Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Egenlärarträff vid TkF 16.5.2008 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Egenlärarträff vid TkF 16.5.2008 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 1 Egenlärarträff vid TkF 16.5.2008 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb

2 2 Dagens program Information om övergången till nya studiesystemet och övrig information från fakulteten MinPlan och rådgivningen av studerandena –Resultat från utvärdering av MinPlan med studerandena hösten 2007 –Goda råd/tänka-på inför genomgången av studieplansgenomgången i maj –eGuiderna för MinPlan https://www.abo.fi/student/minplanmanualer (feedback, vilka andra guider kunde behövas) https://www.abo.fi/student/minplanmanualer –Diskussion om "problematiska" rådgivningsfall –Egenlärarens arbetsmängd Arbetsforum presenterar sina tjänster och redogör kort för resultaten från rapporten "Fem år i arbetslivet" om hur utbildningen enligt utexaminerade motsvarar arbetsmarknadens krav Ev. övrig information och frågor

3 3 Information från fakulteten Information om övergången till nya studiesystemet Vårens och sommarens tidtabell: Insiktsblanketter, tentamina, kandidatavhandlingar och avhandlingar pro gradu bör åtgärdas utan dröjsmål. Tillämpa stor flexibilitet beträffande tentamensmöjligheter för de sista prestationerna inför examen. Om samtliga prestationer är godkända före 1.8.2008 kan betyg skrivas ut inom det gamla examenssystemet även om själva utskrivandet sker senare med datering före 1.8.2008. Observera att ev. sommartentamen i augusti kommer att hänföra sig till läsåret 2008-2009. Töm bordet före semestern, dvs skicka in alla tentresultat och prestationer! Fakultetskansliet är på semester i juli.

4 4 Gamla studerande (vid TkF) som ”tvingas” övergå till nya systemet behöver inte göra en studieplan i MinPlan. De får göra en studieplan om de vill och om studerande ber om en egenlärare utdelas han/hon en. Studieplanstvång för gamyler inte så ändamålsenligt (redan mycket avklarat, gamla kurskoder som inte syns i MinPlan, examen följer varken gamla eller nya strukturen osv) Dessa studeranden har obegränsad studietid (men avlägger både kand. och mag.)

5 5 Allmänt JOO-ansökningar (till TY) skall endast göras elektroniskt via www.joopas.fi

6 6 MinPlan och rådgivningen av studerandena

7 7 Resultat från utvärdering av MinPlan med studerandena hösten 2007 Se särskild presentation

8 8 Goda råd/tänka-på inför studieplansgenomgången i maj Studenterna skall lämna in sin studieplan för läsåret 2008-2009 för granskning för terminsanmälan senast 31.5.2008. Ett massmejl har i slutet på april skickats som påminnelse till samtliga studerande i nya systemet. 22.5.2008 kl. 12-14 Axelias datorklass: Handledning i studieplanen (Pia) Den studieplan som studerande skickar in för godkännande för terminsanmälan bör ha status studieplan, inte studieplansutkast, dvs. klicka [Sätt som studieplan] Om studieplanen inte har status studieplan går det inte heller att lämna in den för granskning för terminsanmälan. Om det i studieplanen finns ett rött kursnamn bör studerande stryka kursen och plocka in den på nytt i sin studieplan. Studieplanen går inte att godkänna om det finns ”röda kurser” i planen. Egenläraren kan själva godkänna stuieplanerna eller skickar till fakulteten för godkännande om så föredrar

9 9 De som är femförefärdiga kandidater måste trots det göra sin studieplan för kandidatexamen nu i maj. En studieplan som granskas för terminsanmälan går endast att göra för den aktiva studierätten. Magisterexamens studierätten aktiveras först då kandidatbetyget är utskrivet. De femförefärdiga kandidaterna kan därför därtill göra en studieplan för magisterexamen som lämnas in för rådgivning till egenläraren. Om en studerande är frånvaroanmäld ht men närvaroanmäld vt bör han/hon göra studieplan

10 10 MinPlan – allmänt Kurs- och tentanmälan i MinPlan: tas i bruk även vid IT-avdelningen från och med hösten –OBS! STUS används inte längre fr.o.m. Läsåret 2008-2009 fördelar: –koppling mellan MinPlan och TeRes ger en färdig lista på studerande –systemet finns på webben → flexibelt för alla att använda såväl studerande som ansvarig lärare/administratör

11 11 eGuiderna för MinPlan http://www.abo.fi/student/minplanmanualer Följande guider finns: –Att skapa en studieplan: ESF (politices kandidat) –Att skapa en studieplan: HF (kandidat i humanistiska vetenskaper/konstvetenskap) –Att skapa en studieplan: TkF (teknologie kandidat/processteknik) –Att skapa en studieplan: MNF (kandidat i naturvetenskaper/biologi) –Tidsbestämning av kurser –Granskning för terminsanmälan –Egenlärare: Granskning av studieplan –Kurs- och tentanmälan (studerandeperspektiv) NY! Feedback? Vilka andra guider behövs? –Inplanerat: studieplaner för ytterligare utbildningsområden, att skapa studieplan på engelska (magistersnivån), kurs- och tentanmälan (på eng.), att hitta i studiehandboken och kursdatabasen, att hantera kurs- och tentamensanmälningar, att skapa kurs- och tentanmälan, att föra in kurser i kursdatabasen

12 12 MinPlan och rådgivningen av studerandena, diverse “Problematiska" rådgivningsfall Egenlärarens arbetsmängd i arbetsplanen FYI: Utvärdering av egenlärarverksamheten i början av juni Introduktionen för nya egenlärare hölls 24.4.2008, materialet: http://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb http://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb –Nästa introduktion: augusti/v. 34 Träff för egenlärarna och tutorerna

13 13 Gradustöd Avhandlingsmall för ordbehandling (tillgänglig via Graduvägen-stödmaterialet) https://www.abo.fi/student/avhandlingsmall https://www.abo.fi/student/avhandlingsmall –guide och template för word Graduklubbens träffar https://www.abo.fi/student/graduklubb https://www.abo.fi/student/graduklubb


Ladda ner ppt "1 Egenlärarträff vid TkF 16.5.2008 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser