Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 25.8.2014 Kerstin Fagerström, studierådgivare & Tove Forslund, Lärcentret Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 25.8.2014 Kerstin Fagerström, studierådgivare & Tove Forslund, Lärcentret Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 25.8.2014 Kerstin Fagerström, studierådgivare & Tove Forslund, Lärcentret Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna – Inskrivning och rådgivning – Antagningen – Studiehandboken, utbildningsprogram och kursinformation  Introduktion i studierna för åk 1  MinPlan: handledningen  Egenlärarverksamheten för åk 1 under läsåret  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Ev. andra frågor 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Inskrivning  Inskrivningen för första årets stud. sker 25.8.-5.9.2014 (därefter vet vi hur många stud. som inleder studierna detta läsår)  Inskrivningen sker på studentexpeditionen i Gripen. 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Rådgivning  studiechef Ulla Bäckström (handledning mag.nivån)  studierådgivare Kerstin Fagerström (handledning kand.nivån)  studiesekreterare Maria Hertell-Jalava (Sture, TeRes)  byråsekreterare Mary-Ann Hamberg-Ahola (tenter)  Öppethållningstider på Gripen: – Studentexpeditionen: må-fre 10-15 (vån 1) – Studiekansliet: må-to 10-15 (vån 2) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Antagningen  Mottagit studieplatsen: – Kemiteknik 40 st (57 antagna) – Fysik 8 st (21 antagna) – Geologi och mineralogi 14 st (20 antagna) – Kemi 16 st (38 antagna) – Matematik 16 st (33 antagna) 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Studiehandboken  KT-studiehandboken finns på webben: www.abo.fi/institution/ktstudiehandbok www.abo.fi/institution/ktstudiehandbok  NatVet-studiehandboken finns på webben: www.abo.fi/institution/natvetstudiehandbok www.abo.fi/institution/natvetstudiehandbok  Alla insters studiehandböcker, inkl. biämnen, finns samlade på www.abo.fi/student/studiehandbok www.abo.fi/student/studiehandbok 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Undervisningsprogram  finns på webben: www.abo.fi/student/undervisningsprogram www.abo.fi/student/undervisningsprogram – ändringar kan göras inför varje period. deadline för uppdateringar 2014-2015 är: fredag den 10.10.2014 fredag den 19.12.2014 måndagen den 2.3.2015 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 Kursinformation  Kursinformationen finns på webben: www.abo.fi/student/kurser 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9 MinPlan 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10 Egenlärarens och tutorernas studenter, vårens granskningar  Gulnäbbarna tilldelas egenlärare och tutorer efter att de närvaroanmält sig och finns i systemen.  Endast de som närvaroanmäler sig får en egenlärare och tutor.  Tutorerna hittar sina gulisar under fliken ”Min tutorgrupp” och egenlärarna hittar sina egenstudenter under fliken ”Egenlärarens studenter”  Studenterna gjorde sina studieplaner inom majmånad och granskningsprocessen pågår till sista augusti då studieplanerna skall vara inlämnade, granskade och godkända 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11 Handledningen i studieplaneringsverktyget MinPlan vid KT och NatVet, hösten 2014  v. 35 (studieorientering): KT: fredag 29.8 kl 12.00 i pc-klass Galvani, ASA NatVet: tisdag 26.8 kl 9.30 i Aud Lindman, Gadolinia  KT: tutorerna hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklass har bokats: KT: 5.9 kl. 13.15-14.45 i Axelias pc-klass  NatVet: Kerstin, tills. med egenlärare och tutorer, handleder gulisarna i september; tar kontakt senare om tiden  KT: senast 30.9 inlämning av studieplanen (funktionen ”för rådgivning”), kommentarer av egenläraren  Natvet: inlämning senast 31.10 (funktionen ”för rådgivning”) kommentarer av egenläraren

12 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguiden i MinPlan ingår i Studienyckeln  e-guider för MinPlan – uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning – kurs- och tentanmälan www.abo.fi/student/minplanmanualer (länkas hit från Guider-knappen inne i MinPlan) 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Introduktion i studierna för åk 1 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Introduktion i studierna  Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program www.abo.fi/student/studieorientering www.abo.fi/student/studieorientering  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se www.abo.fi/student/en/orient www.abo.fi/student/en/orient  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdagar 27-29.8.2014 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se www.abo.fi/student/en/studieorientering www.abo.fi/student/en/studieorientering 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 Studienyckeln - packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen - finns på www.abo.fi/student/guiderwww.abo.fi/student/guider  se videopresentation av innehållet i guiden på www.abo.fi/student/guider www.abo.fi/student/guider  se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen blogs.abo.fi/lararbloggen 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 Lärcentret påminner om aktuell info via facebook  Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar  www.facebook.com/larcentret www.facebook.com/larcentret  bokmärke finns i guliskassen 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finns endast på webben www.abo.fi/student/guider Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17 25.8.2014

18 Kurser och handledning som stöder studiefärdigheterna och -förmågan  Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Nätkurser á 1 sp i studieteknik och informationssökning – www.abo.fi/stodenhet/asf www.abo.fi/stodenhet/asf  Kortkurser i infosökning för naturvet. och tekniska ämnen – Lär dig söka information i Nelli-portalen 20.10.2014 kl. 15-17 – Lär dig hantera citat och referenser mhja RefWork 27.10.2014 kl. 15-17  Studiepsykologverksamhet – Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg – Spännargruppen startar i oktober – www.abo.fi/student/studiepsykolog, www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet www.abo.fi/student/studiepsykolog www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Årets tutorer och egenlärare vid KT och NatVet  Tutorer: www.abo.fi/student/gulistutorwww.abo.fi/student/gulistutor  Egenlärare: www.abo.fi/institution/kt_egenlarare www.abo.fi/institution/natvet_egenlarare 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare – följer upp studentens studier och planering av studier (via studieplan), bekräftar att allt är ok eller påpekar då planerna inte är vettiga (utgångspunkt 60 sp per läsår, att man kommer igång med biämnet eller språkstudierna tillräckligt tidigt i studierna och inte bara koncentrerar sig på huvudämnet etc.) – ger ämnesspecifik handledning (i vilken ordning ska man läsa kurser, vilka biämneskombinationer är vettiga/rekommenderade med just det huvudämnet, vad kan man jobba med i framtiden, hjälper med ämnesspecifik studieteknik)  Tutorn informell handledare – Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter – Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, använda hemområdet, printning, använda MinPlan – Kontrollerar att gulnäbbarna har gjort en studieplan och anmält sig till kurser – Går igenom studiehandbok och undervisningsprogrammet – Se tutorns checklista www.abo.fi/student/checklistawww.abo.fi/student/checklista 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 Studierådgivarens rådgivning  om t.ex. helheten (vad saknas ännu för examen), tillgodoräknanden, JOO-studier, byte av huvudämne eller utbildning, teknisk hjälp med studieplan (MinPlan) o.s.v.  gällande examensplanering, examensstrukturer, val av biämnen och allt annat tänkbart 25.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Egenlärarträffar åk 1, förslag  Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11: http://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdfhttp://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdf  Egenlärar-tutor-gulisträff  Hösten: inbjudan till individuella träffar  Gruppträff kring studietekniska frågor (ex. efter första tenten om vad tänka på då skriver tent + annan ämnesspecifik studieteknik)  Efter 30.9 (KT): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Efter 31.10 (NatVet): Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar – Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår – Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24 Egenlärar-tutor-gulisträffen  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare – Kemiteknik: måndag 25.8 kl. 12-13, aud. Salin – NatVet-ämnena: kom idag överens om tidpunkt !  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen – alla lär känna varandra – egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. – tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier – egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 För egenlärar-tutordiskussionen idag, bl.a.  Kom överens om tidpunkt för egenlärar-tutor- gulisträff (NatVet)  Vad anser egenlärarna att är viktigt att tutorerna framför åt sina gulisar?  Vad anser tutorerna att är viktigt att egenlärarna gör med och för gulisarna? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25

26 Ev. övriga frågor och ärenden? 27.8.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 26


Ladda ner ppt "Egenlärar- och tutorträff för KT och NatVet 25.8.2014 Kerstin Fagerström, studierådgivare & Tove Forslund, Lärcentret Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser