Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet vid Åbo Akademi Kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning Studierådgivare Johanna Hedenborg Lärcentret (presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet vid Åbo Akademi Kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning Studierådgivare Johanna Hedenborg Lärcentret (presentation."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet vid Åbo Akademi Kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning Studierådgivare Johanna Hedenborg Lärcentret (presentation från lunchseminarium 29.2.2012)

2 Tillgänglighet vid Akademin • Nationellt: ESOK-projektet 2005-2010 – Jämlika studiemöjligheter för alla – Fysisk, social och psykisk miljö • Dec 2009: Arbetsgrupp under ledning av prorektor Ulrika Wolff-Knuts  Handlingsplan för bemötande av studerande med funktionsnedsättning. Godkändes av rektor Mattinen dec 2010. – Utgångspunkt: motsvarande handlingsplan vid PF • Aug 2011: broschyren Tillgänglighet vid Åbo Akademi

3 Resurser och förutsättningar Steg 1 • Handlingsplanen • Egen studierådgivare på alla institutioner (2005  2011) • System för bemötande av studenter med funktionsnedsättning (fr.o.m. ht 2011)

4 Steg 2 • Sprida information – www.abo.fi/student/tillganglighet www.abo.fi/student/tillganglighet – www.abo.fi/personal/tillganglighet www.abo.fi/personal/tillganglighet • Personal: Utskick till ämnen och enheter (maj 2012) – Akademins tillgänglighetsbroschyr – ESOK-handböcker: Mångfalden av studenter • Studenter: Studieorienteringen och tutorerna Resurser och förutsättningar

5 studierådgivare studiekansliet student Blankett för samtycke biblioteket ämnesansvarig Språkcentret egenlärare Lärcentret intyg studierådgivare Lärcentret På kommande: blankett åtgärder + rekommendationer resurser hjälpmedel studiepsykolog lärare Testning av läs- och skrivsvårigheter?

6 Principer • Intyg över funktionsnedsättning krävs för att få rätt att använda av Akademin införskaffade hjälpmedel samt för övriga arrangemang, t.ex. – Förlängd lånetid på ASA-biblioteket – Förlängd tentamenstid – Rätt att använda dator på tentamen – Övriga specialarrangemang i samband med kurserna (alternativ examination, förlängd inlämningtid för kursuppgifter m.m.)

7 Hjälpmedel • Vasa: kompensatoriska hjälpmedel sedan årsskiftet 2010-11: talsyntes, stavningskontroll, skannerpenna (bokningsbart rum B208, CSK) • Åbo: motsvarande hjälpmedel fr.o.m. januari 2012. Installerat på dator i studentrum B135 på Lärcentret, samt på bärbar dator (bokningsbara) – talsyntes (ClaroRead Pro/Standard) – stavningskontroll (Stava Rex och SpellRight) • Stavningskontrollerna installeras/har installerats även på valda datorer på campusbiblioteken och Språkcentret Övrigt • Skannerpenna (lånas ut på LC och ASA-biblioteket) • EyePal-läskamera (lånas ut på LC för användning i B135)

8 Guider på webben • Stavningskontroll Stava Rex (sv.) och SpellRight (eng.) • Talsyntes ClaroRead (Pro/Standard) • Skannerpenna – Se: www.svensktalteknologi.sewww.svensktalteknologi.se  Visningsfilmer på YouTube • Läskamera EyePal www.abisee.comwww.abisee.com – Tutorials, se www.abisee.com/support/video-tutorials.html www.abisee.com/support/video-tutorials.html

9 Handledning Vasa • Vasa specialpedagogiska center, verksamhetsledare Ann-Katrin Risberg – specped-center@abo.fi – Testning av läs- och skrivsvårigheter Åbo • Lärcentret, studierådgivare Johanna Hedenborg – johanna.hedenborg@abo.fi


Ladda ner ppt "Tillgänglighet vid Åbo Akademi Kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning Studierådgivare Johanna Hedenborg Lärcentret (presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser