Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2014 Tove Forslund, Lärcentret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2014 Tove Forslund, Lärcentret"— Presentationens avskrift:

1 Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2014 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ tove.forslund@abo.fiwww.abo.fi/lc/ Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 ”Akademiska studiefärdigheter…”  Det som studerande behöver behärska för att effektivt kunna studera vid ÅA – Praktisk info om ÅA som studiemiljö (studieorientering, studenttutorverksamhet, Studentkåren) – Förmåga att planera sina studier (MinPlan, egenlärare, studenttutorer) – Integrering i Akademin som vetenskapssamfund (huvudämnet, egenläraren mm.) – ÅA:s IT-miljö, IT-kurser och informationssökning (Datacentralen, Åbo Akademis bibliotek och Tritonia, Lärcentret m.fl.) – Studieteknik (läraren, egenläraren, Lärcentrets studierådgivare, studiepsykologerna) – Kommunikationsfärdigheter och akademiskt skrivande (Språkcentret, skrivhandledning och –stöd) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig rådgivning egenlärare tutorer studierådgivare (institutionernas egna + vid Lärcentret) studiechefer + -sekreterare MinPlan kurser Guider & webb ASF Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp Nätstödda studieorienteringskurser för olika utbildningar Studieorienteringsveckan studentpsykolog Studentkåren + -föreningar Informationssökning (ÅAB och Tritonia) studentpräst klinikverksamhet 3 Grupp för ”spännare” studiepsykologer

4 Studienyckeln - packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen - finns på www.abo.fi/student/guiderwww.abo.fi/student/guider  se videopresentation av innehållet i guiden på www.abo.fi/student/guider www.abo.fi/student/guider  se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen blogs.abo.fi/lararbloggen 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Introduktion till studierna och allmänna färdigheter vid ÅA  Studieorienteringsvecka – Program och material: www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Sp för introduktionskurser vid HF&IPL, PF, TF samt inom ekonom-, pol.kand- och rättsnotarieutbildningarna – examination via moodle – obligatorisk kurs: introduktion till studiemiljön, uppgörande av studieplan, studieteknik, informationssökning – Eller ersättande kurser: ASF-kurserna (www.abo.fi/stodenhet/asf )www.abo.fi/stodenhet/asf Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Handledning i MinPlan  MinPlan är ÅA:s verktyg för studieplanering, samt för uppföljning av och information om studierna.  Handledning ges – under studieorienteringsveckan – via text- och e-guider www.abo.fi/student/minplanmanualer (främst teknisk hjälp)www.abo.fi/student/minplanmanualer – av tutorn (teknisk hjälp) – av din egenlärare (främst innehållsfrågor) – av studierådgivaren Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Lärcentrets service för studerandena  Kurser i allmänfärdigheter och nybörjarrådgivning  Studiepsykologverksamhet  Tutorutbildning  Klinik- och smågruppsverksamhet – För avhandlingsskribenter: graduklinik, kand- och graduklubben, indiv. IT-handledning – Lärandeklinik: bl.a. stöd för studerande med funktionsnedsättning, spännargrupp  Stödmaterial: Studienyckeln, e- och textguider för bl.a. MinPlan, guider och videoföreläsningar om studieteknik  Utlåning av apparatur för ljud och video (Åbo)  Erbjuder utrymmen: Grupprum för studenter (Åbo)  Erbjuder e-tent  Genomför utvärderingar (bl.a. studieklimatundersökning) 11.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8

9 21.2.2013Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9 Kurser för studerande i allmänfärdigheter och nybörjarrådgivning  Övning i allmänfärdighter erbjuds på följande sätt: 1.Integrerat i ämnenas kurser 2.Som helheter som ger sp 3.Som videoföreläsning (inspelat) 4.Som enskilda korta föreläsningar/seminarier  www.abo.fi/stodenhet/asf www.abo.fi/stodenhet/asf  Webbmaterial + nätföreläsningar www.abo.fi/student/studieteknik www.abo.fi/student/studieteknik

10 ASF Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11 Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/stodenhet/asf (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.fi www.abo.fi/stodenhet/asflarcentret@abo.fi  Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Akademiska studier 1 sp (nätkurs) – Studieteknik 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) – Kvalitet 1 sp (nätkurs) – Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)  Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp  Lärcentret: Tutorskap 2 sp Sp för förtroendeuppdrag

12 Studiepsykologverksamhet  Studiepsykologen hjälper i bl.a. följande teman: Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering; Försämrad, borttappad studiemotivation; Svårigheter med uppsatsskrivandet; Tankar om att byta studieinriktning; Upptagning av gamla studier; (Misstanke om inlärningssvårigheter); Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm.  Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Studiepsykologen kan också inbjudas till ämnet/kurs. Mottagning i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg, Lärcentret, ASA B-huset Mottagning i Vasa: Harriet Huhtamäki, Academill (en dag/vecka) www.abo.fi/student/studiepsykolog www.abo.fi/student/studiepsykolog 12 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

13 Lärcentrets klinikverksamhet för studerande För alla åk  Handledning i användning av kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning  Spännargruppen För kand- & graduskribenter  Kand- och graduklubben  Kand- och gradukliniken  Individuell IT-handledning www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet Kontakt: larcentret@abo.filarcentret@abo.fi 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14 www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet

15 Webbmaterial + nätföreläsningar www.abo.fi/student/studieteknik  allmänt om studieteknik  ämnesspecifikt studieteknikmaterial Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 16 Guider om studieteknik www.abo.fi/student/guider

17 – Guide för kandidatskribenter – Kand- och graduklubben: handledning och kortkurser i grupp (motivation, avancerad word, informationssökning, skrivprocessen mm) – Kand- och gradukliniken: individuell handledning Kand- och graduklubben och –kliniken leds av studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, larcentret@abo.fi larcentret@abo.fi Lärcentrets stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete Lärcentrets stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete www.abo.fi/stodenhet/gradu www.abo.fi/stodenhet/gradu Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18 Tillgänglighetsfrågor  Åbo Akademis handlingsplan för bemötande av studerande med funktionsnedsättning  Rutiner för studerande med läs- och skrivsvårigheter (intyg)  Kompensatoriska hjälpmedel för studenter med funktionsnedsättning: – talsyntes (ClaroRead/WordRead) – stavningskontroll (Stava Rex och SpellRight) – skannerpenna – EyePal-läskamera Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18 www.abo.fi/personal/tillganglighet

19 E-tent = elektronisk tentamen  Elektronisk tentamen/ e-tent/ tentakvarium – utrymmen där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning  Samarmbetsprojekt med Åbo universitet  Närmare information: www.abo.fi/stodenhet/etent www.abo.fi/student/etent www.abo.fi/stodenhet/etent www.abo.fi/student/etent 11.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Information om Lärcentrets verksamhet: - ww.abo.fi/lc - Personalutbildning: www.abo.fi/personal/kurskatalog - Blogg: blogs.abo.fi/larcentret/ - LC för studerande: facebook.com/larcentret - Lärcentrets nyhetsbrev - larcentret@abo.fi - postersww.abo.fi/lcwww.abo.fi/personal/kurskatalogblogs.abo.fi/larcentret/facebook.com/larcentretlarcentret@abo.fi

21 Skrivhandledning och språkgranskning  Språkcentret erbjuder skrivhandledning åt studerande för allt från fackuppsats till gradu (på svenska och på engelska) – Boka tid för personlig rådgivning (1 t)  Webbmaterial bl.a. med skrivråd  www.abo.fi/csk > se Skrivhandledning, Språkgranskning och Kommunikation www.abo.fi/csk Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 ÅAB:s och Tritonias stöd för informationssökning  Föreläsning i informationssökning för åk 1 vid de flesta institutioner – Innehåll: demonstrationer av Alma-databasen (bibliotekets egna, främst tryckta, samlingar), hur söker man systematiskt, att göra sökargument (boolesk logik), tesauri, demonstrationer av Nelli- portalen: bibliotekets elektroniska resurser, skillnad mellan att söka kvalitetskällor och ”att googla”  Informationssökning på kandidatseminarienivå – Skräddarsydda sessioner som planeras i samråd med lärarna – Lärarna kontaktar institutionsbibliotekarien  Inom ASF-helheten ingår 2 sp i informationskompetens  E-guider för Nelli (se Nelli-portalen > E-guide) www.abo.fi/bibliotek/anvandarutbildning www.tritonia.fiwww.tritonia.fi > Utbildning i informationskompetens Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Arbetsforum Arbetsforum www.abo.fi/arbetsforum www.abo.fi/arbetsforum  Åbo akademiska rekryteringstjänst (ÅA, TY, TSE)  Öppna föreläsningar och seminarier fom arbetsmarknaden, jobbsökandet och karriärmöjligheter  Kursen Arbetslivskompetens 2 sp  Hjälper nyutexaminerade och studerande få jobb, praktikplatser och sommarjobb  Personlig karriärplanering  Arbetsforum kan i samarbete med ämnena ordna – kurser i att söka jobb (integrerade i t.ex. språk- eller kommunikationskurser eller som fristående helheter) – föreläsning om hur nyutexaminerade (enligt ämne) från ÅA placerar sig i arbetslivet – arbetsmarknadsdag - Utexaminerade berättar om sitt nuvarande jobb. – information om praktik ”Information om arbetsmöjligheter efter examen, relevant praktik och möjlighet till graduuppdrag, bidrar till ökad studiemotivation.” Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24 Material på webben  Studienyckeln – ett stöd för universitetsstudier vid Åbo Akademi www.abo.fi/student/guider www.abo.fi/student/guider  Graduvägen + Guide för kandidatskribenter www.abo.fi/student/gradu www.abo.fi/student/gradu  Stödmaterial om plagiathantering för studerande: Hur görs plagiatgranskning vid ÅA, hur undvika plagiat www.abo.fi/student/etik_plagiat www.abo.fi/student/en/etik_plagiat www.abo.fi/student/etik_plagiat www.abo.fi/student/en/etik_plagiat  E-guider och textguider för MinPlan www.abo.fi/student/minplanmanualer www.abo.fi/student/minplanmanualer  Webbmaterial om studieteknik och guiden Studieteknik och studieförmåga : www.abo.fi/student/studieteknik/www.abo.fi/student/studieteknik/  Funktionsnedsättning? Läs- och skrivsvårigheter? Hjälpmedel? Se www.abo.fi/student/tillganglighetwww.abo.fi/student/tillganglighet


Ladda ner ppt "Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter Augusti 2014 Tove Forslund, Lärcentret"

Liknande presentationer


Google-annonser