Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅN UTBILDNINGSSTRUKTUR TILL STUDIEPLAN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅN UTBILDNINGSSTRUKTUR TILL STUDIEPLAN"— Presentationens avskrift:

1 FRÅN UTBILDNINGSSTRUKTUR TILL STUDIEPLAN
Åbo Akademi / MinPlan

2 INLEDNING Logiken för studieplanering i MinPlan-systemet bygger på följande: Alla studieplaner baserar sig på programplaner En programplan byggs upp baserad på en utbildningsstruktur och ett antal studiehelheter samt kurser Utbildningsstrukturen innehåller obligatoriska programdelar (t.ex. Huvudämne), och programdelarnas nivåer (Grund, Ämnes, Fördjupade,…) samt deras gränsvärden En studiehelhet är i MinPlan en förteckning över en grupp kurser på en nivå (t.ex. Grundstudier i nationalekonomi) En studiehelhet kan användas i flera programplaner

3 UTBILDNINGSSTRUKTUREN
Utbildningsstrukturen är grunden för programplanerna: Skapa en ny utbildningsstruktur Lägg till en programdel (till exempel huvudämne) Bestäm nivåer samt deras maximi- och minimipoäng Lägg till biämnen, deras nivåer samt poäng Lägg till övriga programdelar samt deras nivåer och poäng Nu är utbildningsstrukturen klar Utbildningsstruktur I Huvudämne För- djupade Ämnes Grund Ämnes Grund Biämne 1 Grund Biämne 2 Andra Språk Andra

4 Utbildningsstruktur I
STUDIEHELHETERNA Studiehelheterna förtecknar en grupp kurser för en bestämd nivå: Grundstudier i X Skapa en ny studiehelhet och välj nivån En studiehelhet kan bestå av obligatoriska kurser eller valbara kurser Lägg till obligatoriska kurser från kursdatabasen Lägg till valbara kurser från kursdatabasen Nu är studiehelheten klar Obligatoriska Valbara Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D Kurs E Utbildningsstruktur I H B1 B2 S A F Ä G

5 Utbildningsstruktur I
PROGRAMPLANEN Programplanens struktur kommer från utbildningsstrukturen och innehållet från studiehelheter och kurser: Programplan 1 Skapa en ny programplan på basis av en utbildningsstruktur Programdelarna och nivåerna kommer ur vald utbildningsstruktur Därefter adderas studiehel-heterna och kurserna Därefter adderas eventuella alternativ för huvud- och biämnen Nu är programplanen klar Huvudämne Huvudämne X Huvudämne Y Fördjupade Fördjupade X Fördjupade Y Ämnes Ämnes X Ämnes Y Grund Grund X Grund Y Biämne 1 Biämne 1 Ämnes Ämnes 1 Grund Grund 1 Biämne 2 Biämne 2 Grund Fritt Språk Andra Utbildningsstruktur I H B1 B2 S A F Ä G Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E

6 STUDIEPLANEN Studieplanens struktur bestäms av programplanen och kursinnehållet av programplanens studiehelheter och kurser: Min Studieplan Den studerande väljer en av programplanerna som grund för sin studieplan Den studerande väljer huvud-ämne och biämnen bland alternativen Kursinnehållet i studieplanen baserar sig innehållet i studie-heheterna Den studerande väljer bort ’Kurs E’ ur de valbara studierna under ’Grundstudier i X’ Nu är studieplanen klar Huvudämne X Fördjupade i X Ämnes i X Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Biämne 1 Biämne 2 Programplan 1 Huvudämnen Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Huvudämne X Huvudämne Y Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Programplan 1 Huvudämnen Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Huvudämne X Huvudämne Y Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Programplan 1 Huvudämnen Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Huvudämne X Huvudämne Y Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E

7 ANSÖKNINGAR Den studerande kan ansöka om att få ersätta och tillgodo-räkna kurser eller helheter, både för redan avklarade och för planerade prestationer: Den studerande vill ersätta ’Kurs A’ med ’Kurs M’ under obligatoriska ’Grundstudier i X’ Den studerande vill få ’Kurs N’ tillgodoräknad under valbara ’Grundstudier i X’ Den studerande uppgör en ansökan som skickas till fakulteten Då fakulteten godkänt ansökan blir dessa kurser en del av studieplanen Min Studieplan Huvudämne X Fördjupade i X Ämnes i X Grundstudier i X Obligatoriska Kurs A Kurs M Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs N Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Ansökan

8 Utbildningsstruktur I
SAMMANDRAG 1. Utbildningsstrukturen ger programdelar samt nivåer och deras gränsvärden 3. På basis av dessa byggs programplaner för olika utbildningar Utbildningsstruktur I H B1 B2 S A F Ä G Programplan 1 Huvudämne Fördjupade Ämnes Grund Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Min Studieplan Huvudämne X Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Fördjupade i X Ämnes i X Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra 2. Studiehelheterna ger nivåer och detaljerat kursinnehåll för programdelarna Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E 4. Studieplanen skapas genom att den studerande väljer önskade alternativ ur vald programplan


Ladda ner ppt "FRÅN UTBILDNINGSSTRUKTUR TILL STUDIEPLAN"

Liknande presentationer


Google-annonser