Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter."— Presentationens avskrift:

1 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2010 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ tove.forslund@abo.fiwww.abo.fi/lc/

2 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo ”Akademiska studiefärdigheter…”  Det studerande behöver behärska för att effektivt kunna studera vid ÅA –Praktisk info om ÅA som studiemiljö (studieorientering, studenttutorverksamhet, Studentkåren) –Förmåga att planera sina studier (MinPlan, egenlärare, studenttutorer) –Integrering i Akademin som vetenskapssamfund (huvudämnet, egenläraren mm.) –ÅA:s IT-miljö, IT-kurser och informationssökning (Datacentralen, Fortbildningscentralen, Åbo Akademis bibliotek och Lärcentret) –Studieteknik (läraren, egenläraren, Lärcentrets studierådgivare Johanna Hedenborg) –Kommunikationsfärdigheter och akademiskt skrivande (Språkcentret, skrivhandledning och –stöd)

3 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig rådgivning egenlärare tutorer studierådgivare (institutionernas egna + vid Lärcentret i Åbo) studiechefer + övrig personal vid studie- kanslierna tekniska verktyg MinPlan kurser webbstöd Akademiska studiefärdigheter 1-5 sp IT-kurser (IT-verktygslådan, instkurser) Nätstödda studieorienteringskurser för olika utbildningar Studieorienteringsveckan studentpsykolog studentpräst Studentkåren + -föreningar Informationssökning (ÅAB och Tritonia) LC:s klinikverksamhet för stud. med särskilda behov

4 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo Introduktion till studierna och allmänna färdigheter vid ÅA  Studieorienteringsvecka –Program och material: https://www.abo.fi/student/studieorientering https://www.abo.fi/student/studieorientering  Sp för introduktionskurser vid HF, PF, TF, ekonom- och pol.kand-utbildning –examination via moodle –obligatorisk kurs: introduktion till studiemiljön, uppgörande av studieplan, studieteknik, informationssökning + IT-basfärdigheter

5 IT-kurser  Vid HF&IPL och TF: IT-baspaketet i Word, PPt och excel (12 h) som en del av studieorienteringen (1 sp), inom pol.kand- utbildningen valfri kurs (1 sp), vid PF särskild kurs  I t.ex. företagsekonomi har Word, Excel och PPt bakats in i grundstudierna i undervisningen och Akademiskt skrivande i Word kan bakas in i seminariearbetet Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, larcentret@abo.fi

6 Akademiska studiefärdigheter 1-5 sp

7 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo Akademiska studiefärdigheter 1-5 sp  Akademiska studiefärdigheter 1-5 sp –ASF 1: Akademiska studier 1 sp –ASF 2: Studieteknik 1 sp –ASF 3: Informationskompetens grundkurs 1 sp –ASF 4: Kvalitet 1 sp –ASF 5: Informationskompetens forts.kurs 1 sp (för åk 3 )  Målgrupper –Valbar kurs vid tredje fak.området –Ersättande kurser för studieorienteringskurserna vid HF & IPL, PF, ekonom- och pol.kand-utbildningarna  Helt nätbaserad kurs –arbetsformer/teknik: Moodle, nätföreläsningar, seminarium i webbkonferens ConnectPro, individuella uppgifter, nätdiskussioner, enkäter, självrättande test mm.  Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.filarcentret@abo.fi

8 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo Akademiska studiefärdigheter-kursen  Teman, bl.a. –Att fundera över och utveckla sina egna lärstrategier och -stilar –Studievanor –Tidsplanering –Hur förbättra läs- och anteckningsteknik –Studieteknik för nätstudier –Studerandes roll i kursutvärderingen –Studerandes ansvar för att säkra kvaliteten –Vad är plagiering och hur undvika det, referensteknikens betydelse –Sökning i Alma, Linda och andra centrala baser –Söka/spara och skapa egna sidor i Nelli –Olika sökmetoder: metodisk informationssökningsprocess och sökstrategier –Informationssökning inom det egna forskningsämnet –Etiska riktlinjer för användningen av material samt referensverktyg –Logga in via VPN-tunnel, använda moodles funktioner och ACP  Kursmaterialet, bl.a. http://www.abo.fi/student/webbmaterialhttp://www.abo.fi/student/webbmaterial

9 Graduvägen – stödmaterial för skrivprocessen (kand-, gradu-, diplomarbete) inkl. Gradumall (template för word) Kand- och graduklubben för kand-, pro gradu- och dipparbetsskribenter Kand- och gradukliniken: individuell handledning Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, larcentret@abo.fi Stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete http://www.abo.fi/student/gradu http://www.abo.fi/student/gradu

10 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo ÅAB:s och Tritonias stöd för informationssökning  Föreläsning i informationssökning för åk 1 vid de flesta institutioner –Innehåll: demonstrationer av Alma-databasen (bibliotekets egna, främst tryckta, samlingar), hur söker man systematiskt, att göra sökargument (boolesk logik), tesauri, demonstrationer av Nelli-portalen: bibliotekets elektroniska resurser, skillnad mellan att söka kvalitetskällor och ”att googla”  Informationssökning på kandidatseminarienivå –Skräddarsydda sessioner som planeras i samråd med lärarna –Lärarna kontaktar institutionsbibliotekarien  I valfria nätkursen Akademiska studiefärdigheter ingår 2 sp i informationskompetens  E-guider för Nelli (se Nelli-portalen > E-guide)

11 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 ÅboArbetsforum  www.abo.fi/arbetsforum www.abo.fi/arbetsforum  Åbo akademiska rekryteringstjänst (ÅA, TY, TSE)  Öppna föreläsningar och seminarier fom arbetsmarknaden, jobbsökandet och karriärmöjligheter  Hjälper nyutexaminerade och studerande få jobb, praktikplatser och sommarjobb  Personlig karriärplanering  Arbetsforum kan i samarbete med ämnena ordna –kurser i att söka jobb (integrerade i t.ex. språk- eller kommunikationskurser eller som fristående helheter) –föreläsning om hur nyutexaminerade (enligt ämne) från ÅA placerar sig i arbetslivet –arbetsmarknadsdag - Utexaminerade berättar om sitt nuvarande jobb. –information om praktik ”Information om arbetsmöjligheter efter examen, relevant praktik och möjlighet till graduuppdrag, bidrar till ökad studiemotivation.”

12 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo Skrivhandledning och språkgranskning  Språkcentret erbjuder skrivhandledning åt studerande för allt från fackuppsats till gradu (på svenska och på engelska) –Boka tid för personlig rådgivning (1 t)  Webbmaterial bl.a. med skrivråd  www.abo.fi/csk > se Skrivhandledning, Språkgranskning och Kommunikation www.abo.fi/csk

13 19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 ÅboStödmaterial  Graduvägen + gradumallen http://www.abo.fi/student/gradu http://www.abo.fi/student/gradu  Webbmaterial om studieteknik: www.abo.fi/student/studieteknik/ www.abo.fi/student/studieteknik/  Stödmaterial om plagiathantering: Hur görs plagiatgranskning vid ÅA, hur undvika plagiat http://www.abo.fi/student/etik_plagiat http://www.abo.fi/student/en/etik_plagiat http://www.abo.fi/student/etik_plagiat  Studierådgivningens webb http://www.abo.fi/student/studieradgivning http://www.abo.fi/student/studieradgivning  Serviceguide för studerande http://www.abo.fi/student/vemgorvad http://www.abo.fi/student/vemgorvad  Stödsidor för tutorverksamheten http://www.abo.fi/student/fortutorer http://www.abo.fi/student/fortutorer  E-guider och textguider för MinPlan http://www.abo.fi/student/minplanmanualer http://www.abo.fi/student/minplanmanualer


Ladda ner ppt "19.8.2010Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser