Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieklimatundersökningen 2012 Resultatanalys Analysen gjord av Monica Nerdrum, Camilla Lundström och Ole Karlsson 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieklimatundersökningen 2012 Resultatanalys Analysen gjord av Monica Nerdrum, Camilla Lundström och Ole Karlsson 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget."— Presentationens avskrift:

1 Studieklimatundersökningen 2012 Resultatanalys Analysen gjord av Monica Nerdrum, Camilla Lundström och Ole Karlsson 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1

2 Innehåll 1)Bakgrunduppgifter 2)Studieplanering och studierådgivning 3)Studiefärdigheter och studieförmåga 4)Studiernas struktur och innehåll 5)Studiemiljö 6)Mitt eget kunnande 7)Framtiden 8)Studieorienteringen 9)Arbetet med avhandlingen 10)Internationalisering 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 2

3 Enkäten och svarsprocent 201220112010 Första året198 av 756 (26 %)166 av 681 (24 %)169 av 637 (27 %) Tredje året137 av 503 (27 %)132 av 526 (25 %)124 av 494 (25 %) Femte året113 av 432 (26 %)116 av 523* (22 %)94 av 275(34 %)** Master18 av 42 (43 %)-- Totalt466 av 1733 (27 %)414 av 1730 (24 %)387 av 1406 (28 %)  Enkäten gick ut till alla studerande på första, tredje och femte året (inkl. studerande på andra året i magisterstudier)  I år en egen enkät till de engelskspråkiga magisterstuderandena på andra året  Svarstiden var från 11 april till 3 maj 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 3 * inkl. engelskspråkiga stud. för 2010 och 2011 som sannolikt inte kunde svara på enkäten ** fel i utskicket, alla på femte året fick inte enkäten

4 Antal svar per institution 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 4

5 1) Studieplanering och studierådgivning  Okunskap om stödtjänsterna – Första året: vilka frågor kan ställas till studierådgivarna?  Tröskel att ta kontakt med egenlärare och studierådgivare – Önskar naturligt forum för att träffa dem, i Åbo även en placering närmare utbildningsenheterna – Funderingar om biämnesval och karriärplanering men även konkret om hur man ansöker om betyg  Irritation över att inte heller anställda känner till utbildningssystemet och stödfunktionerna 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 5

6 2) Mina studiefärdigheter och studieförmåga  Studerandena känner glädje av att studera men når inte sina egna målsättningar – För fram hög ambitionsnivå, 60 sp/läsår borde vara möjligt för alla – Tredje året samlar stressen  Studierna försvåras av – Bristande studieteknik – Svackor i motivationen – Första året: Svårt att få kontroll över helheten 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6

7 3) Studiernas struktur och innehåll  Studierna försvåras av – Kurskollisioner (särskilt svårt att passa in biämnen) – Kurser som flyttas eller inhiberas – Kurserna fördelas inte över hela läsåret/veckan, svårt att se hur 60 sp/år ska gå att genomföra  Utveckling av kurserna – Ojämn arbetsmängd för samma studiepoäng – Balansen teori/praktisk nytta – Aktuella fenomen in i undervisningen – Samordning av examinationen 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 7

8 4) Studiemiljö  ÅA:s får gott betyg för sin atmosfär – Studerandena trivs i små enheter med regelbunden kontaktundervisning – Enhetens personal känner dig och bra stämning mellan studerandena – 20 % uppger att de upplevt oönskad ensamhet,  Sämre betyg för personalens likabehandling – Missad tidsgräns ger ingen konsekvens, läraren god vän med vissa studerande, vitsordet påverkas om läraren ifrågasätts 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 8

9 5) Mitt eget kunnande  Fortsättningsvis ganska låg procent studerande som känner till ämnets forskning (femte året 64 %) – Begreppet på forskning baserad utbildning borde göras klarare  Ledarskap/förmanskunskaper har fortfarande låg procent – Signalerar att ÅA:s studerande inte ska sköta chefspositioner i samhället  ÅA utvecklar inte majoritetens förmåga att kommunicera på finska – Kan största delen faktiskt finska på vetenskaplig nivå? 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 9

10 6) Framtiden  Första året: – få avbryter eller byter högskola, viss rörelse inom ÅA för att man insett att man valt fel bransch  Tredje året: – majoriteten fortsätter med magisterstudier på hösten – en tredjedel har oklara framtidsplaner  Femte året: – majoriteten fortsätter med sina magisterstudier, dvs inte färdiga med studierna inom förväntad tid – 24 % vet inte vad de ska göra efter examen – Önskar mer kontakt med arbetslivet – Majoriteten nöjda men skulle byta biämnen, önskar mer handledning om studiehelheten 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 10

11 7) Studieorienteringen  Studieorienteringen fortsätter att pressa in för mycket information på för kort tid  Överlag får tutorerna beröm men i gruppen finns oengagerade individer – Tutorträffarna bra för att få information men också för att bli bekant med andra gulnäbbar – 5 % hade inte fått kontakt med sin tutor  Studerandena önskar mer diskussion om biämnen med egenläraren – Stora variationer i egenlärarverksamheten – 13 % hade inte kontaktats av sin egenlärare 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 11

12 8) Arbetet med avhandlingen  Sen start för en stor grupp – Tredje året: 23 % inleder inte arbetet under tredje året – Femte året: 37 % inleder inte arbetet under femte året  Oklara förväntningar på hur avhandlingen ska utformas särskilt bland kandidatskribenter  Behov att förtydliga handledarens roll  Behov att i början av skrivprocessen införa mer information om – vetenskapligt skrivande – informationssökning och –hantering – referensteknik 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 12

13 9) Internationalisering (utbyte)  ”ÅA ska öka mängden möjligheter för ÅA-studerande... att erhålla unika internationella erfarenheter av hög kvalitet...”  Förvånansvärt många (23 %) meddelar redan på första året att de inte är intresserade av utbyte  Många meddelar ett intresse men på basis av femte årets svar blir utbytesperioden ogjord – Enkäten pekar på skillnader mellan utbildningar  Utbytesstudier har inte ett dåligt rykte men det finns en oro för att studierna förlängs och att det blir ekonomiskt betungande 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 13

14 9) Internationalisering (på hemmaplan)  34 % av studerandena (tredje/femte) hade inte lärt känna en utländsk studerande vid ÅA  41 % på femte året hade inte upplevt en icke-nordisk föreläsare, 12 % hade endast haft inhemska föreläsare  Kompetens för nordisk arbetsmarknad – 71 % positiva på femte året, 10, 5 % negativa  Kompetens för internationell arbetsmarknad – 60 % positiva på femte året, 15 % negativa  Åsikterna går isär om ifall ÅA (studiemiljö/utbildningar) ska försöka bli mer internationellt 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14

15 Studieklimatundersökningens rapporter publiceras på webbsidan www.abo.fi/student/studieklimat www.abo.fi/student/studieklimat 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 15


Ladda ner ppt "Studieklimatundersökningen 2012 Resultatanalys Analysen gjord av Monica Nerdrum, Camilla Lundström och Ole Karlsson 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget."

Liknande presentationer


Google-annonser