Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2014 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2014 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi,"— Presentationens avskrift:

1 Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2014 Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

2 ”Akademiska studiefärdigheter…”
Det som studerande behöver behärska för att effektivt kunna studera vid ÅA Praktisk info om ÅA som studiemiljö (studieorientering, studenttutorverksamhet, Studentkåren) Förmåga att planera sina studier (MinPlan, egenlärare, studenttutorer) Integrering i Akademin som vetenskapssamfund (huvudämnet, egenläraren mm.) ÅA:s IT-miljö, IT-kurser och informationssökning (Datacentralen, Åbo Akademis bibliotek och Tritonia, Lärcentret m.fl.) Studieteknik (läraren, egenläraren, Lärcentrets studierådgivare , studiepsykologerna) Kommunikationsfärdigheter och akademiskt skrivande (Språkcentret, skrivhandledning och –stöd) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

3 Nybörjar- rådgivning vid ÅA klinikverksamhet personlig rådgivning
Studentkåren + -föreningar studierådgivare (institutionernas egna + vid Lärcentret) Grupp för ”spännare” egenlärare tutorer studiechefer + -sekreterare klinikverksamhet personlig rådgivning studiepsykologer MinPlan studentpsykolog Nybörjar- rådgivning vid ÅA Guider & webb studentpräst kurser Studieorienteringsveckan Nätstödda studieorienteringskurser för olika utbildningar Informationssökning (ÅAB och Tritonia) ASF Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp

4 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Studienyckeln - packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen - finns på se videopresentation av innehållet i guiden på se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

5 Introduktion till studierna och allmänna färdigheter vid ÅA
Studieorienteringsvecka Program och material: Sp för introduktionskurser vid HF&IPL, PF, TF samt inom ekonom-, pol.kand- och rättsnotarieutbildningarna examination via moodle obligatorisk kurs: introduktion till studiemiljön, uppgörande av studieplan, studieteknik, informationssökning Eller ersättande kurser: ASF-kurserna (www.abo.fi/stodenhet/asf ) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

6 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Handledning i MinPlan MinPlan är ÅA:s verktyg för studieplanering, samt för uppföljning av och information om studierna. Handledning ges under studieorienteringsveckan via text- och e-guider (främst teknisk hjälp) av tutorn (teknisk hjälp) av din egenlärare (främst innehållsfrågor) av studierådgivaren Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

7 Lärcentrets service för studerandena
Kurser i allmänfärdigheter och nybörjarrådgivning Studiepsykologverksamhet Tutorutbildning Klinik- och smågruppsverksamhet För avhandlingsskribenter: graduklinik, kand- och graduklubben, indiv. IT-handledning Lärandeklinik: bl.a. stöd för studerande med funktionsnedsättning, spännargrupp Stödmaterial: Studienyckeln, e- och textguider för bl.a. MinPlan, guider och videoföreläsningar om studieteknik Utlåning av apparatur för ljud och video (Åbo) Erbjuder utrymmen: Grupprum för studenter (Åbo) Erbjuder e-tent Genomför utvärderingar (bl.a. studieklimatundersökning) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

8

9 Kurser för studerande i allmänfärdigheter och nybörjarrådgivning
Övning i allmänfärdighter erbjuds på följande sätt: Integrerat i ämnenas kurser Som helheter som ger sp Som videoföreläsning (inspelat) Som enskilda korta föreläsningar/seminarier Webbmaterial + nätföreläsningar Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

10 ASF Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp
Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Kurser i allmänfärdigheter (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kontaktperson: Johanna Hedenborg, Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp Akademiska studier 1 sp (nätkurs) Studieteknik 1 sp (nätkurs) Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) Kvalitet 1 sp (nätkurs) Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3) Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp Lärcentret: Tutorskap 2 sp Sp för förtroendeuppdrag Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

12 Studiepsykologverksamhet
Studiepsykologen hjälper i bl.a. följande teman: Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering; Försämrad, borttappad studiemotivation; Svårigheter med uppsatsskrivandet; Tankar om att byta studieinriktning; Upptagning av gamla studier; (Misstanke om inlärningssvårigheter); Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm. Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Studiepsykologen kan också inbjudas till ämnet/kurs. Mottagning i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg, Lärcentret, ASA B-huset Mottagning i Vasa: Harriet Huhtamäki, Academill (en dag/vecka) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

13 Lärcentrets klinikverksamhet för studerande
För alla åk Handledning i användning av kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning Spännargruppen För kand- & graduskribenter Kand- och graduklubben Kand- och gradukliniken Individuell IT-handledning Kontakt: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

14 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

15 Webbmaterial + nätföreläsningar
 allmänt om studieteknik ämnesspecifikt studieteknikmaterial 15 15 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

16 Guider om studieteknik
16 16

17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Lärcentrets stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete Guide för kandidatskribenter Kand- och graduklubben: handledning och kortkurser i grupp (motivation, avancerad word, informationssökning, skrivprocessen mm) Kand- och gradukliniken: individuell handledning Kand- och graduklubben och –kliniken leds av studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

18 Tillgänglighetsfrågor
Åbo Akademis handlingsplan för bemötande av studerande med funktionsnedsättning Rutiner för studerande med läs- och skrivsvårigheter (intyg) Kompensatoriska hjälpmedel för studenter med funktionsnedsättning: talsyntes (ClaroRead/WordRead) stavningskontroll (Stava Rex och SpellRight) skannerpenna EyePal-läskamera Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

19 E-tent = elektronisk tentamen
Elektronisk tentamen/ e-tent/ tentakvarium – utrymmen där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning Samarmbetsprojekt med Åbo universitet Närmare information: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

20 Information om Lärcentrets verksamhet: - ww. abo
Information om Lärcentrets verksamhet: - ww.abo.fi/lc - Personalutbildning: - Blogg: blogs.abo.fi/larcentret/ - LC för studerande: facebook.com/larcentret - Lärcentrets nyhetsbrev - - posters

21 Skrivhandledning och språkgranskning
Språkcentret erbjuder skrivhandledning åt studerande för allt från fackuppsats till gradu (på svenska och på engelska) Boka tid för personlig rådgivning (1 t) Webbmaterial bl.a. med skrivråd > se Skrivhandledning, Språkgranskning och Kommunikation Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

22 ÅAB:s och Tritonias stöd för informationssökning
Föreläsning i informationssökning för åk 1 vid de flesta institutioner Innehåll: demonstrationer av Alma-databasen (bibliotekets egna, främst tryckta, samlingar), hur söker man systematiskt, att göra sökargument (boolesk logik), tesauri, demonstrationer av Nelli-portalen: bibliotekets elektroniska resurser, skillnad mellan att söka kvalitetskällor och ”att googla” Informationssökning på kandidatseminarienivå Skräddarsydda sessioner som planeras i samråd med lärarna Lärarna kontaktar institutionsbibliotekarien Inom ASF-helheten ingår 2 sp i informationskompetens E-guider för Nelli (se Nelli-portalen > E-guide) > Utbildning i informationskompetens Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

23 Arbetsforum www.abo.fi/arbetsforum
Åbo akademiska rekryteringstjänst (ÅA, TY, TSE) Öppna föreläsningar och seminarier fom arbetsmarknaden, jobbsökandet och karriärmöjligheter Kursen Arbetslivskompetens 2 sp Hjälper nyutexaminerade och studerande få jobb, praktikplatser och sommarjobb Personlig karriärplanering Arbetsforum kan i samarbete med ämnena ordna kurser i att söka jobb (integrerade i t.ex. språk- eller kommunikationskurser eller som fristående helheter) föreläsning om hur nyutexaminerade (enligt ämne) från ÅA placerar sig i arbetslivet arbetsmarknadsdag - Utexaminerade berättar om sitt nuvarande jobb. information om praktik ”Information om arbetsmöjligheter efter examen, relevant praktik och möjlighet till graduuppdrag, bidrar till ökad studiemotivation.” Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

24 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Material på webben Studienyckeln – ett stöd för universitetsstudier vid Åbo Akademi Graduvägen + Guide för kandidatskribenter Stödmaterial om plagiathantering för studerande: Hur görs plagiatgranskning vid ÅA, hur undvika plagiat E-guider och textguider för MinPlan Webbmaterial om studieteknik och guiden Studieteknik och studieförmåga : Funktionsnedsättning? Läs- och skrivsvårigheter? Hjälpmedel? Se 24 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo


Ladda ner ppt "Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2014 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi,"

Liknande presentationer


Google-annonser