Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 27.8.2012 Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 27.8.2012 Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 27.8.2012 Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna – Inskrivning och rådgivning – Antagningen – Studiehandboken  MinPlan: handledningen, nyheter i MinPaln  Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande  Introduktionen i studierna och i MinPlan för årets gulnäbbar  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Ev. andra frågor 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Inskrivning och rådgivning  Inskrivningen för första årets stud. sker 27.8.-7.9.2012 (därefter vet vi hur många stud. som inleder studierna detta läsår)  Inskrivningen sker i Gripen, 2 vån. (studiekansliet)  studiechef Ulla Bäckström (handledning mag.nivån)  studierådgivare Jessica Lindroos (Kerstin Fagerström från 1.1.2013) (handledning kand.nivån)  studiesekreterare Maria Hertell-Jalava (sture, TeRes)  byråsekreterare Mary-Ann Hamberg-Ahola (tenter)  Nya öppethållningstider på Gripen: må-fre 10-15 (vån 1), må-to 10-15 (vån 2) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Antagningen  Mottagit studieplatsen (kand&mag/DI): – Kemiteknik 38 st (47 antagna) – Fysik 5 st (25 antagna) – Geologi och mineralogi 22 st! (27 antagna) – Kemi 12 st (29 antagna) – Matematik 9 st (27) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Studiehandboken  KT-studiehandboken finns i tryckt version och kan köpas från studentexpeditionen samt på webben www.abo.fi/institution/kt_studiehandbokwww.abo.fi/institution/kt_studiehandbok  NatVet-studiehandboken finns bara på webben www.abo.fi/institution/natvetshb www.abo.fi/institution/natvetshb  Undervisningsprogrammet finns fr.o.m. i år bara på nätet: www.abo.fi/student/undervisningsprogram www.abo.fi/student/undervisningsprogram – ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 MinPlan 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Egenlärarens och tutorernas studenter, vårens granskningar  Gulnäbbarna tilldelas egenlärare och tutorer så fort de närvaroanmält sig och finns i systemen.  Endast de som närvaroanmäler sig delas ut åt egenlärarna och tutorerna.  Tutorerna hittar sina gulisar under fliken ”Min tutorgrupp” och egenlärarna hittar sina egenstudenter under fliken ”Egenlärarens studenter”  Vårens granskningsprocess har gått ok  Ännu finns en del planer i granskningsprocessen som inte lämnats in för godkännande  27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8 Handledningen i MinPlan vid KT och NatVet, hösten 2012  V. 35 (studieorientering): KT: fredag 31.8 kl 12.15 i Gripens dataklass, natvet: demo av MinPlan onsdag 29.8 kl 10-15 i Aud A, Gado  tutorerna hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklass har bokats: KT: 7.9 kl. 13.15-14.45 i Gripens pc-klass natvet: i oktober, tar kontakt senare om tiden  KT: senast 30.9 inlämning av studieplanen (funktionen ”för rådgivning”), kommentarer av egenläraren  Natvet: inlämning senast 31.10 (funktionen ”för rådgivning”) kommentarer av egenläraren

9 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9  April, KT åk 1: Repetition av hur MinPlan fungerar i samband med info om KT:s huvudämnesval  Slutet av april: Alla åk påminns av studiekansliet via e-post att studieplanen ska inlämnas för granskning per 31.5 (inkl. info om MinPlan-guider och manualer). Ett MinPlan- tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan-relaterade frågor  Maj: egenlärarna kontrollerar att deras studerande håller på med sin studieplan och uppmuntrar alla sina studenter att ta kontakt  Senast genast efter 1.6: egenlärarna granskar studieplanerarna, ber in kompletteringar vid behov och godkänner studieplanerna  när alla studerande anmält sig för 2013-2014: byte av egenlärare enligt val av huvudämne vid KT Handledningen i MinPlan vid KT och IT, våren

10 Förändringar i MinPlan v. 34  Alla roller: – Förenklat innehåll under Studiehandboken-fliken (en studiehandbok) – Hjälp-knappen > Guider  Studentrollen – Möjligheten att föreslå byte av egenlärare slopas  Egenlärar-/Lärarrollen: – Namnbyte på flik: Mina studerande -> Egenlärarens studenter – Mina granskningar (fliken flyttad in under Egenlärarens studenter) – Flikar stryks (bl.a. huvudfliken Kontaktregister och underflikarna Årsklocka och Institutionens allmänna meddelanden) – Förenklade/tydligare namn på flikarna: •Mina Kurser -> Kurser •Våra studerande -> Sök studerande – Export av kursanmälningar och egenstuderande till CSV-fil (läsbar med bl.a. Excel) (från mars 2012) – Möjlighet söka studenter m.h.a. matrikelnumret, samt att välja alla institutioner som kriterium  Förenklade vyer i kursdatabasen (fler förbättringar på kommande i sep.) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguide i MinPlan  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan – (hitta info – uppdateras senare i höst) www.abo.fi/student/minplanmanualer (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12 Kurser och handledning i allmänkompetenser och resurser för studerande 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” utkommer hösten 2012 (närmare information: larcentret@abo.fi)larcentret@abo.fi Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14 Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/student/asf (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/student/asf (under Forskning & utbildning i MinPlan) Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.fi www.abo.fi/student/asf larcentret@abo.fi  Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Akademiska studier 1 sp (nätkurs) – Studieteknik 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) – Kvalitet 1 sp (nätkurs) – IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp – IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp – Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)

15 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15 Kurser i allmänfärdigheter forts.  Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp  Lärcentret: NYHET: Tutorskap 2 sp NYHET: Sp för förtroendeuppdrag 15

16 Lärcentrets klinikverksamhet för studerande  Kand- och gradukliniken  Individuell IT-handledning  NYHET: Kand- och graduklubben (återupplivas)  NYHET: Grupp för “spännare” www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet Kontakt: larcentret@abo.filarcentret@abo.fi 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17 Studiepsykologverksamhet  Studiepsykologen hon hjälper i bl.a. följande teman: Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering; Försämrad, borttappad studiemotivation; Svårigheter med uppsatsskrivandet; Tankar om att byta studieinriktning; Upptagning av gamla studier; (Misstanke om inlärningssvårigheter); Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm.  Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Studiepsykologen kan också inbjudas till ämnet/kurs. Åbo Akademis studiepsykolog i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg Mottagning: Lärcentret, ASA B-huset Bokning: studiepsykolog@abo.fi, tfn 02-215 4691 www.abo.fi/student/studiepsykologstudiepsykolog@abo.fi www.abo.fi/student/studiepsykolog 17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

18 Introduktion i studierna för åk 1 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 Introduktion i studierna  Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se www.abo.fi/student/en/orient www.abo.fi/student/en/orient  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdag 3.9.2012 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se www.abo.fi/student/en/studieorientering www.abo.fi/student/en/studieorientering 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Material som delas ut åt gulisarna, bl.a.  MinGuide www.abo.fi/minguidewww.abo.fi/minguide  MinPlan-startguide, se www.abo.fi/student/minplanmanualerwww.abo.fi/student/minplanmanualer  Service-guiden (vem hjälper med vad) www.abo.fi/student/kontaktaoss www.abo.fi/student/kontaktaoss  ÅA-motion  Lärcentrets resurser för studerande & Studiepsykologverksamheten vid ÅA samt kurser i allmänfärdigheter  Materialet från studieorienteringen kommer in här: www.abo.fi/student/studieorientering_infomaterial www.abo.fi/student/studieorientering_infomaterial 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 Årets tutorer och egenlärare vid KT och NatVet  Tutorer: www.abo.fi/student/gulistutorwww.abo.fi/student/gulistutor  Egenlärare: www.abo.fi/institution/kt_egenlarare www.abo.fi/institution/natvet_egenlarare 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – Hjälper med planering av studierna – Ger råd på och granskar studieplanen – Diskuterar huvudämnes- och biämnesval, ger goda råd om studiehelheter – Studieteknisk handledning (ämnesspecifik) – Hjälper studerande få helhetsbild av studierna – Integrering i akademiska samfundet – Finns där då studerandena upplever att studierna inte framskrider som de ska  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, spara ett dokument på hemområdet, printa ut dokumentet, logga in på MinPlan – Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista www.abo.fi/student/checklistawww.abo.fi/student/checklista 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – Kemiteknik: tisdag 28.8 kl 13.15, Salin (Päivis gulisar onsdagen 5.9 kl 13 Tekn.kemis mötesrum) – Fysik: i samband med ämnespresentationen, torsdag 30.8 kl 10.00 Gado vån 2 – Geologi och mineralogi: i samband med ämnespresentationen: onsdag 29.8 kl 13.15, kafferummet – Kemi: i samband med ämnespresentationen: tisdag 28.8 kl 14.15, Aud A – Matematik: i samband med ämnespresentationen: torsdag 30.8 kl 14.15, Vektorrummet  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna •välkomnar studerandena till institutionen/ämnet •berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! •berättar allmänt om examen och kursval •visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan •diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering •visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 Övriga egenlärarträffar åk 1, förslag  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff efter första tenten – Diskussion om hur tenten gick och vad tänka på då skriver tent i ämnet + annan ämnesspecifik studieteknik (ex. hur skriva tekniska rapporteringar)  Efter 30.9 (KT): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Efter 31.10 (NatVet): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan Förslag på schema över/teman för egenlärarnas träffar med sina egenstuderande www.abo.fi/stodenhet/lasarsschemawww.abo.fi/stodenhet/lasarsschema 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25

26 Ev. övriga frågor och ärenden? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 26


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 27.8.2012 Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser