Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 25.8.2014 Kerstin Fagerström, studierådgivare & Tove Forslund, Lärcentret Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 25.8.2014 Kerstin Fagerström, studierådgivare & Tove Forslund, Lärcentret Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet Kerstin Fagerström, studierådgivare & Tove Forslund, Lärcentret Dagens material kommer in på Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna – Inskrivning och rådgivning – Antagningen – Studiehandboken, utbildningsprogram och kursinformation  Introduktion i studierna för åk 1  MinPlan: handledningen  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Ev. andra frågor Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 2

3 Inskrivning  Inskrivningen för första årets stud. sker (därefter vet vi hur många stud. som inleder studierna detta läsår)  Inskrivningen sker på studentexpeditionen i Gripen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 3

4 Rådgivning  studiechef Ulla Bäckström (handledning mag.nivån)  studierådgivare Kerstin Fagerström (handledning kand.nivån)  studiesekreterare Maria Hertell-Jalava (Sture, TeRes)  byråsekreterare Mary-Ann Hamberg-Ahola (tenter)  Öppethållningstider på Gripen: – Studentexpeditionen: må-fre (vån 1) – Studiekansliet: må-to (vån 2) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 4

5 Antagningen  Mottagit studieplatsen: – Kemiteknik 40 st (57 antagna) – Fysik 8 st (21 antagna) – Geologi och mineralogi 14 st (20 antagna) – Kemi 16 st (38 antagna) – Matematik 16 st (33 antagna) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5

6 Studiehandboken  KT-studiehandboken finns på webben:  NatVet-studiehandboken finns på webben:  Alla insters studiehandböcker, inkl. biämnen, finns samlade på Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 6

7 Undervisningsprogram  finns på webben: – ändringar kan göras inför varje period. deadline för uppdateringar är: fredag den fredag den måndagen den Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 7

8 Kursinformation  Kursinformationen finns på webben: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 8

9 MinPlan Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 9

10 Egenlärarens och tutorernas studenter, vårens granskningar  Gulnäbbarna tilldelas egenlärare och tutorer efter att de närvaroanmält sig och finns i systemen.  Endast de som närvaroanmäler sig får en egenlärare och tutor.  Tutorerna hittar sina gulisar under fliken ”Min tutorgrupp” och egenlärarna hittar sina egenstudenter under fliken ”Egenlärarens studenter”  Studenterna gjorde sina studieplaner inom majmånad och granskningsprocessen pågår till sista augusti då studieplanerna skall vara inlämnade, granskade och godkända Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 10

11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 11 Handledningen i studieplaneringsverktyget MinPlan vid KT och NatVet, hösten 2014  v. 35 (studieorientering): KT: fredag 29.8 kl i pc-klass Galvani, ASA NatVet: tisdag 26.8 kl 9.30 i Aud Lindman, Gadolinia  KT: tutorerna hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklass har bokats: KT: 5.9 kl i Axelias pc-klass  NatVet: Kerstin, tills. med egenlärare och tutorer, handleder gulisarna i september; tar kontakt senare om tiden  KT: senast 30.9 inlämning av studieplanen (funktionen ”för rådgivning”), kommentarer av egenläraren  Natvet: inlämning senast (funktionen ”för rådgivning”) kommentarer av egenläraren

12 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguiden i MinPlan ingår i Studienyckeln  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 12

13 Introduktion i studierna för åk Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 13

14 Introduktion i studierna  Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdagar (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 14

15 Studienyckeln - packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen - finns på  se videopresentation av innehållet i guiden på  se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen blogs.abo.fi/lararbloggen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 15

16 Lärcentret påminner om aktuell info via facebook  Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar   bokmärke finns i guliskassen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 16

17 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finns endast på webben Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

18 Kurser och handledning som stöder studiefärdigheterna och -förmågan  Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Nätkurser á 1 sp i studieteknik och informationssökning –  Kortkurser i infosökning för naturvet. och tekniska ämnen – Lär dig söka information i Nelli-portalen kl – Lär dig hantera citat och referenser mhja RefWork kl  Studiepsykologverksamhet – Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg – Spännargruppen startar i oktober – Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 18

19 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 19

20 Årets tutorer och egenlärare vid KT och NatVet  Tutorer:  Egenlärare: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 20

21 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – följer upp studentens studier och planering av studier (via studieplan), bekräftar att allt är ok eller påpekar då planerna inte är vettiga (utgångspunkt 60 sp per läsår, att man kommer igång med biämnet eller språkstudierna tillräckligt tidigt i studierna och inte bara koncentrerar sig på huvudämnet etc.) – ger ämnesspecifik handledning (i vilken ordning ska man läsa kurser, vilka biämneskombinationer är vettiga/rekommenderade med just det huvudämnet, vad kan man jobba med i framtiden, hjälper med ämnesspecifik studieteknik)  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, använda hemområdet, printning, använda MinPlan – Kontrollerar att gulnäbbarna har gjort en studieplan och anmält sig till kurser – Går igenom studiehandbok och undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 21

22 Studierådgivarens rådgivning  om t.ex. helheten (vad saknas ännu för examen), tillgodoräknanden, JOO-studier, byte av huvudämne eller utbildning, teknisk hjälp med studieplan (MinPlan) o.s.v.  gällande examensplanering, examensstrukturer, val av biämnen och allt annat tänkbart Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 22

23 Egenlärarträffar åk 1, förslag  Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11:  Egenlärar-tutor-gulisträff  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff kring studietekniska frågor (ex. efter första tenten om vad tänka på då skriver tent + annan ämnesspecifik studieteknik)  Efter 30.9 (KT): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Efter (NatVet): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 23

24 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – Kemiteknik: måndag 25.8 kl , aud. Salin – NatVet-ämnena: kom idag överens om tidpunkt !  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 24

25 För egenlärar-tutordiskussionen idag, bl.a.  Kom överens om tidpunkt för egenlärar-tutor- gulisträff (NatVet)  Vad anser egenlärarna att är viktigt att tutorerna framför åt sina gulisar?  Vad anser tutorerna att är viktigt att egenlärarna gör med och för gulisarna? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 25

26 Ev. övriga frågor och ärenden? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 26


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 25.8.2014 Kerstin Fagerström, studierådgivare & Tove Forslund, Lärcentret Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser