Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moodle, forts.kurs del 1-2 Oktober 2012 Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moodle, forts.kurs del 1-2 Oktober 2012 Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi -"— Presentationens avskrift:

1 Moodle, forts.kurs del 1-2 Oktober 2012 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ tove.forslund@abo.fiwww.abo.fi/lc/ Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Nätpedagogik: Planering av och handledning på nätstödda kurser 30.10.2012 kl. 13.00-15.30  Plats: Videokonferens Åbo-Vasa  Innehåll:  Den här kursen hjälper dig att komma igång med uppläggningen av nätstödda kurser! Vi går igenom vad man bör tänka på då man planerar en kurs med nätstöd och hur nätet och närträffar kan stöda varandra. Aktiveringen och examinationen kan ske med hjälp av olika medier och olika typer av material. Handledningen är A och O för en lyckad nätkurs. Det gäller att få deltagarna att ta ett större ansvar för sin egen inlärning. På kursen tar vi upp handledningen under olika skeden av kursen och funderar över kritiska frågor i detta med handledning. – Vad ska vi tänka på då vi planerar nätstödd undervisning? (planeringsprocessen) – Övningsuppgifter på nätet: exempel, goda råd, bra att tänka på – Handledningen under olika skeden av kursen: före arbete med uppgifter (instruktioner), under arbetets gång (stöd och handledning) och efteråt (feedback) – Lärarens roller och handledningens funktion: social, teknisk, pedagogisk och organisatorisk Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 BYTESTORG FÖR MOODLEIDÉER 30.11.2012 kl. 9.00-12  Plats: Åbo + Adobe Connect  Innehåll: Vi samlar in och delar med oss av goda råd och praktiska idéer för hur Moodles olika funktioner kan användas i undervisningen. Hör av dig till Lärcentret, larcentret@abo.fi, om du är villig att kort visa hur du använt Moodle.larcentret@abo.fi  Presentationer på kommande (listan kompletteras): – Använda aktiviteten "Databas" för inlämning av filer - en låda där kursdeltagare fritt kan ladda upp och ladda ner filer utan lärarens medverkan – Hur sätter man in (embed) video och ljud på korrekt sätt – Egen enkät: hur man använder en kursutvärderingsmall eller samlar utvärderingar från flera kurser Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Den här kursens innehåll  Om uppgradering till Moodle 2.2  Kursens layout: – lägga in bilder – användning av blocken – kalender-blocket – tabellöversikt  Återanvändning av kursmaterial – återanvändning av kurs med ny grupp (nollställ kurs) – importering av kursmaterial  Tilldela roller och gruppindelning: – Grupper – Opinionsundersökning  Ge feedback och vitsord – betyg-funktionen – ge vitsord och feedback på inlämnade uppgifter (på Uppgift och Forum) – kursutvärdering  Önskemål inför forts.kurs del 2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Översikt i kurser  Kalenderblocket  Tabellöversikt  Presentera info på ett enhetligt sätt Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Översikt och planeringsverktyg Exempel på schematiska översikter: https://www.abo.fi/stodenhet/anvisningar > Schematiska översikter över kurshttps://www.abo.fi/stodenhet/anvisningar

7 Layout  Presentera infon i varje sektion och för varje övningsuppgift på enhetligt sätt varje övningsuppgift  Använd inte kursens första sida för innehåll eller för länkning till webbsidor  Använd mellanrubriker Använd mellanrubriker  Använd bilder Använd bilder  Undvik onödig skrollning (blocket med länkar till sektioner) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 Uppgiftens nummer: Uppgiftens namn (så beskrivande som möjligt) Tidpunkt/Deadline: Målsättning med uppgiften: Litteratur/material som utgör underlag för uppgiften: Uppgiftsbeskrivning: Omfång: Bedömning: (dvs. vad är det som bedöms, vad är kriterierna och får den studerande vitsord eller godkänt/icke-godkänt) Feedback: (dvs. hurudan feedback får den studerande av läraren eller av andra studerande; är det individuell feedback, gruppfeedback, modellsvar) Hur bedöms uppgiften? När ges feedback? Vem ger feedback? I vilken form ges feedback? Var hittas feedbacken? Tekniska instruktioner: (dvs. instruktioner för hur uppgiften skickas in, och för vem den publiceras) För att skapa tydliga övningsuppgifter:

9

10 Återanvända kurs  Rensa (tömma) kursen på användardata – Studenternas foruminlägg, inlämnade uppgifter mm + betyg – Lärarens inlägg i forum – Går inte att tömma allt material från en sektion  Ev. säkerhetskopiering före tömmer kursen  Se guide ”Rensa/Tömma kursen på användardata” via Introkurs (under sektion 1: Att komma igång och skapa en kurs) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Importera kursmaterial från annan kurs  Välj kurs  Välj vilka resurser och/eller aktiviteter som ska importeras  Klicka nästa Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12 Tilldela roller och gruppindelning  Tilldela roller – Viss lärare/deltagare osynlig för studentrollen – Obs tilldela studentroll åt dig själv – Inställningar (synliga/separata-olika/inga grupper) på kursnivå (välj alltid synlig) aktivitetsnivå: gäller forum och wiki (välj enligt behov) För vissa aktiviteter: gruppläget syns endast för läraren i ex. betyg – Lokal tilldelning av roll för viss aktivitet  Grupper-funktionen – Indela i grupper – Hur ser studenterna sina grupper – Automatisk gruppindelning – Gruppindelning innan forum för grupper öppnas  Opinionsundersökning – synpunkt på ett påstående, studenterna delar in sig i grupper  Se Introguiden (kap. 5) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Ge feedback och vitsord  Betyg-funktionen – Färdiga skalor, skapa egna skalor – Betygskomponenter och –kategorier – Betygsbokens utseende  Ge vitsord och feedback på inlämnade uppgifter (på Uppgift och Forum)  Gruppfeedback – Dokument i moodle (synligt åt alla) – Synligt per grupp (i forum) – Studenterna ger feedback åt varandra/övriga gruppmedlemmar (i forum)  Kursutvärdering i Egen enkät  Se guide ”Betyg” via Introkurs (under sektion 3: Utvärdering och feedback) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Betyg – minimikrav  För varje uppgift, bestäm om den ska bedömas och välj skala  Simple view: stryk allt onödigt!  (My preferences: Visa snabb återkoppling)  Rapport för användare: Kolla hur betygsboken ser ut för studenterna  Se Betygsrapport – aktivera redigering Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 Dessa behöver du i Betyg-funktionen

16 Feedback på Uppgift – avancerad uppladdning av filer Studentens inlämnade övningsuppgift Lärarens feedback

17 Egen enkät – för ex. kursutvärdering  Skapa nya enkäter/Använd mall – Editera och skapa nya frågor  Läs resultaten  Stryk inskickade svar  Kontrollera om en studerande skickat in en anonym utvärdering (ser ej svaren)  Se guide ”Egen enkät (kursutvärdering)” via Introkurs (under sektion 3: Utvärdering och feedback) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18 Önskemål inför forts.kurs del 2? Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 MOODLE FORTS.KURS DEL 2: Övningsuppgifter  Moodle.org  Frågor om Betyg-funktionen? – Kort repetition av betygsrapporten + feedback via uppgift?  Rapporter och loggar  Val av aktivitet  Dagbok > Aktivitet online  Opinionsundersökning  Ord- och begreppslista  Självrättande test  Egen enkät: Kursutvärdering  Wiki  Bra att tänka på...  FAQ – infoblad med FAQ i Introkurs i Moodle Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Moodle.org  moodle.org moodle.org  Välj 1.9 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 Kort repetition av Betyg? Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 Rapporter och loggar  Följa med vem som gjort vad i kursen – Ex. om besvarat anonym kursutvärdering  Ge tillgång åt studenterna att följa loggar  Se guide via Introkurs (under sektion 4: Administrera kursen) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Vilken aktivitet ska jag välja?  Jämförelsematriser – Uppgift-Journal-Forum – Test-Enkät-Opinionsundersökning – Forum-Nyhetsforum-Chatt-Quickmail Se matriser via Introkurs (under sektion 2: Ativiteter och uppgifter)

24 Dagbok/loggbok i Journal/Aktivitet online  Studenten ska producera ett dokument (ex. kurslogg, föreläsningsdagbok) under hela kursen och läraren vill följa med att han/hon kontinuerligt skriver, läraren kan kontinuerligt ge feedback  Rekommendation: använd INTE funktionen Journal, kommer antagligen inte att finnas i nästa version av Moodle, använd i stället:  Uppgift: Aktivitet online – fungerar på samma sätt som journal, dvs. deltagaren kan fortsätta skriva i samma textruta; – vi har inte noterat att det finns en begränsning på hur långa texter studenterna kan skriva – syns i Betyg  Brist med Aktivitet online – syns inte när studenten skrivit vilka inlägg och inte vilket avsnitt läraren gett feedback på (men läraren har tillgång till editeringsbalken) – samlar inte alla studenters inlägg på samma sida, utan man bör öppna varje deltagares inlägg skilt. Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 Aktivitet online

26 Studentens vy i Aktivitet online 1 1 2 3

27 Opinionsundersökning  Välja mellan olika alternativ (kan välja bara ett)  För gruppindelning, välja tentdatum  Som intro till tema, låt studenterna ta ställning till påståenden > utgå från dem i följande föreläsning  Anonymt/med namn Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 27

28 Ordlista  Läraren och/eller studenterna skapar ordlistan  Ordlistans ord kan länkas automatiskt till de ställen där de förekommer i kursen  Bifogade filer till bidrag  Bidrag kan bedömas och kommenteras Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 28

29 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 29

30 Skapa (självrättande) Test 1.I menyn Lägg till en aktivitet väljer du Test. Gör grundinställningar för testet. 2.Skapa en eller flera kategorier för de frågor du kommer att producera. 3.Skapa frågorna. 4.Plocka in de frågor du vill använda i det aktuella testet. (Frågorna till ett test kan plockas från flera olika kategorier). 5.Efter att studenterna gjort testet kan du vid behov ge feedback på frågor manuellt och publicera feedback. Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 30

31

32 Egen enkät – för ex. kursutvärdering  Skapa nya enkäter/Använd mall – Editera och skapa nya frågor  Läs resultaten  Stryk inskickade svar  Kontrollera om en studerande skickat in en anonym utvärdering (ser ej svaren)  Se guide ”Egen enkät (kursutvärdering)” via Introkurs (under sektion 3: Utvärdering och feedback) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 32

33 För att kontrollera om en studerande gjort kursutvärderingen eller inte:

34 Wiki Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 34

35 Bra att tänka på...  Kommunikationsverktygen – Chatt: Ifall du testar chatten ensam kommer dina sessioner inte att sparas, dvs. man kan då tro att den inte fungerar – för att sessionen ska sparas bör det finnas minst två deltagare i chatten. – Quickmail: Då du skickar mejl från quickmail, vilka alltså kommer till mottagarens e-post, syns det inte från vilken kurs de skickas, kom alltså ihåg att ange i rubriken eller i mejlet vilken kurs det gäller! – Nyhetsforum: Om du vill att deltagarna ska kunna kunna besvara inlägg i nyhetsforum bör du lokalt tilldela dem roll som lärare (samtidigt kan de då också skapa nya inlägg). – Forum: Om läraren vill spara forumdiskussioner från en tidigare grupp – kopiera dem innan kursen nollställs. Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 35

36 Bra att tänka på...  Uppgift – Använd alltid Avancerad uppladdning av filer i stället för Ladda upp en enskild fil Studenterna kan ändå tillåtas ladda upp endast en fil Studenterna kan skriva kommentarer/uppgiftssvaret i textruta (inkl. eller utan möjlighet ladda upp fil) Tillåter att läraren bifogar fil i feedback Tillåter borttagning av inlämnade svar – Aktivitet online Uppgiftssvaret skrivs i textruta (utan möjlighet ladda upp fil) Påminner om journal (men betygen syns i betygsboken) Välj ”Låt delt. skicka om sina dokument” och ”Kommentar inne i dokument” – Aktivitet offline Som introsida till övningsuppgift som görs i annan moodle-funktion (ex. forum som inte öppnas för studenterna innan gruppindelning gjorts) eller som görs utanför moodle (betyder att studenterna ändå hittar alla sina övningsuppgifter under ”Uppgift” i Aktiviteter-blocket) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 36

37 Annat bra att tänka på...? Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 37

38 Någon som inte behöver sin övningskurs? (om ni använder dem, släng ut Tove, annars slänger hon ut er ) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 38

39 Vi börjar här... 1.Logga in på http://moodle2.vasa.abo.fihttp://moodle2.vasa.abo.fi 2.Tove plockar vid behov in dig i en övningskurs 3.’Refresh’ din webbsida (vänta en stund...), så hittar du din övningskurs under ”Mina kurser” 4.Registrera dig på Introkurs i Moodle2  Vilka guider finns i Introkurs i Moodle2? 5.Prenumerera på forumet ”Webbplatsnyheter”  Behöver du en övningskurs? Om inte...  Vill du börja använda din övningskurs som en ”riktig kurs”? Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 39

40

41 Studentvyn (tove inloggad med studentroll)

42 Lärarvyn för studenten tove Ljusgrå texten – uppgifter som är stängda > syns ej för studenten

43


Ladda ner ppt "Moodle, forts.kurs del 1-2 Oktober 2012 Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi -"

Liknande presentationer


Google-annonser