Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 1 E-tent Tove Forslund, Lärcentret Februari 2014 www.abo.fi/stodenhet/etent www.abo.fi/student/etent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 1 E-tent Tove Forslund, Lärcentret Februari 2014 www.abo.fi/stodenhet/etent www.abo.fi/student/etent."— Presentationens avskrift:

1 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 1 E-tent Tove Forslund, Lärcentret Februari 2014 www.abo.fi/stodenhet/etent www.abo.fi/student/etent

2 E-tent  Åbo (gemensamt med TY) Pharma City > Turun kauppakorkeakoulu (inom kort)  vardagar kl. 8-22  Se aktuell info på webben!  Vasa: E2 (1 dator)  vardagar kl. 8-20 2 Tentutrymme där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning  Åbo (gemensamt med TY) Teutori  vardagar kl. 8-22

3 Vilka typer av tenter passar e-tent för? Generellt passar e-tentsformatet särskilt bra för tenter där det inte är viktigt att alla får samma frågor och skriver tenten samtidigt.  Individualiserade tenter som tenteras enligt överenskommelse med läraren – mognadsprov – tentamen för läskurser, fördjupade kurser, forskarstudier  Tenter för vilka det går att bygga upp en frågebank – boktenter – språkens nivåtest (självrättande frågor)  Omtentamen av kurstenter (t.ex. istället för på allmän tentamensdag) – individuella omtentamina – sommartentamina – som alternativ för att avlägga viss tentamen  1,2 och 4 h tenter  Notera möjligheterna för åbobor att tentera i Vasa/vasabor att tentera i Åbo Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 3

4 För hurudana tenter passar e-tent inte?  E-tent kan inte användas – om studenterna bör få ta med sig någon form av material eller hjälpmedel (formelsamling, ordbok, miniräknare etc) – om studenterna bör få skriva för hand eller rita grafer el.dyl. – om alla bör skriva exakt samma tent vid exakt samma tidpunkt  E-tent är inte det mest kostnadseffektiva alternativet vid – masstenter Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 4

5 Fördelar med e-tent  möjlighet att tentera på valfria tider under tidpunkt specificerad av läraren  ämnena/lärarna slipper de praktiska arrangemangen kring tentamina för enskilda studerande  korrigeringen av tentamina går snabbare (lättare läsa svar skrivna på dator, tentsvaren genast tillgängliga för läraren via egen dator)  korrigerandet av flervalsfrågor kan automatiseras  i längden sparar läraren tid då frågor inte behöver skapas för varje tentamen (dvs. i de fall då det för en viss kurs har byggts upp en frågebank)  tentsvaren arkiveras av systemet, kan gå tillbaka och jämföra tentsvar + ser vem som tentat när  kan ge feedback i samband med vitsordsbedömningen Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 5

6 Exempel på användning av e-tent  Mognadsprov (studenten jobbar på annan ort)  Sommartenter  Kurstent på specifik tid i auditorium + två övriga tentmöjligheter som e-tent (så att det inte ”äter av” allmänna tentdagar)  Läskurser med frågebank – Frågor lottas åt studenterna då de går och tenterar, särskild överenskommelse med tentatorn behövs inte  Läskurser där det för enskilda individer görs en tent med specifika frågor för den tentanden då han/hon ämnar tentera – Studenten bör komma överens med tentatorn om att han/hon vill tentera (anmäla sig utanför e-tent) Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 6

7 Om ämnet har en ”e- tentkontaktperson/-ansvarig”  Kontaktpersonen – beställer tentbotten via blanketten – matar in frågor – skapar tenten – öppnar tenten för studenterna för den tidpunkt tenten ska vara öppen – får info via e-post då student tenterat och loggar då in och printar ut tentsvaren åt resp. lärare (som får läsa ”maskinskrivet” tentsvar) – för in vitsordet i tentmoodle (dvs. kvittering behövs för att studenten ska kunna anmäla sig till samma tent på nytt vid behov) – rapporterar tentresultaten via TeRes Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 7

8 Så här gör läraren om han/hon vill erbjuda studenterna möjligheten att e-tenta 1.Kontrollera att e-tent lämpar sig för den typ av tent du erbjuder 2.Beställ en e-tentbotten/e-tent minst en vecka innan studenten ska tentera (görs på blankett) – För enstaka tent med enstaka frågor gör LC tenten – Då du själv gör tenten i ett e-tentområde i moodle beställer du endast ett e-tentområde 3.Kontrollera att studenten vet hur han/hon gör för att tentera via e-tent (se webbinfon för studenter) 4.Korrigera tenten via e-tentsystemet (se guide) eller instens etent-kontaktperson printar ut tenten åt läraren Se www.abo.fi/stodenhet/etentwww.abo.fi/stodenhet/etent Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 8

9 Att erbjuda e-tent som alternativ form för sommartentamen  Kontrollera att kurserna går att tenteras som e-tent (dvs. e-tent kan inte användas om studenten bör få ta med sig material till tentamen, t.ex. formelsamling eller ordbok, eller om studenten bör få skriva formler för hand, rita kurvor eller andra bilder).  Anmälan till sommartent/e-tentalternativ: Informera studenterna om möjligheten till e-tent och att de i samband med anmälan till sommartentamen meddelar om de önskar tentera som e-tent.  Gör e-tenterna: Lärcentret kan skapa tentamina för lärarna eller handleder vid behov de som själva gör tentamina. För alla e-tenter bör läraren/ämnet beställa e-tenten eller tentområdet minst en vecka innan studenten ska tentera, för sommartenter senast 12 juni 2014 (görs på blankett)blankett  Korrigera tentamina via e-tentsystemet senast i mitten av september 2014. Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 9

10 Sätta in tentfrågor i en e-tent  Hur lär du dig? – Titta först på instruktionsvideon (6 min) – Kolla textguiden för några ”bra att tänka på” www.abo.fi/stodenhet/etent – Handledning vid dator alt. kortkurs för enhetens lärare i datorklass Kontakta Lärcentret/Tove Forslund  Tekniskt i Tenttismoodle: – Skapa frågekategorier – Sätta in frågor i kategorierna essä, flervals/para ihop, sant-falskt, luckor, beskrivning/instruktioner frågebank, specifika frågor endast för denna tent – Bestämma vilka frågor som används i denna tent (samma för alla, slumpade) – Bestämma när tenten ska vara öppen för studenterna att tentera – Sätta in ev. andra lärare som ska komma åt tenten – Vänta på mejl om att någon tenterat > gå in och rätta Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 10

11 Så här gör studenten för att e-tenta: 1.Kontrollera att du kan e-tenta det du önskar 2.Boka en tent genom att logga in i systemet för e-tent (direktlänk tenttis.utu.fi) tenttis.utu.fi 3.Nyckel till tentutrymmet – I Åbo: Hämta en nyckel till tentutrymmet från studentexpeditionen i Gripen eller koda studiekortet till e-tentutrymmena Gå till rätt tentutrymme – I Vasa: Hämta en nyckel från studentexpeditionen, B3 (inga tillbehör får tas in i rummet, kan uppbevaras i skåp utanför utrymmet/Åbo alt. i C2/Vasa) 4.Skriv din tentamen – Skriv din tent på den dator du bokat Problem under tenten? Blankett för meddelande om avbruten tent Se www.abo.fi/student/etentwww.abo.fi/student/etent Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 11


Ladda ner ppt "Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 1 E-tent Tove Forslund, Lärcentret Februari 2014 www.abo.fi/stodenhet/etent www.abo.fi/student/etent."

Liknande presentationer


Google-annonser