Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moodle, forts.kurs del 1-2 Oktober 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moodle, forts.kurs del 1-2 Oktober 2012"— Presentationens avskrift:

1 Moodle, forts.kurs del 1-2 Oktober 2012
Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Nätpedagogik: Planering av och handledning på nätstödda kurser kl Plats: Videokonferens Åbo-Vasa Innehåll: Den här kursen hjälper dig att komma igång med uppläggningen av nätstödda kurser! Vi går igenom vad man bör tänka på då man planerar en kurs med nätstöd och hur nätet och närträffar kan stöda varandra. Aktiveringen och examinationen kan ske med hjälp av olika medier och olika typer av material. Handledningen är A och O för en lyckad nätkurs. Det gäller att få deltagarna att ta ett större ansvar för sin egen inlärning. På kursen tar vi upp handledningen under olika skeden av kursen och funderar över kritiska frågor i detta med handledning. Vad ska vi tänka på då vi planerar nätstödd undervisning? (planeringsprocessen) Övningsuppgifter på nätet: exempel, goda råd, bra att tänka på Handledningen under olika skeden av kursen: före arbete med uppgifter (instruktioner), under arbetets gång (stöd och handledning) och efteråt (feedback) Lärarens roller och handledningens funktion: social, teknisk, pedagogisk och organisatorisk Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

3 BYTESTORG FÖR MOODLEIDÉER 30.11.2012 kl. 9.00-12
Plats: Åbo + Adobe Connect Innehåll: Vi samlar in och delar med oss av goda råd och praktiska idéer för hur Moodles olika funktioner kan användas i undervisningen. Hör av dig till Lärcentret, om du är villig att kort visa hur du använt Moodle. Presentationer på kommande (listan kompletteras): Använda aktiviteten "Databas" för inlämning av filer - en låda där kursdeltagare fritt kan ladda upp och ladda ner filer utan lärarens medverkan Hur sätter man in (embed) video och ljud på korrekt sätt Egen enkät: hur man använder en kursutvärderingsmall eller samlar utvärderingar från flera kurser Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

4 Den här kursens innehåll
Om uppgradering till Moodle 2.2 Kursens layout: lägga in bilder användning av blocken kalender-blocket tabellöversikt Återanvändning av kursmaterial återanvändning av kurs med ny grupp (nollställ kurs) importering av kursmaterial Tilldela roller och gruppindelning: Grupper Opinionsundersökning Ge feedback och vitsord betyg-funktionen ge vitsord och feedback på inlämnade uppgifter (på Uppgift och Forum) kursutvärdering Önskemål inför forts.kurs del 2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

5 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Översikt i kurser Kalenderblocket Tabellöversikt Presentera info på ett enhetligt sätt Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

6 Översikt och planeringsverktyg
Exempel på schematiska översikter: https://www.abo.fi/stodenhet/anvisningar > Schematiska översikter över kurs

7 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Layout Presentera infon i varje sektion och för varje övningsuppgift på enhetligt sätt Använd inte kursens första sida för innehåll eller för länkning till webbsidor Använd mellanrubriker Använd bilder Undvik onödig skrollning (blocket med länkar till sektioner) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

8 För att skapa tydliga övningsuppgifter:
Uppgiftens nummer: Uppgiftens namn (så beskrivande som möjligt) Tidpunkt/Deadline: Målsättning med uppgiften: Litteratur/material som utgör underlag för uppgiften: Uppgiftsbeskrivning: Omfång: Bedömning: (dvs. vad är det som bedöms, vad är kriterierna och får den studerande vitsord eller godkänt/icke-godkänt) Feedback: (dvs. hurudan feedback får den studerande av läraren eller av andra studerande; är det individuell feedback, gruppfeedback, modellsvar) Hur bedöms uppgiften? När ges feedback? Vem ger feedback? I vilken form ges feedback? Var hittas feedbacken? Tekniska instruktioner: (dvs. instruktioner för hur uppgiften skickas in, och för vem den publiceras)

9

10 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Återanvända kurs Rensa (tömma) kursen på användardata Studenternas foruminlägg, inlämnade uppgifter mm + betyg Lärarens inlägg i forum Går inte att tömma allt material från en sektion Ev. säkerhetskopiering före tömmer kursen Se guide ”Rensa/Tömma kursen på användardata” via Introkurs (under sektion 1: Att komma igång och skapa en kurs) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

11 Importera kursmaterial från annan kurs
Välj kurs Välj vilka resurser och/eller aktiviteter som ska importeras Klicka nästa Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

12 Tilldela roller och gruppindelning
Viss lärare/deltagare osynlig för studentrollen Obs tilldela studentroll åt dig själv Inställningar (synliga/separata-olika/inga grupper) på kursnivå (välj alltid synlig) aktivitetsnivå: gäller forum och wiki (välj enligt behov) För vissa aktiviteter: gruppläget syns endast för läraren i ex. betyg Lokal tilldelning av roll för viss aktivitet Grupper-funktionen Indela i grupper Hur ser studenterna sina grupper Automatisk gruppindelning Gruppindelning innan forum för grupper öppnas Opinionsundersökning synpunkt på ett påstående, studenterna delar in sig i grupper Se Introguiden (kap. 5) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

13 Ge feedback och vitsord
Betyg-funktionen Färdiga skalor, skapa egna skalor Betygskomponenter och –kategorier Betygsbokens utseende Ge vitsord och feedback på inlämnade uppgifter (på Uppgift och Forum) Gruppfeedback Dokument i moodle (synligt åt alla) Synligt per grupp (i forum) Studenterna ger feedback åt varandra/övriga gruppmedlemmar (i forum) Kursutvärdering i Egen enkät Se guide ”Betyg” via Introkurs (under sektion 3: Utvärdering och feedback) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

14 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Betyg – minimikrav För varje uppgift, bestäm om den ska bedömas och välj skala Simple view: stryk allt onödigt! (My preferences: Visa snabb återkoppling) Rapport för användare: Kolla hur betygsboken ser ut för studenterna Se Betygsrapport – aktivera redigering Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

15 Dessa behöver du i Betyg-funktionen

16 Feedback på Uppgift – avancerad uppladdning av filer
Lärarens feedback Studentens inlämnade övningsuppgift

17 Egen enkät – för ex. kursutvärdering
Skapa nya enkäter/Använd mall Editera och skapa nya frågor Läs resultaten Stryk inskickade svar Kontrollera om en studerande skickat in en anonym utvärdering (ser ej svaren) Se guide ”Egen enkät (kursutvärdering)” via Introkurs (under sektion 3: Utvärdering och feedback) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

18 Önskemål inför forts.kurs del 2?
Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

19 MOODLE FORTS.KURS DEL 2: Övningsuppgifter
Moodle.org Frågor om Betyg-funktionen? Kort repetition av betygsrapporten + feedback via uppgift? Rapporter och loggar Val av aktivitet Dagbok > Aktivitet online Opinionsundersökning Ord- och begreppslista Självrättande test Egen enkät: Kursutvärdering Wiki Bra att tänka på... FAQ – infoblad med FAQ i Introkurs i Moodle Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

20 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Moodle.org moodle.org Välj 1.9 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

21 Kort repetition av Betyg?
Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

22 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Rapporter och loggar Följa med vem som gjort vad i kursen Ex. om besvarat anonym kursutvärdering Ge tillgång åt studenterna att följa loggar Se guide via Introkurs (under sektion 4: Administrera kursen) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

23 Vilken aktivitet ska jag välja?
Jämförelsematriser Uppgift-Journal-Forum Test-Enkät-Opinionsundersökning Forum-Nyhetsforum-Chatt-Quickmail Se matriser via Introkurs (under sektion 2: Ativiteter och uppgifter)

24 Dagbok/loggbok i Journal/Aktivitet online
Studenten ska producera ett dokument (ex. kurslogg, föreläsningsdagbok) under hela kursen och läraren vill följa med att han/hon kontinuerligt skriver, läraren kan kontinuerligt ge feedback Rekommendation: använd INTE funktionen Journal, kommer antagligen inte att finnas i nästa version av Moodle, använd i stället: Uppgift: Aktivitet online fungerar på samma sätt som journal, dvs. deltagaren kan fortsätta skriva i samma textruta; vi har inte noterat att det finns en begränsning på hur långa texter studenterna kan skriva syns i Betyg Brist med Aktivitet online syns inte när studenten skrivit vilka inlägg och inte vilket avsnitt läraren gett feedback på (men läraren har tillgång till editeringsbalken) samlar inte alla studenters inlägg på samma sida, utan man bör öppna varje deltagares inlägg skilt. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

25 Aktivitet online

26 Studentens vy i Aktivitet online
1 3 1 2

27 Opinionsundersökning
Välja mellan olika alternativ (kan välja bara ett) För gruppindelning, välja tentdatum Som intro till tema, låt studenterna ta ställning till påståenden > utgå från dem i följande föreläsning Anonymt/med namn Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

28 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Ordlista Läraren och/eller studenterna skapar ordlistan Ordlistans ord kan länkas automatiskt till de ställen där de förekommer i kursen Bifogade filer till bidrag Bidrag kan bedömas och kommenteras Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

29 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

30 Skapa (självrättande) Test
I menyn Lägg till en aktivitet väljer du Test. Gör grundinställningar för testet. Skapa en eller flera kategorier för de frågor du kommer att producera. Skapa frågorna. Plocka in de frågor du vill använda i det aktuella testet. (Frågorna till ett test kan plockas från flera olika kategorier). Efter att studenterna gjort testet kan du vid behov ge feedback på frågor manuellt och publicera feedback. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

31

32 Egen enkät – för ex. kursutvärdering
Skapa nya enkäter/Använd mall Editera och skapa nya frågor Läs resultaten Stryk inskickade svar Kontrollera om en studerande skickat in en anonym utvärdering (ser ej svaren) Se guide ”Egen enkät (kursutvärdering)” via Introkurs (under sektion 3: Utvärdering och feedback) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

33 För att kontrollera om en studerande gjort kursutvärderingen eller inte:

34 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Wiki Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

35 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Bra att tänka på... Kommunikationsverktygen Chatt: Ifall du testar chatten ensam kommer dina sessioner inte att sparas, dvs. man kan då tro att den inte fungerar – för att sessionen ska sparas bör det finnas minst två deltagare i chatten. Quickmail: Då du skickar mejl från quickmail, vilka alltså kommer till mottagarens e-post, syns det inte från vilken kurs de skickas, kom alltså ihåg att ange i rubriken eller i mejlet vilken kurs det gäller! Nyhetsforum: Om du vill att deltagarna ska kunna kunna besvara inlägg i nyhetsforum bör du lokalt tilldela dem roll som lärare (samtidigt kan de då också skapa nya inlägg). Forum: Om läraren vill spara forumdiskussioner från en tidigare grupp – kopiera dem innan kursen nollställs. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

36 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Bra att tänka på... Uppgift Använd alltid Avancerad uppladdning av filer i stället för Ladda upp en enskild fil Studenterna kan ändå tillåtas ladda upp endast en fil Studenterna kan skriva kommentarer/uppgiftssvaret i textruta (inkl. eller utan möjlighet ladda upp fil) Tillåter att läraren bifogar fil i feedback Tillåter borttagning av inlämnade svar Aktivitet online Uppgiftssvaret skrivs i textruta (utan möjlighet ladda upp fil) Påminner om journal (men betygen syns i betygsboken) Välj ”Låt delt. skicka om sina dokument” och ”Kommentar inne i dokument” Aktivitet offline Som introsida till övningsuppgift som görs i annan moodle-funktion (ex. forum som inte öppnas för studenterna innan gruppindelning gjorts) eller som görs utanför moodle (betyder att studenterna ändå hittar alla sina övningsuppgifter under ”Uppgift” i Aktiviteter-blocket) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

37 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Annat bra att tänka på...? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

38 Någon som inte behöver sin övningskurs?
(om ni använder dem, släng ut Tove, annars slänger hon ut er ) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

39 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Vi börjar här... Logga in på Tove plockar vid behov in dig i en övningskurs ’Refresh’ din webbsida (vänta en stund...), så hittar du din övningskurs under ”Mina kurser” Registrera dig på Introkurs i Moodle2 Vilka guider finns i Introkurs i Moodle2? Prenumerera på forumet ”Webbplatsnyheter” Behöver du en övningskurs? Om inte... Vill du börja använda din övningskurs som en ”riktig kurs”? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

40

41 Studentvyn (tove inloggad med studentroll)

42 Lärarvyn för studenten tove
Ljusgrå texten – uppgifter som är stängda > syns ej för studenten

43


Ladda ner ppt "Moodle, forts.kurs del 1-2 Oktober 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser