och gradukliniken  Individuell IT-handledning www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet Kontakt: larcentret@abo.filarcentret@abo.fi 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 Studiepsykologverksamhet  Studiepsykologen hjälper i bl.a. följande teman: Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering; Försämrad, borttappad studiemotivation; Svårigheter med uppsatsskrivandet; Tankar om att byta studieinriktning; Upptagning av gamla studier; (Misstanke om inlärningssvårigheter); Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm.  Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Studiepsykologen kan också inbjudas till ämnet/kurs. Åbo Akademis studiepsykolog i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg Mottagning: Lärcentret, ASA B-huset Bokning: studiepsykolog@abo.fi, tfn 02-215 4691 www.abo.fi/student/studiepsykologstudiepsykolog@abo.fi www.abo.fi/student/studiepsykolog 21 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

22 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Årets tutorer och egenlärare vid KT och NatVet  Tutorer: www.abo.fi/student/gulistutorwww.abo.fi/student/gulistutor  Egenlärare: www.abo.fi/institution/kt_egenlarare www.abo.fi/institution/natvet_egenlarare 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – Hjälper med planering av studierna – Ger råd på och granskar studieplanen – Diskuterar huvudämnes- och biämnesval, ger goda råd om studiehelheter – Studieteknisk handledning (ämnesspecifik) – Hjälper studerande få helhetsbild av studierna – Integrering i akademiska samfundet – Finns där då studerandena upplever att studierna inte framskrider som de ska  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, använda hemområdet, printning, använda MinPlan – Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista www.abo.fi/student/checklistawww.abo.fi/student/checklista 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – Kemiteknik: tisdag 27.8 kl 13, Salin – NatVet-ämnena: kom idag överens om tidpunkt !  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25

26 För egenlärar-tutordiskussionen idag, bl.a.  Kom överens om tidpunkt för egenlärar-tutor- gulisträff (NatVet)  Vad anser egenlärarna att är viktigt att tutorerna framför åt sina gulisar?  Vad anser tutorerna att är viktigt att egenlärarna gör med och för gulisarna? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 26

27 Övriga egenlärarträffar åk 1, förslag  Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11: http://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdfhttp://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdf  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff efter första tenten – Diskussion om hur tenten gick och vad tänka på då skriver tent i ämnet + annan ämnesspecifik studieteknik (ex. hur skriva tekniska rapporteringar)  Efter 30.9 (KT): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Efter 31.10 (NatVet): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 27

28 Ev. övriga frågor och ärenden? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 28


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 26.8.2013 Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser