Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDELSRÄTT 24.4.2014 Prefekt, professor, ED, JD Matti Kukkonen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDELSRÄTT 24.4.2014 Prefekt, professor, ED, JD Matti Kukkonen"— Presentationens avskrift:

1 HANDELSRÄTT 24.4.2014 Prefekt, professor, ED, JD Matti Kukkonen Matti.Kukkonen@hanken.fi

2 HANDELSRÄTT SOM HUVUDÄMNE Du blir Handelsrättare: du är faktiskt mera än en ”vanlig” jurist, du anställer ”vanliga” jurister! En handelsrättare motsvarar minst två ”vanliga” jurister eller ekonomer! Du får en bra basis för att bygga ett mångsidigt studiepaket som arbetsgivarna värdesätter högt Vi är snälla, snabba och effektiva, du får personlig handledning Flera ”guru” på insten: skatteprofessor Matti Kukkonen (skatteplanering vid aktiebolag och småföretag), professor Niklas Bruun (arbetsrätt, immaterialrätt),prof. Petri Mäntysaari (Vasa, 1bolagsrätt, corporate governance), prof. Nari Lee (IPR), Årets föreläsare Jocke Enkvist (nätjuridik, marknadsrätten), doktorand Canelia Wessman (arbetsrätt), flera andra forskare Du kan själv välja magisterinriktningen: IPR, skatterätt, bolagsrätt, finansieringsrätt, corporate governance, arbetsrätt

3 Exempel: Skatterättslig inriktning Skatterättslig inriktning innehåller kurser: Grundstudier: Skatterätt, Bolagsrätt Magisterstudier: -Fördjupad skatterätt I och II - Taxes and Corporate Finance - International and European Tax Law (samarbete med Aalto) - Legal Aspects of Finance (samarbete med Aalto)

4 VARFÖR HANDELSRÄTT? Du jobbar som ekonomichef, redovisningschef, VD, bankdirektör, revisor, expert, konsult osv. Du kombinerar handelsrätt med studier i redovisning, företagsledning, finance och andra ämnen (Bra kombination: handelsrätt (skatterätt) och redovisning eller också tvärtom..) Institutionen erbjuder flertal kurser på svenska och engelska (se hemsidan) Också ett nödvändigt och populärt biämne för nästan alla hankeiter, ett måste för alla som har redovisning som huvudämne… Två utmärkta magisterprogram på engelska (separat antagning i princip men du kan – som vanlig hankeit - också delta i nästan alla våra kurser): Immaterialrätt och Corporate Governance (också en separat enhet, CG Centre finns, chef är prof. Tom Berglund), kolla hemsidorna Immaterialrättprogrammet är ett viktigt magisterstudieområde på Hanken (prof. Bruun, prof. Lee, utländska etablerade visiterare)

5 ÄMNET KORT Motto: Framgångsrik företagsledning förutsätter färdigheter i handelsrätt. Handelsrätten har stor inverkan på ekonomiskt beslutsfattande. Det skulle finnas varken företag eller kommersiella transaktioner utan handelsrättsliga verktyg. Företaget behöver en företagsform, en professionell ledning, finansiering, personal och ett mycket stort antal olika typer av avtal. Företaget är också skattepliktigt och måste beakta tvingande regler. Handelsrätten tar upp hur man gör affärer och hanterar risker i praktiken. En examen i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande. Handelsrätten erbjuder studier som lätt kan förenas med samtliga företagsekonomiska ämnen i Hanken. Institutionen för redovisning och handelsrätt består av två huvudämnen: handelsrätt och redovisning. Detta möjliggör flexibilitet och smidigt samarbete mellan ämnena som mycket effektivt stöder varandra. Med en ekonomisk utbildning bakom sig är det viktigt att ha grundläggande insikter i det regelverk som styr all nationell och internationell företagsekonomisk verksamhet.

6 Som handelsrättare kan du också njuta av easy living...


Ladda ner ppt "HANDELSRÄTT 24.4.2014 Prefekt, professor, ED, JD Matti Kukkonen"

Liknande presentationer


Google-annonser