Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna – Rådgivning – Antagningen – Inskrivning – Studiehandboken, undervisningsprogrammet och kursinfo  Introduktionen i studierna och i MinPlan för årets gulnäbbar  Guider och information åt nya studerandena  Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Ev. andra frågor 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Aktuellt från studiekansliet  Personalen på studiekansliet (Gripen, Tavastgatan 13)  Studiechef Pia-Maria Kallio  Studierådgivare Heidi Karlsson  Studiesekreterare Jessica Lindroos  Studierådgivaren handleder studerande på kandidatnivån  Studiechefen handleder studerande på magisternivån 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4  Antagningen 2013  Emottagna studieplatser: – Biokemi 10 (20), Cellbiologi 13 (22), Miljöbiologi 17 (22), Farmaci 29 (32), Biomedical Imaging 12 (18), Biovetenskap med inr. farmaci 4 (6), Biokemi mag.nivån 1, Miljöbiologi mag.nivån 1  Inskrivningen  Inskrivningen för första årets studerande sker 26.8-6.9.2013 (efter det vet vi hur många som inleder sina studier detta läsår)  Inskrivningen sker i Gripen, vån. 2 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Studiehandboken, UP och kursinfo  Studiehandboken finns att ladda ner på webben som en pdf-fil: Institution > Studier > Studiehandbok (högst upp i menybalken): www.abo.fi/institution/biovetstudiehandbokwww.abo.fi/institution/biovetstudiehandbok – Samtliga institutioners studiehandböcker är nu uppbyggd lika och hittas på motsvarande ställe. Alla insters studiehandböcker och biämnesinfo finns även på studentportalen: www.abo.fi/student/studiehandbokwww.abo.fi/student/studiehandbok  Undervisningsprogrammet finns att ladda ner på webben som en pdf-fil www.abo.fi/student/undervisningsprogram www.abo.fi/student/undervisningsprogram ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart  Kursinformationen finns fr.o.m. ht 2013 på webben: www.abo.fi/student/kurser www.abo.fi/student/kurser 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Ändringar inför 2013-2014  Miljöbiologi, kandidatexamen: – Fysiologiska laborationer med statistik 10 sp > 8 sp – Nya kurser: •Laboratoriesäkerhet, del 1 (kemi) 1 sp •Laboratoriekunskap (cellbiologi) 3 sp 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Introduktion i studierna för åk 1 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 Information om och materialet från studieorienteringen  Information för nya studerande v. 35 www.abo.fi/student/studieorientering Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se www.abo.fi/student/en/orient www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/en/orient  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdag 2.9.2013 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se www.abo.fi/student/en/studieorientering www.abo.fi/student/en/studieorientering 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9 MinPlan-handledning för åk 1/  Presentation av MinPlan under studieorienteringen torsdag 29.8 kl. 11.15-12.00 aud. A, Gadolinia  Studierådgivare Heidi och gulnäbbarna träffas i ämnesvisa grupper i datorklass inom september, tidpunkten överenskoms med tutorerna och egenläraren  Egenlärarna handleder egenstudenterna under november  Studieplanen lämnas in till egenläraren för granskning och godkännande senast 30.9  April/Maj: ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan- relaterade frågor  Egenlärarna handleder egenstudenterna under maj  Studieplanen lämnas in till egenläraren för godkännande för terminsanmälan senast 31.5.2014 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguide i MinPlan ingår i Serviceguider  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan www.abo.fi/student/minplanmanualer (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Guider åt gulisar - packas i kasse som de får ta vid inskrivningen - finns på www.abo.fi/student/guiderwww.abo.fi/student/guider 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12 Lärcentret påminner om aktuell info via facebook  Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar  www.facebook.com/larcentret www.facebook.com/larcentret  bokmärke finns i guliskassen 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finns endast på webben www.abo.fi/student/guider Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15 Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/stodenhet/asf (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.fi www.abo.fi/stodenhet/asflarcentret@abo.fi  Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Akademiska studier 1 sp (nätkurs) – Studieteknik 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) – Kvalitet 1 sp (nätkurs) – Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)  Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp  Lärcentret: Tutorskap 2 sp Sp för förtroendeuppdrag

16 Lärcentrets klinikverksamhet för studerande För alla åk  Handledning i användning av kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning  Spännargruppen För kand- & graduskribenter  Kand- och graduklubben  Kand- och gradukliniken  Individuell IT-handledning www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet Kontakt: larcentret@abo.filarcentret@abo.fi 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17 Studiepsykologverksamhet  Studiepsykologen hjälper i bl.a. följande teman: Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering; Försämrad, borttappad studiemotivation; Svårigheter med uppsatsskrivandet; Tankar om att byta studieinriktning; Upptagning av gamla studier; (Misstanke om inlärningssvårigheter); Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm.  Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Studiepsykologen kan också inbjudas till ämnet/kurs. Åbo Akademis studiepsykolog i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg Mottagning: Lärcentret, ASA B-huset Bokning: studiepsykolog@abo.fi, tfn 02-215 4691 www.abo.fi/student/studiepsykologstudiepsykolog@abo.fi www.abo.fi/student/studiepsykolog 17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

18 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 Årets tutorer och egenlärare vid BioVet  Tutorer: www.abo.fi/student/gulistutorwww.abo.fi/student/gulistutor  Egenlärare: www.abo.fi/institution/biovetegenlarare 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – Hjälper med planering av studierna – Ger råd på och granskar studieplanen – Diskuterar huvudämnes- och biämnesval, ger goda råd om studiehelheter – Studieteknisk handledning (ämnesspecifik) – Hjälper studerande få helhetsbild av studierna – Integrering i akademiska samfundet – Finns där då studerandena upplever att studierna inte framskrider som de ska  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, använda hemområdet, printning, använda MinPlan – Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista www.abo.fi/student/checklistawww.abo.fi/student/checklista 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – Kom överens om tidpunkt tillsammans!  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna •välkomnar studerandena till institutionen/ämnet •berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! •berättar allmänt om examen och kursval •visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan •diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering •ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser •visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 Övriga egenlärarträffar åk 1, förslag  Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11: http://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdfhttp://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdf  Efter 30.9: Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Hösten (förslagsvis efter att studieplanen inlämnats): individuella träffar  Hösten: Gruppträff efter första tenten – Diskussion om hur tenten gick och vad tänka på då skriver tent i ämnet + annan ämnesspecifik studieteknik  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Ev. övriga frågor och ärenden? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser