Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärarträff för KT och NatVet 20.5.2014 Kerstin Fagerström och Tove Forslund Dagens material publiceras på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärarträff för KT och NatVet 20.5.2014 Kerstin Fagerström och Tove Forslund Dagens material publiceras på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärarträff för KT och NatVet 20.5.2014 Kerstin Fagerström och Tove Forslund Dagens material publiceras på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb 1 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

2 Dagens program  Aktuellt från studiekansliet  Granskning och godkännande av studieplanen inför läsåret 2014-2015  Stöd för kursutvärdering (blankettmallar, god praxis etc)  Diskussion kring uppföljningen av studenterna och om vad som kan göras för att få studenterna att avlägga kurser som blivit "hängande" eller komplettera med alt. kurser  Diskussion och frågor enligt era önskemål! 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Aktuellt från studiekansliet Personal på studiekansliet (KT och NatVet) under hösten 2014: Ulla, Kerstin, Maria och Mary-Ann Övergångsperiod under hösten 1.1.2015: Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Ulla Bäckström, utbildningskoordinator Luzilla Backa, studierådgivare (Vasa, energiteknik) Kerstin Fagerström, studierådgivare Heidi Karlsson, studierådgivare Maria Hertell-Jalava, studiesekreterare Jessica Lindroos, studiesekreterare Mary-Ann Hamberg Ahola, byråsekreterare Christel Engblom, avd.sekreterare (49 %) 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Aktuellt från studiekansliet forts. 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Aktuellt från studiekansliet forts. 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5  NatVet: – Två nya kurser i matematik: Stokastisk modellering, 10 sp, F Ordinära differentialekvationer, 10 sp, F

6 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6  CSK föreslår att den rekommenderade studiegången ändras så att KOMMUNIKATION är på tredje året för alla ämnen.  Kurserna öppnas i MinPlan redan i maj. Påminn gärna era studenter då kurserna fylls snabbt.

7 Aktuellt från studiekansliet forts. Ansökan  Ansökningstiden till de engelskspråkiga programmen utgick 30.1.2014. – MPCE: 19 antogs + 7 villkorligt (kvot: 25 och totalt sökte 51) 7 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

8  Ansökningstiden till endast magister- nivån för inhemska sökande utgick 30.4. – KT : processkemi 1 process- och systemteknik 2 Linjen i energiteknik i Vasa 22 Tver 3 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9  NatVet: Kemi 2 Geologi 1 Matematik 1 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10  Ansökningstiden till grundnivån (kand + mag) utgick 1.4.2014. I år sökte totalt 2715 personer till akademin (ifjol 3030). En liten nedgång från ifjol men bättre än alla tidigare år med undantag av 2013. 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Aktuellt från studiekansliet forts.  Preliminära ansökningssiffror (kand&mag.nivån): 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11 Ämne1 preferens 2014 Alla sökande 2014 1 preferens 2013 Alla sökande 2013 Fysik21473766 Geologi27453967 Kemi32643875 Matematik25534883 Kemiteknik8412881142

12 Aktuellt från studiekansliet forts. Urvalsprov NatVet urvalsproven infaller i år under vecka 22: måndag 26.5 och tisdag 27.5 DIA-urvalsproven infaller tisdag 27.5 och onsdag 28.5. 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Aktuellt från studiekansliet forts. Gemensam antagning (KSHJ)  Gemensam antagning första gången våren 2015  Inmatning av information och material sker vid studiekansliet (studierådgivaren) i huvudsak under maj-juni.  Material till en del av fälten i KSHJ kommer från ämnena (utbildningsplaneraren) deadline är 9.5.  Viss information förs in central av studentexpeditionen för hela ÅA. 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Aktuellt från studiekansliet forts. Studierätter som tar slut  Alla vars studietid tar slut 31.7.2014 eller 31.12.2014 fick brev i början på mars.  Listor över studenterna som fått brev har skickats till ämnena  Tid att anhålla om tilläggstid (förlängning) tills 30.4 (anhållan + studieplan + eventuella sjuk/läkarintyg)  Beslut om eventuell förlängning senast 15.6  Förlängning kan fås för kandidat+magisterexamen max. 2 (+1) år. Endast magisterexamen max. 1(+1) år, endast kandidatexamen max. 1(+1) år  Listor över vem som fått förlängning och på dem vars studietid tar slut skickas till ämnena under sommaren efter att besluten gjorts. 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 Aktuellt från studiekansliet forts. Examina  Anhållan om betyg görs med en blankett. Blanketten, tidtabellen för betygsanhållan och betygsdagarna hittas på webben:  Institutioner > Institutionen för naturvetenskaper > Studier > Nästan färdig > Anhållan om betyg och slutbedömning  Institutioner > Institutionen för kemiteknik > Studier > Nästan färdig > Anhållan om betyg och slutbedömning Kom ihåg:  Krav på avlagd kandidatexamen före inledandet av avhandlingsarbetet pro gradu  En ifylld bedömningsblanketten (finns under Blanketter på nätet) bifogas avhandlingen då den skickas till Språkcentret för språkgranskning.  Plagiatgranskning för alla avhandlingar! 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 Aktuellt från studiekansliet forts. Läsåret 2014-15  Studiehandboken uppdateras på webben (juni).  studiehandboken i MinPlan uppdateras inte längre.  UP finns endast på webben som tidigare, små uppdateringar kan enligt behov göras inför varje ny period.  Studieorientering vecka 35, må-fre.  Måndag 25.8 tutorskolningens andra del + tutor&egenlärarträff  Egenlärare för årskullen 2014 16 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

17 Granskning och godkännande av studieplanen  Tidtabellen för studenter och egenlärare:  Inlämning av planen inom maj  Granskning och godkännande under juni-aug.  Studenterna har fått e-post med uppmaningen att uppdatera sina studieplaner 17 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

18 Granskning och godkännande av studieplanen forts.  kontrollera att studenten har tidsbestämt kurser till en omfattning av ca 60 sp  kontrollera att inga kurser (kursnamn) lyser röda i planen (röda kurser förhindrar det slutgiltiga godkännandet av studieplanen)  kontrollera att studenten har valt eventuellt biämne och fritt valbara studier. Första årets studerande behöver ännu inte veta vilket biämne de tänker läsa, men det är bra om egenläraren påminner om att valet ska göras i något skede. Studerandes planer kan godkännas utan att biämne eller fritt valbara studier har valts in så länge som studenten har tillräckligt många kurser/studiepoäng i sin studieplan för att kunna tidsbestämma ca 60 sp.  kontrollera fritextrutan i slutet av studieplanen för eventuella förklaringar om biämnesval, fritt valbara studier, studentutbyte utomlands, militärtjänstgörings osv. 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19 Egenlärarens studenter > Egenlärarens granskningar

20 9.5.2014 20 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

21 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21 2 3 4

22 Problem i studieplanerna – vad göra?  Studenterna kan inte använda MinPlan – Hänvisa till e-guiderna [Guider]  Studenten kan inte skicka in planen – Kontrollera att studenten har satt den önskade studieplanen som aktiv studieplan, inte som utkast [Sätt som studieplan]  Planen är inlämnad för fel typ av granskning – Returnera planen och be dem skicka in den på nytt för rätt typ av granskning  MinPlan påstår att viss kurs inte är avlagd (men kursen syns nog i STURE) – Kursen har en ny kurskod – kursen har plockats in i MinPlan med den gamla kurskoden – Kursen har inte plockats in i MinPlan – Sp för en kurs syns i MinPlan först dagen efter att de förts in i STURE (sp för en ÖPU-kurs syns i MinPlan först efter att de också matats in i STURE)  Studier på magisternivå nästa läsår, men ännu inte kandidatexamen  De gör studieplan för annan utbildning eller med ”konstiga” biämnen 9.5.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 System för kursutvärdering: Elektronisk utvärdering med e- blankett och sammanställning i excel 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 23

24 ÅA:s examensstadga (73 §)  Institutionen ska systematiskt samla in respons från studerande. Insten ska besluta om – vilka kurser som utvärderas – hur och med vilken tidtabell utvärdering sker – vilka frågor som ställs – vilken skala som används samt – när och hur utfallet meddelas studerandena, lärarna och den ämnesansvarige  Tre olika utvärderingar – Studieklimatundersökningar (Lärcentret) – Arbetslivsenkäter (Arbetsforum) – Kursutvärderingar (institutionerna)  Institutionerna ska årligen behandla responsen (från alla tre utvärderingar) och besluta om åtgärder 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 24

25 God praxis för kursutvärdering  Gemensamma frågor för hela institutionen (vid behov med möjlighet till egna frågor) – Modeller för blanketter (frågorna)  Elektroniska blanketter i e-lomake – Andra insters blanketter kan kopieras och modifieras enligt behov – Modellblankett vid insten som alla lärare kopierar (möjlighet till egna modifieringar) – Instens alla kurser utvärderas i samma blankett, studenten väljer kurs i drop-down (identiska frågor för alla)  Sammanställning av utvärderingarna – Per kurs i excel (ex. http://web.abo.fi/lc/guider/kursutvardering-inkopiering- utskrift.xlsx )http://web.abo.fi/lc/guider/kursutvardering-inkopiering- utskrift.xlsx  Övrig utvärdering: – Utvärdering av avhandlingshandledning (exempelblankett) – Lärarens utvärdering av kursen (exempelblankett)  Hur få studenterna att besvara? – Obligatorisk övningsuppgift (möjlighet följa upp också i e-lomake vem som svarat) – Se Simbergs presentation (IPL): Hur motivera studerande att fylla i kursutvärderingar? https://connect.vasa.abo.fi/p8i9g4mwrmt/ https://connect.vasa.abo.fi/p8i9g4mwrmt/ 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 25

26 Processen att ta i bruk gemensamt system för kursutvärdering  Kontrollera institutionens beslut om kursutvärdering  Bestäm frågor (samma/olika för olika typer av undervisning)  Skapa elektronisk(a) blankett(er)  Gör underlag för sammanställning  Ge studenterna möjlighet att utvärdera  Läraren utvärderar själv kursen  Informera studenterna: resultaten av utvärderingen och åtgärder som ska/har vidtagits på basis av utvärderingarna  Använd resultaten av utvärderingen för att utveckla kursen/utbildningen 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 26

27 Gott råd: Ansvarsperson för instens kursutvärderingssystem  Ser till att det finns en uppdaterad blankett att kopiera alt. matar in och tömmer gemensam blankett efter varje termin (period?)  Ser till att nya lärare får tillgång till blankettmallen/-mallar  Hjälper läraren sammanställa alt. sköter sammanställningen av resultaten i excel 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 27

28 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 28 E-blankettEgen enkät-funktionen i Moodle-kurs Pappers-blankett Genomföra utvärderingen Några steg för att kunna ta i bruk utvärderingen och för att distribuera till studenterna. Enkelt använda och modifiera.Enklast Få studenterna att besvara Kan kontrollera vem som svarat och vem inte > påminnelse (gruppinbjudan) Om inte obligatorisk uppgift/gruppinbjudan > ev. svårt få in svar. Kan kontrollera vem som svarat och vem inte (men måste gå via loggar, nog lite klumpigt) > kan skicka påminnelse Om alla är närvarande på närstudier > svar av alla Samman- ställa resultaten Rätt enkelt om inte gör ändringar till modellblanketten. Enkelt fastän gör ändringar till blanketten. Moodle gör sammanställningen. Enkelt distribuera resultaten till studenterna. Mycket arbete! ÖvrigtAnonymitet. Enkelt jämföra kurser med varandra. Stabil programvara. Anonymitet. Svårt jämföra kurser med varandra. Anonymiteten ev. riskerad (handstilen bekant, ser vem som lämnar upp vilken blankett) Jämförelse av tillämpningar tillgängliga för alla vid ÅA

29 Stöd för e-lomake och kursutvärdering  www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering – Exempel på kursutvärderingsblanketter – Guide för kursutvärdering m.hj. av e-lomake – Modell för excel-blanketter för sammanställning av resultaten per kurs  E-blankett: www.abo.fi/stodenhet/elomakewww.abo.fi/stodenhet/elomake – E-guide och textguider för e-blankett  Handledning: larcentret@abo.filarcentret@abo.fi 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 29


Ladda ner ppt "Egenlärarträff för KT och NatVet 20.5.2014 Kerstin Fagerström och Tove Forslund Dagens material publiceras på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser