Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅN UTBILDNINGSSTRUKTUR TILL STUDIEPLAN Åbo Akademi / MinPlan 29.03.2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅN UTBILDNINGSSTRUKTUR TILL STUDIEPLAN Åbo Akademi / MinPlan 29.03.2005."— Presentationens avskrift:

1 FRÅN UTBILDNINGSSTRUKTUR TILL STUDIEPLAN Åbo Akademi / MinPlan 29.03.2005

2 INLEDNING Logiken för studieplanering i MinPlan-systemet bygger på följande: Logiken för studieplanering i MinPlan-systemet bygger på följande: Alla studieplaner baserar sig på programplaner Alla studieplaner baserar sig på programplaner En programplan byggs upp baserad på en utbildningsstruktur och ett antal studiehelheter samt kurser En programplan byggs upp baserad på en utbildningsstruktur och ett antal studiehelheter samt kurser Utbildningsstrukturen innehåller obligatoriska programdelar (t.ex. Huvudämne), och programdelarnas nivåer (Grund, Ämnes, Fördjupade,…) samt deras gränsvärden Utbildningsstrukturen innehåller obligatoriska programdelar (t.ex. Huvudämne), och programdelarnas nivåer (Grund, Ämnes, Fördjupade,…) samt deras gränsvärden En studiehelhet är i MinPlan en förteckning över en grupp kurser på en nivå (t.ex. Grundstudier i nationalekonomi) En studiehelhet är i MinPlan en förteckning över en grupp kurser på en nivå (t.ex. Grundstudier i nationalekonomi) En studiehelhet kan användas i flera programplaner En studiehelhet kan användas i flera programplaner

3 UTBILDNINGSSTRUKTUREN 1. Skapa en ny utbildningsstruktur 2. Lägg till en programdel (till exempel huvudämne) 3. Bestäm nivåer samt deras maximi- och minimipoäng 4. Lägg till biämnen, deras nivåer samt poäng 5. Lägg till övriga programdelar samt deras nivåer och poäng 6. Nu är utbildningsstrukturen klar Utbildningsstruktur I Huvudämne För- djupade Utbildningsstrukturen är grunden för programplanerna: ÄmnesGrund ÄmnesGrund Biämne 1 GrundBiämne 2AndraSpråkAndra

4 STUDIEHELHETERNA 1. Skapa en ny studiehelhet och välj nivån 2. En studiehelhet kan bestå av obligatoriska kurser eller valbara kurser 3. Lägg till obligatoriska kurser från kursdatabasen 4. Lägg till valbara kurser från kursdatabasen 5. Nu är studiehelheten klar Studiehelheterna förtecknar en grupp kurser för en bestämd nivå: Utbildningsstruktur I H B1 B2 S A FÄ Ä G G G A A Grundstudier i X Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D Kurs E Obligatoriska Valbara

5 Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E PROGRAMPLANEN 1. Skapa en ny programplan på basis av en utbildningsstruktur 2. Programdelarna och nivåerna kommer ur vald utbildningsstruktur 3. Därefter adderas studiehel- heterna och kurserna 4. Därefter adderas eventuella alternativ för huvud- och biämnen 5. Nu är programplanen klar Programplanens struktur kommer från utbildningsstrukturen och innehållet från studiehelheter och kurser: Utbildningsstruktur I H B1 B2 S A FÄ Ä G G G A A Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Programplan 1 Huvudämne Fördjupade Ämnes Grund Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Huvudämne XHuvudämne Y Ämnes Grund Fördjupade X Ämnes X Grund X Ämnes 1 Grund 1 Biämne 1 Biämne 2 Fritt Fördjupade Y Ämnes Y Grund Y

6 Programplan 1 Huvudämnen Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Huvudämne X Huvudämne Y Biämne 1 Biämne 2 Programplan 1 Huvudämnen Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Huvudämne X Huvudämne Y Biämne 1 Biämne 2 Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E STUDIEPLANEN 1. Den studerande väljer en av programplanerna som grund för sin studieplan 2. Den studerande väljer huvud- ämne och biämnen bland alternativen 3. Kursinnehållet i studieplanen baserar sig innehållet i studie- heheterna 4. Den studerande väljer bort ’Kurs E’ ur de valbara studierna under ’Grundstudier i X’ 5. Nu är studieplanen klar Studieplanens struktur bestäms av programplanen och kursinnehållet av programplanens studiehelheter och kurser: Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Programplan 1 Huvudämnen Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Huvudämne X Huvudämne Y Biämne 1 Biämne 2 Min Studieplan Huvudämne X Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Fördjupade i X Ämnes i X Biämne 1 Biämne 2 Kurs E

7 ANSÖKNINGAR 1. Den studerande vill ersätta ’Kurs A’ med ’Kurs M’ under obligatoriska ’Grundstudier i X’ 2. Den studerande vill få ’Kurs N’ tillgodoräknad under valbara ’Grundstudier i X’ 3. Den studerande uppgör en ansökan som skickas till fakulteten 4. Då fakulteten godkänt ansökan blir dessa kurser en del av studieplanen Den studerande kan ansöka om att få ersätta och tillgodo- räkna kurser eller helheter, både för redan avklarade och för planerade prestationer: Min Studieplan Huvudämne X Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Fördjupade i X Ämnes i X Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Kurs M Kurs N Ansökan

8 SAMMANDRAG 1.Utbildningsstrukturen ger programdelar samt nivåer och deras gränsvärden Min Studieplan Huvudämne X Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Fördjupade i X Ämnes i X Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra 2.Studiehelheterna ger nivåer och detaljerat kursinnehåll för programdelarna 3.På basis av dessa byggs programplaner för olika utbildningar 4.Studieplanen skapas genom att den studerande väljer önskade alternativ ur vald programplan Utbildningsstruktur I H B1 B2 S A FÄ Ä G G G A A Grundstudier i X Kurs A Obligatoriska Kurs B Kurs C Valbara Kurs D Kurs E Programplan 1 Huvudämne Fördjupade Ämnes Grund Biämne 1 Biämne 2 Språk Andra Ämnes Grund


Ladda ner ppt "FRÅN UTBILDNINGSSTRUKTUR TILL STUDIEPLAN Åbo Akademi / MinPlan 29.03.2005."

Liknande presentationer


Google-annonser